WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кореспондентські рахунки - Курсова робота

Кореспондентські рахунки - Курсова робота

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з дисципліни:

"Міжнародні розрахунки і валютні операції"

Зміст

1. Питання № 6. Призначення рахунків типу лоро та ностро

1.1 Ведення кореспондентських рахунків (Лоро, Ностро)

1.2 Відкриття та функціонування рахунків "Лоро" в іноземній валюті банків-кореспондентів

1.3 Відкриття та функціонування рахунків "Ностро" в іноземній валюті

1.4 Ведення кореспондентських рахунків "Ностро" в іноземній валюті

2. Питання № 60. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі. Учасники угоди та головні переваги для них

Список літератури

1. Питання № 6. Призначення рахунків типу лоро та ностро

1.1 Ведення кореспондентських рахунків (Лоро, Ностро)

Кореспондентський рахунок - це рахунок, який відкривається комерційному банку (філії) для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору.

Комерційні банки встановлюють кореспондентські відносини з іншими комерційними банками шляхом відкриття кореспондентських рахунків "Лоро", "Ностро" тільки після отримання відповідної ліцензії Національного банку. Кореспондентський рахунок "Лоро" - це кореспондентський рахунок, який відкривається банком-кореспондентом комерційному банку та за яким банк-кореспондент здійснює операції з перерахування та зарахування коштів згідно з укладеним договором (Схема 1.3). Цей рахунок є кореспондентським рахунком "Ностро" у комерційному банку. Кореспондентський рахунок "Лоро" відкривається на підставі договору про встановлення кореспондентських відносин, укладеному банками-кореспондентами, умови якого повинні відповідати чинному законодавству та нормативним актам Національного банку.

Комерційні банки (філії) здійснюють активні операції за кореспондентськими рахунками в межах наявних коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених договорами.

Операції за кореспондентськими рахунками комерційних банків (філій) здійснюються на підставі розрахункових документів установлених форм.

Списання (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків комерційних банків (філій) здійснюється тільки за розпорядженням їхніх власників, за винятком випадків, установлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів.

Банки-кореспонденти вільно вибирають спосіб розрахунків, визнаний Національним банком, а також засоби зв'язку для передавання розрахункових документів та повідомлень за умови збереження цілісності та конфіденційності інформації. При цьому способи розрахунків та засоби зв'язку обов'язково мають бути зазначені в договорі про встановлення кореспондентських відносин.

При здійсненні операцій за кореспондентським рахунком "Лоро" комерційний банк у той самий робочий день надсилає банку-кореспонденту повідомлення про це з реквізитами розрахункових документів. При списанні коштів з кореспондентського рахунку "Лоро" за розрахунковими документами банку-кореспондента повідомлення може не надсилатися.

Якщо комерційний банк з будь-яких причин не може виконати розрахунковий документ банку-кореспондента, то він має повідомити про це банк-кореспондент не пізніше наступного робочого дня після отримання цього документа.

Для підтвердження операцій, здійснених за кореспондентським рахунком, комерційний банк надсилає банку-кореспонденту (у визначений договором термін) виписку з кореспондентського рахунку. Якщо у визначений договором термін банк-кореспондент не надіслав зауваження у письмовій формі, то виписка вважається підтвердженою.

Для відкриття кореспондентського рахунку "Лоро" комерційний банк подає банку-кореспонденту такі документи:

а) заяву на відкриття кореспондентського рахунку, підписану керівником та головним бухгалтером комерційного банку;

б) копію статуту комерційного банку, посвідчену нотаріально;

в) копію ліцензії Національного банку на здійснення банківських операцій, посвідчену нотаріально;

г) картку із зразками підписів та відбитком печатки, посвідчену нотаріально.

Для відкриття кореспондентського рахунку "Лоро" філія комерційного банку подає банку-кореспонденту такі документи:

а) заяву на відкриття кореспондентського рахунку, підписану керівником та головним бухгалтером філії;

б) копію належним чином оформленого Положення про філію, посвідчену нотаріально чи банком, що створив філію;

в) копію дозволу комерційного банку на здійснення банківських операцій, засвідчену нотаріально;

г) картку із зразками підписів та відбитком печатки, посвідчену нотаріально.

