WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Коефіцієнт фінансового важеля

(2.2)

01.2002р.

01.2003р.

Зростання цього коєфіцієнту свідчить про те, що банк підвищив активність по залученню вільних коштів на грошовому ринку, навіть при високому забезпеченні власними.

Коефіцієнт участі власного капіталу (К) у формуванні загальних активів (Азаг) – достатність капіталу

(2.3)

01.2002р.

01.2003р.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів знизився за період, що аналізується, з 26% до 18% при оптимальному значенні не менше 10% ця тенденція спостерігається у всіх динамічно розвиваючіхся банках .

Проведемо аналіз виконання банком нормативів регулювання діяльності комерційного банку наведених у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Виконання АКБ "ТАС-Комерцбанк" економічних нормативів діяльності, станом на 01.01.2003р.

Найменування показника

Нормативне значення

Фактичне значення

Платоспроможність (адекватність регулятивного капіталу)

не менш 8%

20,96%

Адекватність основного капіталу

не менш 4%

18,29%

Миттєва ліквідність

не менш 20%

45,82%

Поточна ліквідність

не менш 40%

97,54%

Короткострокова ліквідність

не менш 20%

63,61%

Максимальний розмір кредитного ризику на один контрагента

не більш 25%

23,83%

Норматив платоспроможності банку - співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку і активів визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності. Нормативне значення нормативу Н3 не може бути нижчим ніж 8%.

Норматив достатності капіталу банку (адекватності капіталу) (Н4) - співвідношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви. Він є традиційним критерієм захищеності вкладників банку від ризиків і виконує роль резерву для покриття можливих збитків. Показник достатності регулятивного капіталу АКБ "Тас-комерцбанк" традиційно перевищує мінімальні вимоги, установлені Національним банком України (8% суми активів банку). Так, за станом на 1 січня 2003 року, регулятивний капітал банку складав 20,96% суми активів. Цей показник має добре значення, тобто розмір власного капіталу достатній.

Миттєва ліквідність – це співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Н8). Він характеризує питому вагу високоліквідних активів в робочих активах. Нормативне значення нормативу Н8 має бути не менше ніж 20%, фактичне значення 45,82%. Можливо зробити висновок, що більша частина активів високоліквідна.

Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н9). Нормативне значення нормативу Н9 не повинно перевищувати ніж 25%.

Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті надання останнім одного або кількох кредитів не повинна перевищувати 25 відсотків капіталу банку.

Отже, АКБ "ТАС-Комерцбанк" виконує всі економічні нормативи і подекуди навіть їх перевищує (нормативи ліквідності).

1997-2001 роки стали часом якісного відновлення банку, що заклали основи його сьогоднішнього розвитку. У цей період банк, зокрема:

  • почав реалізацію програми створення збутової інфраструктури - у червні 1997 року відбулося відкриття першого відділення банку в м. Києві (на початку 2002 року перетворено в Першу філію);

  • став членом Суспільства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT;

  • почав проводити операції в системі грошових переказів Western Union;

  • ввів в експлуатацію програмний комплекс "Клієнт — Банк";

  • здійснив підключення до комунікаційної системи Reuters;

  • почав робити послуги з використанням банківських платіжних карт систем Visa і Europay;

  • став членом Асоціації українських банків і Київського Банківського Союзу.

Вступ у фінансову групу "ТАС" відкрило перед банком нові обрії і поставило перед його керівництвом задачі принципово нового рівня. Стратегія розвитку банку, раніше переважно орієнтована на обслуговування корпоративних клієнтів, була доповнена поруч нових ключових елементів. Зокрема, новий менеджмент банку прийняв рішення про пріоритетний розвиток операцій з фізичними особами. У цей же період були створені передумови для наступного переходу до орієнтованої на клієнта моделі роботи і відповідній організаційній структурі.

Одним із ключових подій для формування стратегії банку став перехід до інноваційної моделі розвитку, сформульованої у виді концепції "Розумного Банку".

