WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Зошити для самостійної роботи з дисципліни ""Банківські операції""" - Курсова робота

" Зошити для самостійної роботи з дисципліни ""Банківські операції""" - Курсова робота

Тема 8. Торговельні, неторговельні, міжбанківські операції банків в іноземній валюті.

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Валютні операції

 2. Поточні неторговельні операції -

 3. Операції, пов'язані з рухом капіталу –

 4. Поточні торговельні операції в іноземній валюті –

 5. Кореспондентські відносини

 6. Міжнародний рахунок НОСТРО

 1. Міжнародний рахунок ЛОРО -

Тестове завдання:

Тест 1. Якщо підприємство здійснює експортно-імпортні операції, який рахунок йому необхідно відкрити в своїй країні:

а) Лоро,

б) Ностро

в) розподільчий,

г) Востро.

Тест 2. Банки, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами, називаються:

а) уповноважені

б) міжрегіональні;

в) регіональні;

г) валютні

Тест 3. Документарні форми міжнародних розрахунків відрізняються від бездокументарних тим, що передбачають виконання угоди:

а) при пред'явленні в банк продавця фінансових документів,

б) при пред'явленні в банк покупця комерційних документів,

в) при пред'явленні фінансових та комерційних документів,

г) при пред'явленні будь-яких документів, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами

Тест 4. Серед форм розрахунків між сторонами, що уклали угоду вперше, найчастіше застосовують в міжнародній практиці:

а) інкасо,

б) банківський переказ,

в) акредитив,

г) чекову форму.

Тест 5. Найбільш розповсюдженими формами передачі платіжних інструкцій іноземному банку в Україні є:

а) Система електронних платежів НБУ,

б) комунікаційна система SWIFT

в) Телексне повідомлення

г) Micro Cash Register

Практичне завдання №1

Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; якщо кошти, отримані від продажу інвалюти – 3800 грн., ресурси вкладені в покупку інвалюти – 3550 грн., період з моменту придбання інвалюти до моменту продажу – 80 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній валюті – 18% річних.

Методика

Розрахунок

Висновок

Практичне завдання №2

Визначити переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків:

Переваги для продавця

Переваги для покупця

Практичне завдання №3

Визначте основні форми міжнародних розрахунків:

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000010032ce0000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000413f0000234e000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000c0120000131a0000cb0000001b010000000000000000000000000000f818030078510400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000f10e000075120000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c110010000000244e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f110020000000fffffffffc02db0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000000000007c4d11000dea5431b0d71132dc501100e84c11001e504d310600000001000000244d1100244d11003d524b31060000004c4d1100fc02db006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f0000000100000055558740a0ab87400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000f10e00007512000050000000200036003600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffffffffffff20e000076120000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02fc026a02040000002e0118001c000000fb020300010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400000000006a02fd0220000900040000002d010000040000002d010000030000000000

Тема 9. Операції з надання банківських послуг

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Розрахунково – касове обслуговування клієнтів –

 2. Консультаційні послуги -

 3. Банківські гарантії та поруки –

 4. Комісійні послуги –

 5. Трастові послуги –

 6. Агентські послуги

 7. Депозитарні послуги -

Тестове завдання

Тест 1. До нетрадиційних операцій та послуг банків належать:

а) факторинг, лізинг, форфейтинг;

б) кредитування, залучення коштів;

в) фондові та розрахунково-касові;

г) перерахування коштів.

Тест 2. Комісійні та трастові послуги банку належать до:

а) процентних,

б) не процентних,

в) традиційних,

г) нетрадиційних

Тест 3. В чому полягає принципова різниця між фінансовим лізингом та комерційним кредитом?

 1. комерційний кредит має короткостроковий характер, а фінансовий лізинг передбачає довгострокову оренду,

б) комерційний кредит передбачає відстрочку платежу на визначений час, а за угодою лізингу необхідно вносити періодичні платежі,

в) комерційний кредит, як правило, надає товаровиробник, а обладнання в лізинг - лізингодавець, який не обов'язково являється виробником,

г) відповіді а)-в)

Тест 4. Форфейтингові операції супроводжуються:

а) передачею в банк фінансових документів по угоді,

б) передачею в банк комерційних документів по угоді,

в) передачею в банк векселів та інших цінних паперів для виконання угоди,

г) послугами нетоварного характеру

Тест 5. Факторингові операції передбачають:

а) надання кредиту фактором для придбання матеріальних цінностей,

б) інкасування дебіторської заборгованості;

в) надання товару з відстрочкою платежу;

г) зарахування коштів на депонований рахунок.

Практичне завдання №1

Наведіть відмінності лізингових, факторингових, форфейтингових та трастових операцій:

Вид операції

Предмет угоди

Учасники угоди

Переваги угоди для клієнта

Недоліки угоди для клієнта

Лізинг

Факторинг

Форфейтинг

Трастові операції

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ ІІ:

Види завдань

Отримані бали за модулем

Тема №6

Тема №7

Тема №8

Тема №9

ІІ модуль

Обов'язкові

Додаткові

Разом

Підпис викладача дата


 
 

Цікаве

Загрузка...