При здійсненні розрахунків між банками-кореспондентами обов'язковим є кодування інформації з метою забезпечення її конфіденційності.

На підтвердження проведених операцій за кореспондентським рахунком "Лоро" (зарахуванню, списанню коштів) банк-кореспондент надсилає комерційному банку виписку за цим рахунком. Банки-кореспонденти зобов'язані забезпечувати ідентичність залишків на рахунках "Лоро" і "Ностро" у своїх балансах. Щомісяця у термін та спосіб, визначений за згодою сторін, банки-кореспонденти здійснюють звірку залишків коштів на кореспондентських рахунках "Лоро" і "Ностро".

1.2 Відкриття та функціонування рахунків "Лоро" в іноземній валюті банків-кореспондентів

З метою прискорення взаєморозрахунків комерційний банк проводить роботу щодо залучення банків-нерезидентів і резидентів до співпраці. У цій ситуації одні банки надають банківські послуги, а інші банки отримують.

Кореспондентські рахунки "Лоро" відкриваються на основі заяви банку-кореспондента. У заяві вказується перелік валют, в яких потрібне відкриття рахунку. Якщо банк ще не є кореспондентом, заява на відкриття рахунку може міститися у зверненні про встановлення кореспондентських відносин та супроводжуватися відповідними контрольними документами.

Після отримання заяви та документів банк, який відкриває кореспондентський рахунок, отримує повідомлення про прийняте рішення. Крім того, комерційний банк надсилає стандартний проект угоди про встановлення кореспондентських відносин (надалі - угода).

В угоді в обов'язковому порядку мають бути відображені такі питання:

предмет угоди;

порядок ведення рахунку;

обов'язки сторін;

відповідальність сторін;

вирішення спорів;

чинність угоди;

особливі умови;

форс-мажор;

реквізити сторін.

Крім вказаної угоди, сторони також можуть укласти "Генеральну угоду про співробітництво на міжбанківському валютному та грошовому ринках".

Порядок розрахунків і ведення кореспондентського рахунку банку-кореспондента в балансі банку визначається службовим розпорядженням про відкриття рахунку.

На кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

1) На користь резидентів.

2) На користь нерезидентів.

3) На користь самого банку за операціями, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України, в тому числі:

отримані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено угодою;

готівка для поповнення кореспондентського рахунку.

4) За міжбанківськими операціями щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України.

5) За неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України.

6) За іншими операціями відповідно до чинного законодавства України.

3 кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті здійснюються такі операції:

1) Платежі за дорученням клієнтів-резидентів:

на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку за наявністю підстав для платежу, що перевіряється банком платника коштів;

на користь резидента у випадках, які передбачені чинним законодавством України;

на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;

для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківсько-му валютному ринку України;

2) Платежі за дорученням нерезидентів згідно з чинним законодавством України.

3) Власні операції самого банку, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України, в тому числі:

списання іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено угодою і Тарифами комісійної винагороди за надання банківських послуг банкам-кореспондентам при проведенні операцій в іноземних валютах;

зняття готівкової іноземної валюти з власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України для підкріплення власної каси;

4) Міжбанківські операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України.

5) Перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України.

Інші операції відповідно до чинного законодавства України.

1.3 Відкриття та функціонування рахунків "Ностро" в іноземній валюті

Відкриття кореспондентського рахунку "Ностро" проводиться за необхідністю розвитку кореспондентської мережі "Ностро" з метою виконання платежів та інших банківських операцій. При виборі іноземних кореспондентів перевага віддається державним банкам, банкам, які мають державне значення, та великим комерційним банкам, а також відділенням першокласних іноземних банків у даній країні, щодо зобов'язань яких їхні головні контори підтвердили свою відповідальність. Крім того, звертається увага на наявність затвердженого звіту незалежного міжнародного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів.

Укладення міжбанківських угод для відкриття клірингових рахунків здійснюється на основі міжнародних договорів України, що встановлюють клірингову систему розрахунків. Відповідно до спільної Постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 02.04.1994 № 207 клірингові розрахунки передбачаються міжурядовими угодами про торговельно-економічне співробітництво з країнами із замкненими і частково конвертованими валютами за визначеними в угодах переліками, які додаються до цих угод.


 
 

Цікаве

Загрузка...