WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Зошити для самостійної роботи з дисципліни ""Банківські операції""" - Курсова робота

" Зошити для самостійної роботи з дисципліни ""Банківські операції""" - Курсова робота

Практичне завдання №2

Визначити вид операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками:

Операції з надання грошових коштів проти врахування векселів на надання кредитів під заставу векселів

Операції з оформлення заборгованості векселями, прийняття до сплати переказних векселів, виданих до банку кредиторами, видача простих векселів кредиторами банку, видача переказних векселів на боржників банку, вексельні платежі

Операції з купівлі-продажу векселів

Операції з кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним з дисконтом з грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя за номінальною вартістю

Операції з інкасування векселів, доміциляція векселів, їх зберігання, купівля, продаж і обмін за дорученням клієнтів

ТОРГІВЕЛЬНІ

ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ

КОМІСІЙНІ ТА ДОВІРЧІ

ГАРАНТІЙНІ

КРЕДИТНІ

Тема 5. Кредитні операції банків. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Товарний кредит –

 2. Комерційний кредит -

 3. Банківський кредит –

 4. Споживчий кредит –

 5. Кредитоспроможність позичальника –

 6. Забезпечення зобов'язань –

 7. Поточний рахунок з овердрафтом -

Тестове завдання:

Тест 1.На практиці застосовуються наступні форми кредиту:

а) короткострокові, довгострокові, середньострокові;

б) товарні, комерційні, банківські;

в) одноразові, перманентні, гарантовані;

г) бланкові, забезпечені.

Тест 2. Продаж товарів та послуг одним підприємством іншому з відстрочкою платежу це:

а) банківський кредит;

б) комерційний кредит;

в) споживчий кредит;

г) контокорентний кредит.

Тест 3.За методом надання розрізняють банківські кредити:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) поступового погашення, з погашенням одноразовим платежем, за особливими умовами погашення, з погашенням на вимогу кредитора, з регресією платежів;

в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;

г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі.

Тест 4. За формою організації розрізняють банківські кредити:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) двустронні, синдицировані, консорціальні;

в) строкові, до запитання, прострочені, пролонговані;

г) в сферу обігу, в сферу виробництва, в сферу торгівлі

Тест 5.В залежності від кількості днів заборгованості розрізняють наступні види кредитів:

а) одноразові, перманентні, гарантовані;

б) стандартні, субстандартні, під контролем, сумнівні, безнадійні;

в) забезпечені, бланкові;

г) контокорентний кредит.

Практичне завдання №1

Визначте суму погашувального платежу та відсотки, якщо кредит юридичної особи дорівнює 120 тис. грн., термін надання з 1.02.2008р. до 1.08.2008р. при ставці простого відсотка 25% річних, погашення боргу – в кінці терміну дії угоди, а виплата відсотків - щомісяця.

Зробіть висновок, який з способів нарахування відсотків (німецький, французький або англійський) найвигідніший для банку, який - для власника коштів.

Методика розрахунку:

Розрахунок:

Німецький спосіб (місяць – 30дн., рік – 360дн.)

Французький спосіб (місяць – по факту, рік – 360дн.)

Англійський спосіб (місяць – по факту, рік – по факту)

Практичне завдання №2

Визначити вид кредитної лінії за наведеними ознаками:

Угода між підприємством та банком про використання протягом обумовленого терміну на визначених умовах кредиту, гранична сума якого заздалегідь обговорена. Можливість сплатити за рахунок кредиту будь-які розрахункові документи, передбачені у кредитній угоді, що укладається між підприємством та банком

Відкривається за періодичної нестачі оборотних коштів у позичальника, пов'язаних із сезонністю циклічного виробництва: нагромадження запасів товарів на складі, сільськогосподарські позики. Погашення відбувається по закінченні операційного циклу за рахунок виторгу від реалізації готової продукції.

Може бути відкрита підприємству, коли воно відчуває довготерміновий, постійний брак коштів для відновлення процесу виробництва в заданому обсязі. Термін не перевищує 1 року. Погасивши частину боргу, позичальник може отримати новий кредит в рамках встановленого ліміту за однією і тою самою угодою.

Різновид кредитної лінії, що надається в національній та іноземній валюті та відповідно до потреб клієнта може використовуватися в обсязі, що не перевищує встановлений ліміт. Погашення здійснюється автоматично шляхом зарахування коштів на поточний рахунок позичальника і закриття дебетового рахунку.

Практичне завдання №3

КБ "Арго" 1 лютого 2008 року надав короткостроковий кредит на суму 200 000 грн. КБ "Укргазбанк" під ставку 18,5% річних терміном на 9 днів на умовах сплати відсотків одночасно з поверненням кредиту по закінченню строку дії угоди.

Визначити суму процентів, що підлягає оплаті за користування кредитом.

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ І:

Види завдань

Отримані бали за темами

Тема №1

Тема №2

Тема №3

Тема №4

Тема №5

І модуль

Обов'язкові

Додаткові

Разом

МОДУЛЬ 2. Фондові, інвестиційні, валютні та нетрадиційні операції

Тема 6. Операції банків з цінними паперами

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Фондові операції –

 2. Цінна папери -

 3. Акція –

 4. Облігація –

 5. Казначейські облігації –

 6. Депозитний (ощадний) сертифікат –

 7. Компенсаційні сертифікати -

Тестове завдання:

Тест 1. Діяльність по вкладенню грошових та інших активів в цінні папери, ринкова вартість яких здатна зростати та приносити банку доход у формі відсотків, дивідендів, прибутку від перепродажу та інших прямих та непрямих доходів являє собою:

а) депозитні операції;

б) фондові операції;

в) кредитні операції;

г)валютні операції.

Тест 2. Оберіть негативні сторони участі комерційних банків в інвестиційному процесі із нижченаведених:

а)сприяння конкуренції між учасниками фондового ринку;

б) збитки банків від зміни курсової вартості цінних паперів або невдалого їх розміщення при емісії цінних паперів;

в) диверсифікує активів банку через вкладення коштів у цінні папери.

г)відповіді а)-в).

Тест 3. Документи, що засвідчують виражені в них і використовувані за допомогою пред'явлення або передання майнових прав власників стосовно особи, що їх випустила мають назву:

а) платіжні документи;

б)розрахункові документи;

в) товарні документи;

г)цінні папери.

Тест 4. Комерційні банки на ринку цінних паперів здійснюють наступні види діяльності:

а) емісійну, комерційну, інвестиційну;

б) товарну, комерційну;

в) готівкову, безготівкову;

г)фіктивну.

Тест 5. Цінний папір без встановленого терміна обертання, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства – це:

а) акція;

б) облігація;

в) депозитний сертифікат.

г)вексель.

Практичне завдання №3

Доповніть схему:

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000010032ce0000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000413f0000234e000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000c0120000131a0000cb0000001b010000000000000000000000000000f818030078510400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000f10e000075120000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100584c110010000000bc4f11003c4d1100e4506032bc4f1100b44c110010000000244e1100a04f11008a4f6032bc4f1100b44c1100200000006a455531b44c1100bc4f110020000000fffffffffc02db0017465531ffffffffffff0180ffff01802fff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c0069006200720000000000000000007c4d11000dea5431b0d71132dc501100e84c11001e504d310600000001000000244d1100244d11003d524b31060000004c4d1100fc02db006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f0000000100000055558740a0ab87400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000f10e00007512000050000000200036003600000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffffffffffff20e000076120000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02fc026a02040000002e0118001c000000fb020300010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400000000006a02fd0220000900040000002d010000040000002d010000030000000000


 
 

Цікаве

Загрузка...