WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності - Курсова робота

Таким чином, пасивне управління доходністю облігацій полягає в максимальному дисконті при покупці банком облігації та можливому ризику помилок у прогнозних та реальних ставках дисконтування на протязі наступних 5 років. При такому управлінні, банк максимально знижує ціну покупки облігації, що стає невигідною операцією з боку підприємства.

Далі розглянемо алгоритм розрахунків доходності банку від активного управління ПДВ-облігаціями.

Банк, що витратив кошти на покупку облігацій, також не може очікувати 5 років погашення їх по номіналу, оскільки витрачені позикові оборотні кошти, які мають більш короткий термін повернення, ніж термін одержання коштів по довгострокових облігаціях. Тому для банків доцільно скористатися інструментом похідного цінного папера – Репо-контрактом, тобто одержанням рефінансування від Національного банку України під контракт із заставою облігацій і їхнім обовязковим викупом. Сума рефінансування, що надає Національний банк на кожну облігацію ПДВ з урахуванням ризику непогашення РЕПО-контракта і своєї прибутковості від рефінансування, розраховується по формулі, аналогічній формулі (2.1):

Sкреднбу_репо = Sноминобл (2.3)

(1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drнбудох_репо/100%)t

де:

Sноминобл - номінальна вартість облігації

Sкреднбу_репо - сума РЕПО кредита під облігацію з дисконтом НБУ

rучетннбу - облікова ставка НБУ (мінімальна ціна грошей, %)

rинфл - річна ставка товарної інфляції, %

Drнбудох_репо - прогнозуєма ставка прибутковості НБУ від РЕПО

Отримані в результаті операції РЕПО кошти рефінансування використовуються банком для прямого кредитування клієнтів. Дисконтована прибутковість прямого кредитування розраховується по формулі (у розрахунку на кредитну суму від однієї облігації):

DDкредбанк = Sкреднбу_репо * (Stj=1 * (((1+rбанккред/100%)j/ (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%)j) –1)

(2.4)

де:

DDкредбанк - дисконтована процентна доходність банка від кредитування

rбанккред - річна кредитна ставка банку, %

Для розрахунку загальної прибутковості – обєднаємо всі 3 етапи (1 етап – пасивне управління + 2,3 активного управління).

Сумарна прибутковість усіх 3 етапів активного управління фінансовою операцією банку з облігаціями ПДВ виражається розрахунковою рентабельністю вкладених коштів на покупку ПДВ – облігацій по формулі (2.5).

Після перетворень формули (2.5) одержуємо формулу (2.6) для оцінки рентабельності 3 етапів фінансової операції з облігаціями ПДВ, що має 6 варіаційних параметрів, які регулюють вихідний параметр ефективності – дисконтовану "пренумерандо" – рентабельність фінансових витрат банку.

Rндсобл= (DDпроцобл+DDбанккред+DDдисконтобл)/Sдисконтобл*100% =

= Sноминобл*Stj=1*(( rинфл/100%)/1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%)j) +

Sноминобл/(1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t

+ (Sноминобл/(1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drнбудох_репо/100%)t) *

* (Stj=1 * (((1+rбанккред/100%)j/ (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%)j) –1) +

(1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t

+ Sноминобл*(1- 1/(1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t)

Sноминобл / (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t

(2.5)

Rндсобл= (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t *

(1- 1/(1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t) +

* + 1/ (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%+ Drбанкдох/100%)t *

* (Stj=1*(((1+rбанккред/100%)j/ (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%)j) +

+ (Stj=1 / ((rреальнинфл/100%)/ (1+ rучетннбу/100% + rинфл/100%)j).