Реалізація нової стратегії змінила вигляд банку: 2001 і 2002 роки ознаменувалися швидким розвитком мережі відділень банку в Києві, інтенсивним зростанням клієнтської бази, розширенням спектра банківських продуктів і послуг. Так, наприклад, у стислий термін банк зайняв гідне місце на київському ринку іпотечного кредитування фізичних осіб і позиції одного з національних лідерів у сфері надання факторингових послуг підприємствам.

Розвиток відносин стратегічного партнерства з компанією "Юнітрейд" наприкінці 2002 року впритул підвело банк до нового етапу розвитку:

була почата підготовка до відкриття першого відділення банку за межами столиці - у м. Дніпропетровську, Харкові й Одесі.

2002 рік став переломним для банку в сфері реклами і зв'язків із громадськістю. Уперше банк провів широкомасштабні комплексні рекламні кампанії, спрямовані на зміцнення його ділової репутації і розширення клієнтської бази. Позитивне сприйняття громадськістю образа "Розумного Банку" стало немаловажним фактором нашого успіху в 2002 році.

Стрімкий перехід банку до нових масштабів діяльності, структурні перетворення супроводжувалися інтенсивним нарощуванням власного капіталу: з липня 2001 року по жовтень 2002 року статутний фонд банка був збільшений з 7,5 до 42,5 млн. грн..,

За станом на 1 січня 2003 року 90,98% акцій банку належало ЗАТ "Страхова група "ТАС"; 8,11% — ЗАТ "Тас-капітал".

У 1997-2000 роках аудит за міжнародними стандартами проводився 000 Аудиторською фірмою "Прайсвотерхаускуперс (Аудит)".

У 2001 році аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудита проводився ЗАТ "Делойт і Туш ЮСК".

На початку 2003 року 000 Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" здійснила аудита балансу банку за станом на 31 грудня 2002 року, з також зв'язаних з ним звітів про фінансові результати, рух коштів і зміни власного капіталу за 2002 фінансовий рік, підготовлених відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Результати перевірки наведені у додатках Д1-Д2. Як видно з додатків Д та В вони мають певні розбіжності, що знову ж таки пов'язані з трансформацією звітності банку.

В АКБ "Тас-комерцбанк" оперативне керування ліквідністю є сферою відповідальності спеціального колегіального органа — Комітету з керування активами і пасивами.

На регулярних засіданнях Комітету розглядається співвідношення активів і пасивів в основних валютах у розрізі термінів залучення і розміщення ресурсів, формулюється цінова політика банку - установлюються мінімальні процентні ставки по кредитах, максимальні процентні ставки по депозитах, а також тарифи комісійних винагород по кредитних продуктах банку.

Практично жодний підрозділ банку не знаходиться осторонь від процесу забезпечення ліквідності, беручи участь у складанні і виконанні "Кредитно-ресурсного плану", що, поряд з бюджетом, є основним плановим документом банку.

Кредитно-ресурсний план відбиває оптимальну структуру балансу банку на кінець планового року, описує шлях до досягнення бажаного результату і установлює внесок у нього для кожного структурного підрозділу.

Для повної характеристики АКБ "ТАС-Комерцбанк" необхідно визначити його місце у банківській системі України. Дослідження довели, що АКБ "ТАС-Комерцбанк" за обсягами активів відноситься до третьої групи комерційних банків України „Середні банки". Тому для аналізу було обрано п'ять банків з цієї групи: АКБ "ТАС-КОМЕРЦБАНК", АЛЬФА-БАНК, КБ „МРІЯ", КБ „АЖІО" та ЕНЕРГОБАНК. Також для порівняння ми обрали наступні показники: обсяг чистих активів, кредитний, інвестиційний портфелі, обсяг зобов'язань, капіталу та розмір прибутку звітного року. Результати порівняльного аналізу відображено у додатку Ж.


 
 

Цікаве

Загрузка...