WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Кредитний механізм в комерційних банках - Курсова робота

Розрахуємо коефіцієнти управління активами підприємства "Талант-Торг" у додатку Л2. Ми бачимо, що на кінець звітного швидкість з якою запаси пересувалися на підприємстві зросла і становить 5,50. Збільшення цього коефіцієнту показує, що "Талант-Торг" збільшив ефективність використання своїх ресурсів. Дохідність активів збільшилась на 3%. Дані про розрахунки коефіцієнту занесені в (табл.2.9).

Таблиця 2.9

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості ПП "Талант-Торг"

Показники

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

Кодз

1,2

1,84

+0,64

Період погашення ДЗ (в днях)

304

(365/1,2)

198

(365/1,84)

-106

КПДЗ

0,83

(10491,8+10974,8)/2

12902,9

0,54

-0,3

Із даної таблиці можна зробити такий висновок, що прискорення оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція, якщо оцінити період погашення дебіторської заборгованості, то він зменшився на 106 днів, що зменшує ризик непогашення платежів.

Аналіз джерел коштів підприємства та їх використання. Для аналізу джерел коштів підприємства інформаційною базою є баланс, інформація про власний капітал відображається в 1 розділу пасиву балансу (додаток К1). Зобразимо структуру джерел коштів в (табл. 2.10)

Таблиця 2.10

Аналіз структури джерел коштів ПП "Талант-Торг"

Показники

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

Всього майна:

14 277,9

13 835,1

-442,8

Власний капітал

554,5

843,3

+288,8

В % до суми

3,9

6,1

+2,2

Наявність власних оборотних коштів

300,2

610,5

+310,3

В % до власного капіталу

54,1

72,4

+18,3

Поточні зобов'язання

13723,4

12991,8

-731,6

В % до суми

96,1

93,9

-2,2

Короткострокові кредити банку

655,9

634,4

-21,5

В % до поточних зобов'язань

4,7

4,8

+0,1

Власні кошти

Залучені кошти

0,04

0,06

+0,02

Дані таблиці дозволяють зробити такий висновок, що зменшення вартості майна підприємства на 4428 тис. грн., в основному відбулося за рахунок зменшення поточних зобов'язань на 731,6 тис. грн.. Доля власних коштів до загальної вартості всього майна на початок звітного періоду складала 3,9%, а на кінець періоду 6,1%, при цьому відбулося збільшення власного капіталу на 2,2%. Доля залучених котів на початок звітного періоду 96,1%, а на кінець 93,9% при цьому відбулося зменшення поточних зобов'язань на 2,2%, що заслуговує позитивної оцінки. Але, якщо проаналізувати співвідношення власних коштів до залучених коштів, ми бачимо, що підприємство має велику фінансову залежність від зовнішніх ресурсів, що зменшує фінансову стійкість "Талант-Торгу". Кредитний аналітик повинен з'ясувати причини зменшення фінансової стабільності підприємства. Так, як "Талан-Торг", займається виробництвом взуття, то для виробничого процесу необхідна сировина, а саме юхта, ціни на яку постійно зростають на ринку шкірсировини. Так, як в обов'язок "Талан-Торг" входить заключення договорів, контрактів, реалізацію товарної продукції то відділ маркетингу постійно вивчає фінансові пропозиції з приводу ввозу сировини з країн СНД. Насамперед, це Росія, що постійно диктує свої умови і піднімає ціни на матеріальні ресурси, планові запаси, що необхідні для виробничого циклу нашого підприємства. Через це виникають великі витрати у виробництві.

Практично безкоштовним джерелом засобів для підприємства є кредиторська заборгованість. При розрахунках з постачальниками і підрядчиками плата за тимчасове користування засобами кредиторів, як правило, не береться, тобто якщо відповідно до договору передбачено оплату через "n" днів після одержання (відвантаження) продукції, то це означає, що покупець одержав безпроцентний кредит на термін "n" днів. Багато підприємств широко використовують подібну можливість. У той же час, чим більший термін має заборгованість, тим менше її реальний розмір з обліком інфляційних процесів. Однак з погляду кредитоспроможності, недотримання установлених договором термінів оплати - погана практика, тому що потенційні кредитори можуть негативно вирішити питання про надання нового кредиту. В умовах широко розповсюдженого порядку попередньої оплати продукції додатковим безкоштовним джерелом фінансування діяльності багатьох підприємств - виробників стали суми засобів, що надходять від їхніх покупців. Практика підприємств - виробників продукції показує, що розрив між часом надходження засобів на розрахунковий рахунок і часом відвантаження продукції в багатьох випадках вимірюється місяцями.

Зарахування в оборот підприємства кредиторської заборгованості у великих розмірах часто є наслідком фінансових утруднень підприємства. При аналізі кредиторської заборгованості можна скласти аналітичну (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Аналіз структури кредиторської заборгованості, тис. грн.

Кредиторська заборгованість

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

Короткострокові кредити

655,9

634,4

-21,5

Векселі видані

63,3

-

-63,3

Кредитор. заборгованість за товари, роботи, послуги

12962,9

12310,5

-652,4

з одержаних авансів

-

2,9

2,9

з бюджетом

13,2

22,6

9,4

з позабюджетних платежів

5,9

5,9

0

зі страхування

5,0

5,3

0,3

з оплати праці

10,0

10,2

0,2

із внутрішніх розрахунків

7,2

-

-7,2

Усього:

13723,4

12991,8

-731,6

Дані таблиці показують, що сума кредиторської заборгованості зменшилась на кінець звітного періоду по відношенню на початок періоду на 731,6 тис. грн.; в тому числі по розрахункам з банками за короткостроковими кредитами на 21,5 тис.грн.; за товари, роботи, послуги на 652,4 тис.грн.; за внутрішніми розрахунками.

Клас позичальника за результатами оцінки його фінансового стану визначається на підставі основних показників та коригується з урахуванням додаткових (суб'єктивних показників). Система основних показників, що враховується в Софіївської філії АКБ "ТАС-Комерцбанк" для проведення оцінки фінансового стану підприємства "Талант-Торг", наведена у (табл.2.12)

Таблиця 2.12

Показники оцінки фінансового стану підприємства "Талант-Торг"

Назва коефіцієнту

01.10.02

01.01.03

Відхилення

1

2

3

4

5

1

Коефіцієнт загальної ліквідності КП

1,02

1,05

0,03

2

Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ1

0,00

0,00

0

3

Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ2

0,80

0,81

0,01

4

Коефіцієнт незалежності

24,75

15,41

-9,34

5

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,54

0,72

0,18

6

Рентабельність активів РА

0,07

0,10

0,03

1,43

-

7

Рентабельність продажу РП

0,08

0,07

-0,01

0,88

-

8

Обсяг реалізації

12 902,9

19 734,8

6831,9

1,53

1,53

9

Коефіцієнт оборотності запасів

3,59

5,51

1,92

1.54

-

10

Коефіцієнт оборотності деб. заборгованості

1,2

1,84

0,64

1,53

-

11

Коефіцієнт оборотності кред. заборгованості

0,80

1,26

0,46

1,58

-


 
 

Цікаве

Загрузка...