(2.6)

Таблиця 2.3

Результати розрахунків варіантів ефективності 3-х етапної фінансової схеми з РЕПО – елементом

Номінальний варіант

Оптиміс

тичний

варіант

Песиміс

тичний варіант

Варіант володарів облігацій ПДВ

Дисконтна ставка НБУ, %

7,00

7,00

12,00

0,00

Розрахункова ставка інфляції, %

8,00

6,00

10,00

6,00

Розрахункова прибутковість банку від операції покупки ПДВ облігації, %

5,00

0,00

10,00

1,00

Розрахункова прибутковість НБУ від операції РЕПО, %

8,00

0,00

15,00

15,00

Кредитна ставка банку, %

17,00

20,00

15,00

17,00

Реальна ставка інфляції, %

7,00

4,00

14,00

6,00

Кількість років до погашення облігацій ПДВ

5,00

5,00

5,00

5,00

Рентабельність 3-х етапів фінансової операції,

672,75

711,13

810,36

442,84

Дисконтна ціна покупки облігації ПДВ банком у % від номіналу

40,19

54,28

24,95

71,30

Рентабельність простої операції дисконтної покупки облігацій і погашення по номіналі через 5 років

248,83

184,24

400,75

140,26

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1. Концептуальні підходи до управління банківського інвестиційного портфеля

Сучасний український ринок цінних паперів ще дуже молодий – основні його суб'єкти – банк, фондові біржі, інвестиційні компанії – сформувались до середини 90-х років. Але й за минулий, відносно короткий час він пройшов значний шлях. Сьогодні на ньому представлені практично всі типи цінних паперів – акції, облігації, векселі, які випускаються різними емітентами – державними і муніципальними органами влади, акціонерними компаніями. Розвиток українського фондового ринку вимагає можливості застосування наукових методів його дослідження і підготовки рішень за конкретними операціями.

Один із найважливіших напрямів роботи на ринку цінних паперів – портфельні інвестиції. Портфелі формують як великі інвестори – банки, інвестиційні компанії, так й інвестори з невеликими обсягами вкладів – юридичні і фізичні особи, які бажають розмістити тимчасово вільні грошові кошти. У цьому випадку вони здебільшого користуються послугами професійних учасників ринку цінних паперів. На формування портфеля цінних паперів звертається велика увага як в економічній теорії, так і в практичній роботі учасників фондового ринку.

Поняття "портфельне інвестування" декілька років тому міцно увійшло в наш фінансовий лексикон. Вважається, що можливості проведення портфельних інвестицій свідчать про зрілість ринку, і це цілком справедливо. Ще на початку 90-х років полеміка про методи портфельного інвестування була суто теоретичною. Безумовно, існували банки і фінансові компанії, які брали кошти клієнтів у довірче управління, але лише набагато з них переходили до портфеля як складного фінансового об'єкта.

Банківські інвестиції в ліквідні цінні папери виконують ряд важливих функцій у питаннях внутрібанківського управління. Ці цінні папери забезпечують додаткове, відмінне від кредитів, джерело доходів, яке особливо важливе для керівництва та акціонерів банку, коли доходи від наданих позик знижуються. Інвестиції банку в цінні папери також є джерелом ліквідності і для обмеження обсягу готівкових резервів, а також запозичення на грошовому ринку у випадку необхідності вилучення депозитів або для задоволення інших насущних потреб у фінансах. Вкладання у цінні папери допомагають зменшити податкові зобов'язання банку шляхом інвестицій у папери, звільнені від оподаткування. Придбання високодохідних цінних паперів дозволяє компенсувати високий ризик кредитного портфеля.

Банки активізуються на фондовому ринку шляхом створення дочірніх фінансових компаній і безпосередньо беруть учать в інвестиційних і брокерських фірмах. Більшість банків активно надає своїм клієнтам консалтингові послуги з широкого кола питань, які пов'язані з інвестуванням капіталу в ті чи інші фінансові активи. Консультаційне обслуговування опирається на висококваліфікований персонал, внутрішню інформаційну систему банків і на багаторічний досвід роботи на фінансових ринках. Усе це дозволяє проводити глибокий аналіз співвідношення між доходами і ризиком різних активів і складати для клієнтів алгоритми купівлі і формування портфеля цінних паперів з урахуванням динаміка їх дохідності.

Здійснюючи інвестиції на ринку цінних паперів, банки формують власні або клієнтські портфелі цінних паперів. Інвестиційний портфель банку – це, набір цінних паперів, які придбані для отримання доходів і забезпечення ліквідності. Управління портфелем полягає у підтримці рівноваги між ліквідністю і прибутковістю.


 
 

Цікаве

Загрузка...