WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Спостерігається значна концентрація кредитних ризиків в обмеженого кола позичальників. Недосконалої залишається і структура кредитів, наданих суб'єктам господарської діяльності. У результаті засоби йдуть переважно не на інвестиційні потреби суб'єктів, що хазяюють, а на поточне споживання. Звідси і невисокий економічний ефект від подібної кредитної політики.

Отже, динамічний розвиток банківської системи за останні роки дає підстави для обережного оптимістичного прогнозу на майбутнє. Структура банківського кредитування залишиться досить стійкою. Основну частку кредитів становитимуть позички, надані суб'єктам господарювання, збільшуватиметься питома вага довгострокових кредитів, а також позичок, наданих населенню.

Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності банків на внутрішньому й міжнародних ринках, необхідно вжити заходів щодо:

  • підвищення ефективності контролю за діяльністю банків, досягнення повної відповідності Базельським принципам елективного банківського нагляду, що передбачає вдосконалення чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ; впровадження оцінки банківської діяльності на консолідованій основі та з урахуванням ризиків;

  • забезпечення участі всіх банків у єдиній інформаційній системі "Реєстр позичальників , що дасть змогу знизити кредитний ризик;

  • оптимізації структури активів, виходячи із завдань забезпечення фінансової стійкості банків та їх позитивного впливу на розвиток реального сектору економіки;

  • підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтації на доходи від кредитування та обслуговування реального сектору економіки і зниження витрат за рахунок підвищення

  • удосконалення чинного законодавства України з питань кредитування, посилення захисту прав та інтересів кредиторів; підвищення відповідальності учасників договірних відносин за належне виконання своїх зобов'язань, надання недостовірних даних про фінансовий стан позичальника.

Проаналізувавши макроекономічні зміни, що відбулися за останні роки можна стверджувати, що вони загалом позитивно впливають на діяльність банків в 2002 році, сприяють зростанню активних операцій банків, обсягів кредитування банками реального сектора економіки, а також зниженню кредитного ризику банківської системи України.

Таким чином, управління кредитним механізмом є однією з основних складових банківської діяльності. Дослідження показали, що в галузі законодавчого регулювання менеджменту кредитного механізму існують певні проблеми, що було підтверджено результатами огляду кредитного ринку банківської системи України.

У наступному розділі згідно мети дослідження проаналізуємо кредитний механізм на прикладі СФ АКБ "ТАС-Комерцбанк".

РОЗДІЛ 2 Аналіз кредитного механізму на прикладі софіївської філії АКБ "ТАС-Комерцбанк"

2.1 Загальна характеристика діяльності АКБ „Тас-Комерцбанк"

АКБ "ТАС-Комерцбанк" розпочав свою діяльність у 1991р. зі створення Інноваційного банку "Інтелект". В 1996р. банк "Інтелект" став частиною групи Приватбанку і був перейменований в Акціонерний комерційний банк "Київ-Приват". В жовтні 2001року, в зв'язку з придбанням контрольного пакета акції банка ЗАО "Страхова група ТАС", АКБ "Київ-Приват" змінив свою назву на АКБ "ТАС-Комерцбанк" і одержав нову ліцензію Національного банку України. Банк має 3 філії та 22 відділення у м. Києві, поступово відкриваються відділення в інших містах України (Кривий Ріг, Харків, Одеса).

Проаналізуємо діяльність АКБ "ТАС-Комерцбанк" за два останні роки 2001 та 2002 згідно представлених у додатках В1-В2 звітних форм. Аналіз обмежений лише двома роками, так як дані за 2000 р. не співставимі з даними попередніх років з приводу зміни власності на контрольний пакет акцій банку та трансформації звітності. Проведемо аналіз основних фінансових показників наведених у табл.2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз основних показників діяльності АКБ "ТАС-Комерцбанк"

Показники

Станом на

Відхилення

1 січня 2003 р.

1 січня 2002 р.

Абсолютне

У відсотках

1

2

3

4

5

Активи, тис. грн.

