WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Таблиця 2

Структура кредитного портфеля комерційних банків України

Показники

За станом на

Темпи зростання, %

Структурні зміни

01.01.2001 р.

01.01.2002р.

01.01.2003р.

Млн. грн.

%

Млн. грн.

%

Млн. грн.

%

2001р

2002р.

2001р

2002р

Кредити, надані органам державного управління

123

0,5

197

0,6

196

0,4

60,6

-0,8

0,1

-0,2

Кредити, надані іншим банкам та НБУ

4357

18,4

3962

12,3

5096

10,9

-9,1

28,6

-6,1

-1,4

Кредити, надані суб'єктам господарювання

18216

77,1

26564

82,8

38189

81,7

45,8

43,8

5,7

-1,1

Кредити, надані фізичним особам

941

4,0

1373

4,3

3255

7,0

45,9

137,0

0,3

2,7

Узагальнюючий коефіцієнт структурних зрушень

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

1,4

ДОДАТОК В1

Річний балансовий звіт АКБ "ТАС-Комерцбанк" за 2001-2002 роки

Статті балансу

Станом на

1 січня 2002 р.

1 січня 2003 р.

Активи, тис. грн.

Кошти

2455,99

7431,34

Залишки в НБУ

10923,52

7587,00

Кошти в інших банках

61911,91

73390,36

Цінні папери в портфелі

542,83

8892,23

Кредити клієнтам

83762,05

178367,42

Довгострокові вкладення в асоційовані компанії і дочірні підприємства

6,67

2063,61

Основні засоби і нематеріальні активи

1921,45

8617,90

Інші активи

2996,38

13848,14

Усього активів

164520,81

300198,00

Зобов'язання, тис. грн.

Засобі банків

62212,27

36683,81

Засобу клієнтів, у т.ч.;

53923,13

193021,87

— депозити фізичних осіб

12178,96

65040,34

Інші депозити

2232,59

53,32

Боргові цінні папери, емітовані банком

2,00

2,00

Інші зобов'язання

2937,17

14353,76

Усього зобов'язань

121307,16

244114,77

Власний капітал

43213,64

56083,24

Усього — зобов'язання і власний капітал

164520,81

300198,00

ДОДАТОК В2

Звіт про прибутки і збитки АКБ "ТАС-Комерцбанк" на 01.01.2003 року

Стаття

Сума

Доходи, тис. грн.

40 657,44

Процентні доходи

30 766,65

Непроцентні банківські доходи

9 866,71

Інші небанківські операційні доходи

11,48

Повернення списаних активів

12,60

Витрати, тис. грн.

39 787,85

Процентні витрати

10 560,22

Непроцентні банківські витрати

10 229,95

Інші небанківські операційні витрати

17 143,35

Відрахування в резерви і списання безнадійних активів

1 053,08

Податок на прибуток

801,25

Чистий прибуток

869,59

ДОДАТОК Д1

Баланс за станом на 31 грудня 2002року відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку , тис. грн.

2002 рік

2001 рік

Відхилення

Абсолютне

Відсотки

Активи

Кошти і їхні еквіваленти

26200

26 121

79

0,30%

Заборгованість інших банків

47 198

24374

22 824

93,64%

Кредити й аванси клієнтам

181 931

85502

96 429

112,78%

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу

10 956

550

10 406

1892,00%

Нараховані процентні доходи й інші активи

4316

2996

1 320

44,06%

Відстрочені податковий актив

289

Приміщення, удосконалення орендованого майна й устаткування

8695

2272

6 423

282,70%

Усього активів

279 585

141 815

137 770

97,15%

Зобов'язання

Заборгованість перед Національним банком України

320

Заборгованість перед іншими банками

20784

37588

-16 804

-44,71%

Засобі клієнтів

194073

57821

136 252

235,64%

Субординований борг

4755

4232

523

12,36%

Нараховані процентні витрати й інші зобов'язання

4 398

1 077

3 321

308,36%

Відстрочені податкові зобов'язання

530

Усього зобов'язань

224010

101 568

122 442

120,55%

Власний капітал

Акціонерний капітал

50599

32599

18 000

55,22%

Нерозподілений прибуток і інші резерви

4976

7648

-2 672

-34,94%

Усього власного капіталу

55575

40247

15 328

38,08%

Усього зобов'язань і власного капіталу

279 585

141 815

137 770

97,15%


 
 

Цікаве

Загрузка...