WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

ДОДАТОК Д2

Звіт про фінансові результати за 2002 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, тис. грн.

2002 рік

2001 рік

Відхилення

Абсолютне

Відсотки

Процентні доходи

30883

18454

12 429,00

67,35%

Процентні витрати

-11 082

-7 869

-3 213,00

40,83%

Чисті процентні доходи

19801

10585

9 216,00

87,07%

Резерв на знецінення кредитів

-7 194

-3 468

-3 726,00

107,44%

Чисті процентні доходи після відрахування резерву на знецінення кредитів

12607

7 117

5 490,00

77,14%

Прибуток мінус збитки від інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу

3586

-380

3 966,00

-1043,68%

Прибуток мінус збитки від операцій с іноземною валютою

382

927

-545,00

-58,79%

Прибуток мінус збитки від переоцінки іноземної валюти

-779

-405

-374,00

92,35%

Доходи від виплат і комісійних

9427

7485

1 942,00

25,95%

Витрати на виплати і комісійні

-710

-695

-15,00

2,16%

Резерв на знецінення нарахованих процентних доходів і інших активів

-275

-91

-184,00

202,20%

Зменшення резерву збитків по зобов'язаннях, зв'язаним із кредитуванням

57

-50

107,00

-214,00%

Інші операційні доходи

164

786

-622,00

-79,13%

Операційний доход

24459

14694

9 765,00

66,46%

Операційні витрати

-20 589

-13241

-7 348,00

55,49%

Прибуток до оподатковування

3870

1 453

2 417,00

166,35%

Оподатковування

129

-240

369,00

-153,75%

Чистий прибуток

3999

1 213

2 786,00

229,68%

ДОДАТОК Д3

Звіт про зміни власного капіталу за 2002 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, тис. грн.

Акціонерний капітал

Нерозподілений прибуток та ін. резерви

Усього власного капіталу

Залишок на 1 січня 2001 року (по попередній звітності)

15599

4873

20472

Вплив помилок у бухгалтерському обліку при початковому застосуванні МСБУ 39 для субординированного боргу, за винятком податків

1 562

1 562

Залишок на 1 січня 2001 року (трансформоване)

15 599

6435

22034

Чистий прибуток за рік

1 213

1 213

Емісія акцій

17000

17000

Залишок на 31 грудня 2001 року

32599

7648

40247

Чистий прибуток за рік

3999

3999

Емісія акцій

18000

18000

Дивіденди виплачені

-6671

-6671

Залишок на 31 грудня 2002 року

50599

4976

55575

ДОДАТОК Ж

Порівняльний аналіз АКБ "ТАС-Комерцбанк" з іншими комерційними банками України за 2001-2002 роки

Таблиця 1

Динаміка обсягу активів комерційних банків, млн. грн.

Назва банку

За станом на 01.01.2002

За станом на 01.01.2003

Відхилення

Темп росту, проценти

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Абсолютне

В питомій вазі

В сумі

В питомій вазі

АКБ "ТАС-Комерцбанк"

5

164

15

3

300

18

136

3

183

123

Альфа-Банк

3

184

17

2

431

26

247

10

234

157

КБ „Мрія"

1

366

33

1

429

26

63

-7

117

78

КБ „аЖІО"

4

174

16

5

228

14

54

-2

131

88

ЕНЕРГОБАНК

2

211

19

4

253

15

42

-4

120

80

Всього

-

1099

100

-

1641

100

542

0

149

100

Таблиця 2

Динаміка обсягу кредитного портфеля комерційних банків, млн. грн.

Назва банку

За станом на 01.01.2002

За станом на 01.01.2003

Відхилення

Темп росту, проценти

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Рейтинг

Сума

Питома вага, %

Абсолютне

В питомій вазі

В сумі

В питомій вазі

АКБ "ТАС-Комерцбанк"

4

127

17

3

251

20

124

4

198

122

Альфа-Банк

5

96

13

1

335

27

239

14

349

215

КБ „Мрія"

1

281

37

2

322

26

41

-11

115

71

КБ „аЖІО"

3

129

17

4

175

14

46

-3

136

84

ЕНЕРГОБАНК

2

131

17

5

157

13

26

-4

120

74

Всього

-

764

100

-

1240

100

476

0

162

100


 
 

Цікаве

Загрузка...