WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Результати аналізу надають можливість визначити на майбутнє основні напрямки політики банку щодо забезпеченості позик, а саме: сприяння зростанню долі забезпечених кредитів у загальному обсязі позик та підвищення ліквідності забезпечення позик.

На 1.10.03 р. структура кредитів Софіївської філії АКБ ТАС-Комерцбанк у м.Києві виглядає таким чином (табл. 2.15.)

Таблиця 2.15

Аналіз структури кредитів СФ АКБ "ТАС-Комерцбанк"

Група ризику

Сума, грн.

Питома вага, %

1-а гр.

4863500

64,2

2-а гр.

1900000

25,1

3-а гр.

600000

7,9

4-а гр.

200000

2,6

5-а гр.

13000

0,2

Разом:

7576500

100,0

Використовуючи коефіцієнти ризику кожної групи позичок, одержуємо сукупний ризик кредитного портфеля банку на 1.10.03 р.:

(4863500х1%)+(1900000х5%)+(600000х30%)+(200000х75%)+

(1300х100%) = 522270грн.

Кредитний ризик має задовільний результат, тобто кредитний портфель СФ АКБ "ТАС-Комерцбанк" у заловільному стані.

Структура кредитного портфелю Софіївської Філії АКБ "ТАС-Комерцбанк" у м.Києві за групами ризику наведена на рис. 2.6.

Як видно з рис. 2.6, якість кредитного портфеля підвищилась. Так на кінець звітного періоду питома вага стандартних, субстандартних кредитів і кредитів під контролем виросла на 0,8 підпунктів і досягла 97,9 % при одночасному зниженні сумнівних та безнадійних. Слід відзначити, що темпи приросту стандартних кредитів перевищують темпи приросту кредитного портфеля в цілому. Це дозволило банку підвищити ефективність кредитної політики.

Рис. 2.6 Структура та динаміка кредитів СФ АКБ "ТАС-Комерцбанк" за групами ризику

Визначення шляхів підвищення ефективності кредитного портфелю, полягає в поступовому визначенню впливу кожного фактора, з яких складається Банківський сектор активних операції.

Аналіз структури активних операцій ділиться на якісний і кількісний. У випадку здійснення якісного аналізу визначається перелік активних операцій (напрямків використання коштів банку) на момент проведення аналізу. (див. додаток М, таблиця 1)

У структурі активних операцій банку найбільша питому вагу має кредитна діяльність - 49,45%, у тому числі надання короткострокових кредитів 20,02%. Банк є платоспроможним, оскільки кошти на кореспондентському рахунку в НБУ складають 13,61%. Витрати банку мають незначну питому вагу в структурі активних операцій - 1,64. Отже, активи банку складаються в основному з позик клієнтів. Безнадійні борги по цих позиках заподіюють банку збитки, особливо в тому випадку, якщо недостатньо забезпечені кредити.

Зважаючи на те, що найбільша питома вага припадає на кредитну діяльність в активних операціях банку, що є ризикованої для комерційного банку, виникає необхідність в аналізі "кредитного портфеля" банку. (див. додаток М, таблиця 2)

Структура "кредитного портфеля" банку може вважатися задовільною в тому випадку, якщо питома вага кредитів без забезпечення, сумнівних для повернення, прострочених і пролонгованих складає не більш 5,0%. У нашому ж випадку можна стверджувати, що СФ АКБ "ТАС-Комерцбанк" проводить ризиковану кредитну політику.

У нашому випадку банк зобов'язаний сформувати резервний фонд у розмірі не менше 0,522 тис. грн. Аудитори повинні підтвердити повноту формування зазначеного резерву.

На заключному етапі керівництва кредитним портфелем менеджери банку на основі розгляду сформованої структури кредитного портфеля і чинників, що викликали її зміну, намічають міри в області кредитної політики банку на перспективу. До них належать: зміни в цільовій спрямованості позичок або сфер вкладення кредитних ресурсів, одержання додаткових гарантій, посилення попереднього і наступного контролю за виконанням умов кредитного договору, поліпшення тих або інших елементів організації кредитного процесу.

2.5 Порівняльний аналіз кредитної політики АКБ "ТАС-Комерцбанк" та КБ „Фінанси і кредит"

Головною метою кредитної політики АКБ "ТАС-Комерцбанк" є формування в банку зваженого та якісного підходу до управління ризиком проведення кредитних операцій.

