WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна система США - Курсова робота

Кредитна система США - Курсова робота

Стратегії керування грошово-кредитною політикою

До цього моменту ми мали справу з вертикальної кривої, що характеризує пропозицію грошей. Подібна крива вказує на те, що кількість грошей, пропонована банківською системою, залишається постійним незалежно від змін номінальної норми чи відсотка попиту на гроші. Однак вибір кривої пропозиції грошей саме в такій формі вичерпується обставинами зручності викладу матеріалу. Реальна форма кривої пропозиції грошей залежить від тактичної мети, обумовленою Федеральною Резервною Системою для проведення своїх операцій на відкритих ринках цінних паперів. Тактична ціль – задача грошово-кредитної політики, що проводиться ФРС, що досягається шляхом проведення ряду послідовних операцій на відкритому ринку. Згодом тактичні цілі міняються, а разом з ними міняються і форми кривих пропозиції грошей.

Вертикальна крива пропозиції грошей

Вертикальна крива пропозиції грошей відповідає тактичної цілі підтримки незмінним кількості грошей, що знаходяться в звертанні. При постановці подібної задачі – збереженні незмінної грошової маси при мінливих умовах ринку – ФРС приходиться удаватися до будь-яких необхідним для цього діям.

Надлишкові резерви і норма відсотка. Відповідно до того, що рівень надлишкових резервів змінюється обернено пропорційно процентній ставці, грошовий мультиплікатор зв'язаний із процентною ставкою прямою пропорційною залежністю. Звідси випливає, що при збереженні Федеральною Резервною Системою своїх сукупних резервів на постійному рівні при зміні норми відсотка, крива пропозиції грошей знайшла би нахил вправо-вгору. Для того, щоб підтримати, що мав місце раніше, вертикальний характер кривої пропозиції грошей, ФРС довелося б удатися (з метою компенсації росту грошового мультиплікатора) до захисного продажу цінних паперів на відкритому ринку, що зменшила б величину сумарних резервів. Аналогічно будь-яке зменшення грошового мультиплікатора повинне бути скомпенсовано покупкою цінних паперів на відкритому ринку, що збільшує суму сукупних резервів.

Резерви, отримані шляхом позики і норми відсотка. Для підтримки кривої пропозиції грошей у строго вертикальному стані ФРС може почати один із двох існуючих для цього способів. По-перше, ФРС може провести ряд захисних операцій на відкритому ринку цінних паперів, компенсуючи зміни в рівнях резервів, отриманих шляхом позик, і надлишкових резервів, направляючи в протилежну сторону зміни незалежних (від позик) резервів. По-друге, ФРС може використовувати дисконтну ставку для гнучкого реагування на виникаючі зміни ринкової норми відсотка.

Горизонтальна крива пропозиції грошей

Виникнення кривої пропозиції подібної форми відбувається тоді, коли ФРС як свою тактичну мету обирає фіксацію номінальної норми відсотка на постійному рівні. Шляхом проведення операцій на відкритому ринку здійснюється регулювання резервами, що забезпечує фіксований рівень номінальної норми відсотка, визначений тактичною задачею, незважаючи на можливі зміни процентних ставок, обумовлені впливом ринкових процесів. Політика подібного роду часто називається гнучкою грошово-кредитною політикою.

Припустимо, що ринок грошей спочатку знаходився в рівновазі. Кількість грошей, що знаходяться в звертанні, дорівнює 200 мільярдів доларів, а норма відсотка складає 10% у рік, що розглядається як тактична мета ФРС. Визначимо, що збільшення номінального національного доходу зрушує криву попиту на гроші вправо.

Ріст попиту на гроші робить підвищувальний тиск на існуючу норму відсотка. У міру того як норма відсотка починає перевищувати десятипроцентный рівень, визначений раніше як тактична мета, ФРС відповідає на ці зміни, роблячи покупки на відкритому ринку цінних паперів. Такі придбання збільшують банківські резерви, що банки пускають в обіг, надаючи нові позики і здобуваючи цінні папери для своїх власних портфелів активів. Процес використання надлишкових резервів збільшує ріст грошової маси, що знаходиться в звертанні. Покупки на відкритому ринку будуть продовжені доти, поки не утвориться достатня кількість нових грошей, що забезпечує відповідність попиту та пропозиції грошей при незмінній нормі відсотка. У такому у випадку ринок грошей досягне нового положення рівноваги. Кількість грошей, що знаходяться в звертанні, зросте з 200 до 300 мільярдів доларів, а номінальна норма відсотка не зміниться і залишиться рівної 10%.

Похила крива пропозиції грошей

Крива пропозиції грошей такої форми має на увазі проведення Федеральною Резервною Системою наступної політики: ФРС реагує на збільшення попиту на гроші, забезпечуючи деякий ріст кількості грошей, що знаходиться в звертанні, але в кількості, недостатньому для підтримки номінальної норми відсотка на фіксованому рівні.