Грошові кошти

7431,34

2455,99

4 975,36

302,58%

Залишки в НБУ

7587,00

10923,52

-3 336,52

69,46%

Кошти в інших банках

73390,36

61911,91

11 478,45

118,54%

Цінні папери в портфелі

8892,23

542,83

8 349,40

1638,11%

Кредити клієнтам

178367,42

83762,05

94 605,36

212,95%

Довгострокові вкла-дення в асоційовані компанії і дочірні підприємства

2063,61

6,67

2 056,94

30957,77%

Основні засоби і нематеріальні активи

8617,90

1921,45

6 696,45

448,51%

Інші активи

13848,14

2996,38

10 851,76

462,16%

Усього активів

300198,00

164520,81

135 677,20

182,47%

Зобов'язання, тис. грн.

Кошти банків

36683,81

62212,27

-25 528,46

58,97%

Кошти клієнтів, у т.ч.;

193021,87

53923,13

139 098,74

357,96%

– депозити фізичних осіб

65040,34

12178,96

52 861,39

534,04%

Інші депозити

53,32

2232,59

-2 179,27

2,39%

Боргові цінні папери, емітовані банком

2,00

2,00

-

-

Інші зобов'язання

14353,76

2937,17

11 416,60

488,69%

Усього зобов'язань

244114,77

121307,16

122 807,61

201,24%

Власний капітал

56083,24

43213,64

12 869,59

129,78%

Усього – зобов'язання і власний капітал

300198,00

164520,81

135 677,20

182,47%

За даними таблиці 2.1 можна стверджувати, що АКБ "ТАС-Комерцбанк" за 2002 рік значно розширив обсяги своєї діяльності – на 135677,2 тис. грн. або майже у 2 рази. Це відбулося за рахунок значного збільшення депозитів фізичних осіб на 52 861,39 тис. грн. або на 534,04%, які було спрямовано переважно у такі доходні активи як цінні папери в портфелі, які збісилися на 8 349,40 тис. грн. або 1538,11%, а також у довгострокові вкладення в асоційовані компанії і дочірні підприємства – на 2 056,94 тис. грн. (30857,77%) більше ніж у 2001 році. Значно збільшились також готівкові кошти та надані клієнтам кредити.

Зменшення спостерігалося лише за котами в НБУ, отриманими МБК та іншими депозитами.

Отже, можна зробити висновок, що АКБ "ТАС-Комерцбанк" нарощував свої дорогі ресурси, розміщуючи їх в доходні активи.

Для більш повного аналізу розглянемо структуру доходів та витрат АКБ "ТАС-Комерцбанк" на 01.01.2003 року (рис. 2.1)

Рис. 2.1. Структура доходів та витрат АКБ "ТАС-Комерцбанк" на 01.01.2003 року

Як видно з рисунку, найбільшу питому вагу в доходах мають процентні їх види, а у витратах – інші небанківські витрати, що є типовим для діяльності банківської установи.

Наступним етапом аналізу є оцінка основних коефіцієнтів діяльності АКБ "ТАС-Комерцбанк", таких як: коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового важеля та коефіцієнт достатність капіталу.

Коефіцієнт надійності (співвідношення капіталу банку (К) і залучених коштів (Зк)).

(2.1)

01.2002р.

01.2003р.

При мінімально допустимому значенні не менше 5,0 %, хоч дещо і знизився, але склав станом на 01.01.2003 р. – 22,97% порівняно до 35,62% станом на 01.01.2002 р. він залишається високим. Таким чином, банк має високу забезпеченість власним капіталом і, отже, високу надійність, тобто він досяг такого рівня, що не залежить від стихій в залученні вільних коштів грошового ринку, бо має вдосталь своїх, більш дешевих, які можна розміщувати в кредити господарюючим суб'єктам та в інвестиції. Але всеж таки необхідно звернути увагу на сектор залучення коштів.


 
 

Цікаве

Загрузка...