Основними задачами Кредитної політики Банку є: забезпечення максимального рівня дохідності "кредитного портфеля" та акціонерного капіталу Банку при припустимому рівні ризику; забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ресурсів; досягнення оптимального балансу між ростом обсягу "кредитного портфеля" та темпами покращання його якості; виконання усіх вимог та нормативних показників, викладених в інструкціях, розпорядженнях та постановах НБУ, у тому числі регламентуючих обсяги кредитних вкладень, максимальні суми кредитів (у т.ч. інсайдерам, пов`язаним та асоційованим особам); розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої якості; збереження високого рівня довіри та поваги юридичних і фізичних осіб до Банку шляхом своєчасного та повного виконання своїх зобов`язань перед вкладниками та акціонерами.

АКБ "ТАС-Комерцбанк" здійснює такі види Кредитних операцій: кредитування юридичних осіб та кредитування населення.

Банк в якості забезпечення кредиту розглядає такі види забезпечення, як:

депозитні рахунки позичальника у банку;

цінні папери;

гарантії платоспроможних підприємств;

банківські гарантії від прийнятних банків;

застава нерухомості;

застава цілісного майнового комплексу;

застава обладнання;

застава транспортних засобів;

застава товару;

переуступка дебіторської заборгованості;

переуступка боргів;

майнові права;

страховий поліс.

Приватним особам АКБ "ТАС-Комерцбанк" надає споживчі кредити у національній грошовій одиниці за відсотковою ставкою, яка діє на момент надання кредиту. Споживчі кредити надаються по наступним схемам:

1.Кредити під заставу рухомого і нерухомого майна.

Для отримання такого виду кредиту позичальник зобов'язаний представити у банк на розгляд необхідний пакет документів на майно:

-документ, який підтверджує право власності на майно;

-довідка-характеристика;

-довідка з ЖКК про склад сім'ї;

-інші документи.

Строк надання кредиту – до 1 року.

2.Кредити працівникам банку для купівлі житла з наступним оформленням договору застави.

У випадку неповернення кредиту банк погашає заборгованість позичальника за рахунок реалізації заставленого майна.

Строк надання кредиту – до 3-х років.

Щодо КБ "Фінанси та кредит" , то він також здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності банку на підставі чинного законодавства, Статуту КБ "Фінанси та кредит", ліцензії Національного банку України на право проведення активних операцій, нормативних актів Національного банку України.

При проведенні кредитної діяльності дії банку спрямовуються на поєднання інтересів банку, його вкладників та суб'єктів господарської діяльності. Банком надаються кредитні кошти суб'єктам господарської діяльності, незалежно від форм їх власності та управління як у гривні, так і в іноземній валюті; кредити у гривні на споживчі цілі фізичним особам.

Рішення щодо можливості надання кредитів приймається колегіально Кредитним комітетом, який діє на підставі положення про Кредитну комісію КБ "Фінанси та кредит", затвердженою Наказом КБ "Фінанси та кредит" № 4 від 11.01.2000р., або Кредитними комісіями філій КБ "Фінанси та кредит" в межах встановлених лімітів.

Головним банком доводиться для філій банку наступні ліміти:

–обсяг вкладень в кредитування клієнтів

–ліміт максимального розміру кредитування одного позичальника, в межах якого філія банку самостійно може приймати рішення здійснювати активні операції одному позичальнику (всі види кредитів, тощо);

–ліміт максимального розміру кредитування споріднених осіб, дорівнює подвійному ліміту максимального розміру кредитування на одного позичальника.

Питання про надання кредитів у сумах, що перевищують встановлені філіям банку ліміти, вирішується Кредитним комітетом Головного банку на підставі обґрунтованого клопотання установи банку.

На кредитний підрозділ банку покладаються функції аналізу кредитоспроможності позичальників (поручителів), ефективності проектів, визначення ступеня кредитного ризику та умов кредитування.

Кредитні фахівці готують на розгляд кредитної комісії висновки та пропозиції щодо можливості та умов кредитування; готують проекти кредитних договорів, додаткових угод до них, договорів про реструктуризацію боргів. Разом з фахівцями інших служб банку фахівці кредитного підрозділу здійснюють моніторинг наданих кредитів. Направляють претензії позичальникам (поручителям) щодо несплати боргів. Фахівці Юридичного підрозділу банку розглядають наявність та правильність оформлення установчих документів, реєстраційних свідоцтв, патентів, ліцензій на здійснення різних видів господарської діяльності, документів, які підтверджують право на оренду, володіння землею, власності на майно, договорів, а також перевіряються відповідність укладених контрактів чинному законодавству тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...