WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна система США - Курсова робота

Кредитна система США - Курсова робота

Попит на гроші

Звернемося до попиту на гроші. Наше попереднє обговорення функцій грошей припускало дві основні причини того, що існує попит на гроші.

Малюнок 1

(а) Попит на гроші (б) Попит на гроші з

для угод, сторони активів,

(в) Загальний попит на гроші

Попит на гроші для угод. Перша причина, безсумнівно, полягає в тому, що люди мають потребу в грошах як у засобі обігу, тобто в зручному способі закладення угод на придбання товарів і послуг. Необхідні для всіх цих цілей гроші називають просто попитом на гроші для угод. Кількість грошей, необхідних для закладення угод, визначається головним чином загальним грошовим рівнем, чи номінальним ВНП. Чим більше загальна грошова вартість товарів, що знаходяться в обміні, і послуг, тим більше буде потрібно грошей для закладення угод. Попит на гроші для угод змінюється обернено пропорційно номінальному ВНП.

На малюнку 1а графічно зображене відношення між попитом на гроші для угод, і процентною ставкою. Оскільки попит на гроші для угод залежить від рівня номінального ВНП і не залежить від процентної ставки, він зображений у виді вертикальної прямої. Для простоти ми припустили, що необхідна для угод кількість грошей не зв'язане зі зміною ставки відсотка.

Попит на гроші з боку активів. Друга причина, по якій тримають гроші, випливає з їхньої функції як засобу заощадження. Люди можуть тримати свої фінансові активи в різних формах – наприклад у вигляді акцій корпорацій, приватних чи державних облігаціях або в грошах М1. Отже, існує попит на гроші з боку активів.

Що визначає попит на гроші з боку активів? Перевагою володіння грошима є їхня ліквідність, тобто гроші можна негайно використовувати для здійснення покупок. Як форма володіння активами, гроші особливо привабливі, коли очікується падіння цін на товари, послуги, а також на інші фінансові активи.

Недоліком володіння грошима, як активом, у порівнянні з володінням облігаціями полягає в тім, що вони не приносять доходу у вигляді відсотка чи, принаймні, не дають такого відсотка як облігації чи безтермінові вклади. Деякі банки й ощадні установи обумовлюють виплату відсотка вкладнику деяким мінімальним розміром чекового внеску. У тому випадку, якщо внески не досягають мінімального розміру, вони не приносять відсотка. Відсоток з чекових внесків, що перевищують установлений мінімум, менше того, котрий сплачується з чи облігацій безтермінових вкладів.

У світлі цієї інформації доводиться вирішувати, скільки фінансових активів тримати, допустимо, в облігаціях, а скільки в грошах. Рішення в першу чергу залежить від ставки відсотка. Коли процентна чи ставка володіння грошима, як активом, низки, люди воліють володіти великою кількістю грошей як активами. І, навпаки, коли відсоток високий, мати значну ліквідність невигідно, і кількість активів у формі грошей буде невеликим. Зворотна залежність між процентною ставкою і кількістю грошей, що люди хочуть мати як актив, показана на малюнку 1б.

Загальний попит на гроші. Як показано на малюнку 1в, загальний попит на гроші можна визначити шляхом зсуву по горизонтальній осі попиту на гроші з боку активів, на величину, рівну попиту на гроші з боку угод.

Спадаюча пряма, що вийшла в результаті, позначає загальну кількість грошей, що люди хочуть мати для угод і як активи, при кожній можливій величині процентної ставки. Потрібно звернути увагу на те, що зміна номінального ВНП, розглянуте через призму попиту на гроші для угод, викликає зсув кривої загального попиту на гроші.

Ринок грошей

На малюнку 2 приведені типові криві пропозиції та попиту грошей.

Приймемо допущення, що грошово-кредитна політика Федеральної Резервної Системи (ФРС) прагне вдержати сукупні резерви банківської системи на фіксованому рівні, незалежно від змін номінальної норми відсотка. Тому графік пропозиції грошей – вертикальна пряма .

Малюнок 2

Як і на будь-якому іншому ринку, рівновага на фінансовому ринку має місце в крапці перетинання кривих попиту та пропозиції. Рівновага на ринку грошей означає рівність кількості грошей, що господарські агенти хочуть зберегти у свої портфелях активів, кількості грошей, пропонованій ФРС при здійсненні поточної грошово-кредитної політики.

Наслідку змін у пропозиції грошей

Припустимо спочатку, що пропозиція грошей зменшилася з 200 млрд. дол., до 150 млрд. дол. Помітимо, що кількість необхідних грошей перевищує кількість запропонованих на 50 млрд. при колишній рівноважній ставці відсотка, рівної 5. У даному випадку люди спробують пристосуватися до недостачі грошей шляхом продажу деяких з наявних у них фінансових активів (приймемо для простоти, що ці активи є облігаціями). Але придбання грошей за допомогою продажу облігацій для одних означає втрату грошей унаслідок покупки цих облігацій іншими. У цілому в наявності маються лише 150 млрд. дол. Колективна спроба одержати більше грошей, продаючи облігації, збільшить їхню пропозицію стосовно попиту на ринку облігацій і зіб'є ціну на облігації.

Загальне правило: Зниження цін на облігації збільшує процентну ставку. Наприклад, облігація, продавана по номінальній вартості в 1000 дол., і пропозиція постійного процентного платежу в 50 дол. дають щорічно ставку в розмірі 5%. Але припустимо, що ціна цієї облігації через збільшення пропозиції облігацій упала до 667 дол. Для того, хто купує облігацію, процентна ставка при постійному платежі 50 дол. у рік тепер складе 7,5%.

