WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інвестиційна політика банків в Україні - Курсова робота

Інвестиційна політика банків в Україні - Курсова робота

Отже, завдання підвищення ролі банків в інвестиційних процесах в Україні має вирішуватися як комплексна загальноекономічна проблема. І тут не досить спонтанних гасел про виведення коштів із тіньового обігу чи повернення банків обличчям до виробництва тощо. Йдеться про активізацію макроекономічних стимулів – зменшення податків на виробничу діяльність і фонд заробітної плати, вивільнення від оподаткування (можливо, часткове) прибутків банків і підприємств, що спрямовуються у виробничі інвестиції, правовий захист інтересів банків як кредиторів, створення гнучкої та ефективної інституційної системи мобілізації і розміщення позикових капіталів.

На мій погляд, для серйозних зрушень у напрямі інвестицій банків у виробництво, останні, повинні володіти достатніми гарантіями повернення їх кредитних інвестицій, що потребує реального зміцнення інститутів державної, акціонерної і приватної власності. Структуризація банків у ринкові субєкти зачіпає конституційні економічні відносини власності на банківський капітал. Учать у капіталі банків різних комерційних структур, а також приватних осіб розширює соціально-економічну базу контролю за їх діяльністю і робить банківську систему стійкішою, забезпечуючи диверсифікацію власності на банківський капітал.

Нині, коли НБУ не має досвіду агрегування грошової маси, видається доцільною орієнтація на агрегати грошової маси, прийняті в зарубіжній практиці. Однак потрібно врахувати специфіку структури грошової маси України, в якій основне місце ще займають готівкові гроші в обігу, кошти на розрахункових, поточних і термінових вкладах юридичних осіб, на вкладах населення в Ощадбанку. Інші компоненти грошової маси перебувають на стадії нового механізму господарювання, розвитку відповідних видів рахунків і операцій банків. Сукупність показників грошової маси з урахуванням специфіки кожного з них, на мій погляд, дасть змогу охопити всі параметри грошового обігу, включаючи і безпосередньо повязані з розширенням банківських інвестицій, і таким чином здійснити комплексну якісну оцінку тенденції їх розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 23. – С. 88.

 2. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сетрифікати" від 19 червня 2003 року №979-IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. - № 10 – С. 3-24.

 3. Аналіз діяльності банків України за 9 місяців 2003 року та проблеми забезпечення їх сталого розвитку // Вісник НБУ. – 2003. - № 12. – С. 2 – 25.

 4. Бандурин А. В., Чуб Б. А. "Инвестиционная стратегия корпорации на региональном уровне. – М.: Наука и экономика, 1998.

 5. "Банківська справа". Журнал – 2004. - № 1.

 6. Блауг М. "Єкономическая мысль в ретроспективе". –М.:Наука, 1994

 7. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна, - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997 г.

 8. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями). – М., 1995. – С. 57.

 9. Бочаров В. В. "Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций" – М.: Финансы и статистика, 1993. – С. 8.

 10. Брегель Є. Я. "Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – М.: Финансы, 1973.

 11. Васюренко Л., Глущенко В. "Інвестиційна програма: економічна природа та сутність" // Банківська справа – 2003 - № 2.

 12. Вожжов А. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків// "Вісник НБУ". – 2002. - № 11. С. 5 – 7 .

 13. Вожжов А. П., Сухомлинов Е. А. "Трансформація змінної частини поточних пасивів комерційного банку до складу керованих ресурсів // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – Випуск 99.

 14. Вожжов А. П., Хохлов В. В. "Стабілізація змінної частини поточних пасивів короткостроковими запозиченнями на міжбанківському ринку // Вісник Дн-вського державного фінансово-економічного інститутут. – 2002. - №1. – С. 124-129.

 15. Вожжов А. П. "Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. С. 166-129.

 16. Ендовицкий Д. А. "Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика" / Под ред. проф. Л. Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 17. Экономика предприятия / Под редакцией Ф. К. Беа, Э. Дихтла, - М.: ИНФРА-М, 1999 г.

 18. Журавель С. А. "Економіка та держава" – 2004 - №3. С. 22-25.

 19. Інвестиційний клімат в Україні / За ред. Гайдуцького П. А. – К., Т-во "Знання", КОО, 2002.

 20. Інститути спільного інвестування: проблеми перехідного періоду // Цінні папери України. – 1999. - № 37. С. 1.

 21. Калюжний В. "Роль державних витрат та інвестицій у ринкових економіках // Вісник НБУ – 2003 - №9.

 22. Коласс Б. "Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997.

 23. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: "Єконом-думка" & "Карт-Бланш", 2001. – С. 122 – 131.

 24. Ляхова О. Учать українських банків у лізиновому бізнесі // Вісник НБУ. – 2001. 0 №6. – С. 44.

 25. Матук Ж. "Финансовые системы Франции и других стран". – М.: Инфра-М, 1994.

 26. Миркин Я. М. Банковские операции. Часть 3. Инвестиционные операции банков. - М., 1996. – С. 80.

 27. Михайлова Е. В., Рожков Ю. В. "Финансово-кредитные методы регулирования инвестиционных рынков" –Л.: ЛФЭИ, 1991.

 28. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М. І. та ін. Банківські операції: Підручник/ За ред. проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000.

 29. Мусіна Л. "Основні засади переходу до економіки знань: перспективи для України" // Економіка і прогнозування – 2003 №3.

 30. Панова Г. С. "Кредитная политика коммерческого банка" – М.: ИКЦ "ДИС", 1997.

 31. Полунеев Ю. О новой стратегии ЕБРР в Украине и некоторых уроках прошлого // Зеркало недели. – 2002. - № 32. – С. 11.

 32. Романенко Л. Ф. "Фінанси України" – 2003. - № 5. – С. 99-105.

 33. Степанов Д. В., Федоренко В. Г. Інвестиції як механізм виходу з кризи // Антикризове управління підприємством: проблеми та шляхи вирішення в умовах України.: Сб. наук. праць, додаток №2(17) до наук. журн. "Персонал", №6 (66), - 2001.

 34. Татаренко Н.О., Поручник А. М. "Теорії інвестицій" – К.: КНЕУ, 2000 рік.

 35. Украинская инвестиционная газета. – 2002. - № 44. – С. 16.

 36. Федоренко В. Г., Степанов Д. В., Степанова В. В. та інші "Розвинення фінансово-банківської сфери – шлях до удосконалювання інвестиційної політики" // Фондовий ринок. – 2001. - №2. – С. 12-16.

 37. Федоренко В. Г., Чувардинський О. Г., Степанов Д. В. "Міжнародні і правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні". К.: Наук. світ, 2003. – С 505.

 38. Федоренко В. Г., Іткін О. Ф., Степанов Д. В. "Інвестиційні процеси в промисловості України" К.: Наук. світ, 2001 рік. – С. 447.

 39. Федоренко В. Г., Степанова В. В. "Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні" "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2003. – С. 724.

 40. Федоренко В. Г., Чувардинський О. Г., Іткін О. Ф. та ін. Міжнародні і правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні: Монографія / За наук. ред. Федоренко В. Г. – К.: Наук, світ, 2002. – С. 505.

 41. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Перевод с англ. – М.: ИНФРА. – М, 1997. – С. 10.

 42. Шелудько Н. М. "Фінанси України" - 2003 - № 8 – С. 121-125.


 
 

Цікаве

Загрузка...