Як приклад грошово-кредитної політики, що забезпечує існування пропозиції грошей, описуваного кривої подібного типу, розглянемо ситуацію при який ФРС як тактичну мету розглядає сталість незалежних резервів. Як ми бачили раніш, сталість резервів подібного типу веде до збільшення кількості грошей, що знаходяться в звертанні, при збільшенні процентних ставок, тому що в цьому випадку рівень резервів, отриманих шляхом позик, збільшується, а рівень надлишкових резервів зменшується. Така грошово-кредитна політика може частково нівелювати виникаючий зрушення в попиті на гроші без особливої необхідності проведення активних операцій на відкритому ринку цінних паперів.

ФРС може варіювати кут нахилу кривої пропозиції грошей. Так, крива пропозиції грошей пройде менш круто стосовно осі абсцис (наблизиться до горизонтальної кривої) за умови, що ФРС покупку на відкритому ринку цінних паперів при підвищенні номінальних норм відсотка і, відповідно, продажу – при її зменшенні. Помітимо, що чим крутіше нахилено криву пропозиції грошей (наближається до вертикальної кривої), тим істотніше ефект у попиті на гроші на номінальну норму відсотка, і тим менший вплив він робить на кількість грошей, що знаходяться в звертанні. І навпаки, чим ближче крива пропозиції грошей до горизонтальної кривої, тим істотніше ефект зрушення в попиті на гроші на кількість грошей, що знаходяться в звертанні, і тим менший вплив він робить на номінальну норму відсотка.

Вибір тактичних цілей

Яка тактична мета – тобто, яка форма кривої пропозиції краще?

Ця проблема багато в чому визначається впливом змін у попиті на гроші на відповідні зміни кількості грошей, що знаходяться в звертанні, і номінальної норми відсотка при різних тактичних цілях.

Зміни в нормі відсотка мають істотне значення, оскільки вони впливають на рівень реальної економічної активності. Підвищення номінальних норм за інших рівних умов – не сприяє узяттю позик. Це приводить до зниження загальних витрат виробничого і невиробничого призначення і загального обсягу виробництва, особливо в таких чуттєвих до зміни процентних ставок галузях економіки як житлове і цивільне будівництво, автомобілебудування, виробництво капітального устаткування. З іншого боку, зміни кількості грошей, що знаходяться в звертанні, також мають визначене значення.

Яка грошово-кредитна політика краще? Відповідь залежить від причин зрушення, що відбулося, у попиті на гроші. Розглянемо три випадки.

  1. Зрушення в попиті на гроші відбувається через зміни у швидкості звертання грошей. Ці зміни можуть виникнути внаслідок змін у правилах банківських чи операцій у загальній стратегії контролю і регулювання грошового обігу. У цьому випадку бажано ізолювати реальні економічні сфери від наслідків змін швидкості звертання грошей, дозволяючи кількості грошей, що знаходяться в звертанні, змінюватися в тій же пропорції, що і швидкість звертання грошей, лише помінявши напрямок цих змін на протилежне. Ця процедура збереже номінальну процентну норму відсотка, реальний обсяг виробництва й абсолютний рівень цін постійними величинами. Таким чином, у цьому випадку бажана горизонтальна крива пропозиції грошей.

  2. Зрушення в попиті на гроші відбувається внаслідок змін у реальному обсязі виробництва в процесі ділового циклу. Імовірно, у цьому випадку розумно дати процентним ставкам піднятися, згладжуючи циклічне розширення, чи опуститися, згладжуючи циклічний стиск. У цьому випадку бажані похила чи вертикальна криві пропозиції грошей.

  3. Зрушення в попиті на гроші відбувається внаслідок зростаючого рівня цін. У цьому випадку ріст кількості грошей, що знаходяться в звертанні, у відповідь на зміну в попиті на гроші лише піділлє олії в полум'я інфляції. Імовірно, необхідно пручатися інфляційним процесам, зберігаючи в звертанні постійна кількість грошей і "опустивши на волю" номінальну норму відсотка. У цьому випадку найкращої виявиться вертикальна крива попиту на гроші.

Література

  1. Экономикс: Пер. с англ. // К. Макконелл, С. Брю – Москва: Республіка, 1992.

  2. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика: Пер. с англ. // Эдвин Дж. Долан – Санкт-Петербург: Республика, 1993.

  3. Державні фінанси України: підручник // О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Фенікс, 2003.

  4. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник // Л.А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л.Д. Андрисова и др. – Москва, 1997.

  5. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навчальний посібник // за ред. А.С. Філіпенка. – Київ, 1997.

  6. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие // под ред. О.И. Лаврушина. – Москва, 1998.

4


 
 

Цікаве

Загрузка...