Оскільки всі позичальники повинні в конкурентній боротьбі пропонувати кредиторам процентну ставку, близьку до тієї, що приносять облігації, відбувається ріст загальної ставки відсотка.

Ця більш висока процентна ставка збільшує витрати збереження грошей і зменшує кількість грошей, що хочуть мати на руках фірми і домогосподарства. Кількість необхідних грошей падає з 200 млрд. при процентній ставці 5% до 150 млрд. при процентній ставці 7,5%.

І навпаки, збільшення пропозиції грошей з 200 млрд. дол. до, наприклад, 250 млрд. приведе до надлишку грошей у 50 млрд. дол. При первісній процентній ставці, рівної 5. Люди спробують позбутися від грошей, купуючи усе більше облігацій. Але витрата грошей одними означає придбання грошей іншими. Тому колективна спроба купити усе більше облігацій збільшує попит на них і штовхає ціни на облігації нагору.

Наслідок: Підвищення цін на облігації знижує процентну ставку. Стосовно до нашого випадку, 50-доларовий процентний платіж по облігації, що тепер коштує, наприклад, 2 тис. дол., дає покупцю облігації процентну ставку усього лише в 2,5%.

У міру того як люди безуспішно намагаються зменшити кількість своїх грошових знаків (у нашому прикладі – опустити нижче оцінки в 250 млрд. дол.), процентна ставка, як правило, падає. У даному випадку процентна ставка упаде до нового рівноважного рівня в 2,5%. Оскільки витрати грошей тепер стали нижче – ліквідність менша, – споживачі і підприємства збільшують кількість готівки і чекових внесків, що вони готові тримати на руках, з 200 до 250 млрд. дол. І знову рівновага на грошовому ринку відновлено: кількість як необхідних, так і пропонованих грошей дорівнює 250 млрд. дол. при процентній ставці в 2,5%.

Наслідку зміни в попиті на гроші

У попередньому розділі ми припустили, що попит на гроші не змінюється сукупно зі зміною пропозиції грошей на ринку. Тепер ми зробимо зворотне припущення і досліджуємо наслідки зміни попиту на гроші, допускаючи, що пропозиція грошей залишається на постійному рівні.

За інших рівних умов і заданій номінальній нормі відсотка люди будуть зберігати більше грошей, якщо їхні доходи скромніше. Таким чином, збільшення номінального національного доходу зрушує криву попиту на гроші вгору, а зменшення номінального національного доходу – вниз.

Розглянемо вплив збільшення попиту на гроші докладніше.

Почнемо аналіз, вважаючи, що ринок грошей знаходиться в стані рівноваги. Федеральна Резервна Система забезпечує банки необхідними резервами, що дає можливість надати економічній системі $200 млрд, а номінальна норма відсотка складає 5%.

Далі припустимо, що деякі обставини – скажемо, збільшення номінального національного доходу (номінального ВНП) – збільшують величину попиту на гроші при існуючій процентній ставці. На графіку це проявиться як зрушення вгору кривої попиту на гроші. Це приведе до того, що при вихідній номінальній нормі відсотка, рівної 5%, господарські агенти захочуть тримати більше грошей у своїх портфелях активів. Будь-яка фірма чи сімейне господарство зможуть збільшити кількість грошей у своїх портфелях активів, продаючи інші види активів – як наприклад акції й облігації – за гроші чи запитуючи позичку. Коли в один і той самий час велика кількість господарських агентів проводять аналогічні заходи, знижується ринкова ціна цінних паперів і підвищується загальний доход від продажу на ринку цінних паперів. Ті, хто намагаються придбати гроші, просячи гроші, сприяють збільшенню норми позичкового відсотка.

Але, незважаючи на визначені зусилля господарських агентів збільшити кількість зберігаються в їхніх портфелях грошей, банківська система не здатна запропонувати їх в іншої – більшої кількості. Ми припустили, що резерви банківської системи здатні запропонувати тільки 200 мільярдів доларів у формі грошей. Таким чином, ринок грошей може повернутися до стану рівноваги тоді і тільки тоді, коли процентні ставки підвищаться досить високо, приводячи у відповідність величину попиту на гроші з величиною їхньої пропозиції. На малюнку нове положення рівноваги досягається при номінальній ставці відсотка рівної 10%.

Зменшення попиту на гроші запускає розглянуті процеси в протилежну сторону. Припустимо, що крива попиту на гроші зрушилася вниз з первісного положення рівноваги. У цьому випадку частка грошей у портфелі активів господарських агентів була б більше, ніж це збігалося б з їхніми бажаннями. Господарські агенти моментально почнуть структурні зміни у своїх портфелях активів, або використовують гроші для погашення раніше узятих позичок. Такі дії, початі одночасно і в безлічі, роздмуть ціни на цінні папери і понизять норму позичкового відсотка, однак не зможуть змінити кількість грошей, що знаходяться в звертанні, що пропонує їм банківська система. Рівновага на ринку грошей було б досягнуте тільки тоді, коли процентні ставки упали б до рівня, що забезпечує відповідність кількості грошей, що знаходяться в звертанні, кількості грошей, розміщених у портфелях активів господарських агентів.


 
 

Цікаве

Загрузка...