WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Діяльність страхової компанії ""Оранта""" - Курсова робота

" Діяльність страхової компанії ""Оранта""" - Курсова робота

страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну;

життю чи здоров'ю пасажира з моменту реєстрації та внесення в поіменний список перевізника до моменту, коли пасажир залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи перевізника;

багажу, пошті, вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження/розвантаження повітряного судна;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу — шкода, заподіяна життю і здоров'ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення після польотних робіт);

страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт — шкода, заподіяна життю і здоров'ю (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Особисте страхування:

добровільне страхування від нещасних випадків;

добровільне страхування на випадок хвороби;

добровільне медичне страхування;

добровільне страхування медичних та інших витрат осіб, що виїжджають за кордон;

добровільне медичне страхування під час поїздок по Україні.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності

Страхування фінансових ризиків

Страхування професійної відповідальності та якості продукції

Центральний міський структурний підрозділ 50002, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 72

3. Страховий випадок

Cтраховий випадок (Insured Loss) — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:

вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування").

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування.

3.1 Форма заяви про страхову подію

Заява на виплату страхового відшкодування — невід'ємна частина пакету документів, які ви повинні надати у НАСК "Оранта" для розгляду справи у разі настання страхового випадку.

3.2 Застраховані від нещасного випадку

Страховими випадками в такому разі є смерть або травмування застрахованого внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору страхування і підтверджений документами компетентних органів (медичних закладів, правоохоронних органів).

Під нещасним випадком розуміється:

травма;

випадкове попадання в дихальні шляхи стороннього тіла;

утоплення;

тепловий удар;

опіки, ураження блискавкою або електричним струмом;

обмороження, переохолодження;

випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками;

недоброякісними продуктами харчування (за винятком харчової токсикоінфекції);

укуси тварин, отруйних комах, змій.

До нещасних випадків не відносяться і не є підставою для страхової виплати настання нещасного випадку внаслідок:

впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання;

безпосереднього або опосередкованого впливу військових дій будь-якого роду, громадських заворушень та страйків;

будь-яких терористичних дій або будь-яких інших дій за політичними мотивами незалежно від того, брала в них участь Застрахована особа, чи ні;

порушення встановлених чинним законодавством України правил та норм безпеки праці;

вживання Застрахованою особою лікарських препаратів без призначення лікаря, самолікування або лікування особою, що не має відповідних повноважень, крім випадків, якщо застосування

Застрахованою особою зазначених речовин було пов'язане з протиправними діями третіх осіб;

перебування застрахованої особи у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, а також снодійних препаратів або транквілізаторів;

керування застрахованою особою будь-якими засобами наземного, водного або повітряного транспорту без відповідної підготовки та посвідчення на право керування, або передачі нею керування особі, яка не має відповідної підготовки та посвідчення або знаходилась у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або під дією снодійних препаратів чи транквілізаторів;

самогубства, спроби самогубства застрахованої особи, крім випадків, якщо Застрахована особа була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб;

навмисного спричинення застрахованою особою собі тілесних ушкоджень;

нараження застрахованої особи на невиправданий ризик (за винятком випадків рятування життя іншої особи);

вчинення застрахованою особою умисного злочину (крім випадків необхідної оборони);

участі Застрахованої особи у спортивних заходах чи підготовці до них.

Що робити?

При настанні нещасного випадку:

негайно повідомити компетентні органи, офіційні державні та відомчі органи, організації (службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, відомчі аварійні служби тощо);

протягом двох робочих днів, якщо інший термін не передбачений умовами договору страхування, сповістити Страховика про настання нещасного випадку;

умовами договору страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника або Застрахованої особи, або Вигодонабувача, або спадкоємців Застрахованої особи у разі настання нещасного випадку;

страхувальник повинен забезпечити участь Страховика у з'ясуванні причин настання та наслідків нещасного випадку.

Документи, необхідні для розгляду страхової справи:

довідка з медичного закладу (на фірмовому бланку, підписана відповідальною особою та завірена відповідною печаткою медичного закладу), що підтверджує факт настання нещасного випадку або діагноз захворювання, із зазначенням прізвища пацієнта, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування, переліком наданих послуг, з розбиттям їх за датами та вартістю, загальною сумою до виплати;

рецепт, виписаний лікарем, якщо у зв'язку з даним захворюванням виникла необхідність у придбанні медикаментів;

документ, що підтверджує факт оплати за лікування, медикаменти та інші послуги (штамп про оплату, банківська квитанція із зазначеною сумою для переказу, чек тощо).

3.3 Застрахований транспортний засіб

Страховими випадками в такому разі є події, внаслідок яких транспортний засіб було пошкоджено або втрачено, а саме:

,зіткнення застрахованого транспортного засобу під час руху з рухомими та/чи нерухомими предметами, зіткнення рухомих транспортних засобів з нерухомим застрахованим транспортним засобом, перевертання застрахованого транспортного засобу (ризик "ДТП");

стихійні явища (злива, град, снігопад, повінь, паводок, затоплення, землетрус, оповзень, обвал, осідання ґрунту, удар блискавки, вихор, ураган, смерч, сель, буря, шторм), напад тварин; самовільне падіння предметів на застрахований транспортний засіб (ризик "Стихійні явища");

пожежа чи вибух, що не пов'язані з протиправними діями третіх осіб (ризик "Пожежа");

знищення застрахованого транспортного засобу в цілому, пошкодження, знищення або викрадення окремих його частин, деталей, вузлів, механізмів, що входять в заводську комплектацію, а також пошкодження, знищення або викрадення застрахованого додаткового обладнання (ризик "Протиправні дії третіх осіб");

втрата застрахованого транспортного засобу внаслідок незаконного заволодіння шляхом крадіжки, грабежу чи розбою (ризик "Незаконне заволодіння").

Не є страховими випадками пошкодження або втрата транспортного засобу якщо:

транспортний засіб нелегально ввезений на митну територію України;

номери кузова (рами) застрахованого транспортного засобу не відповідають записам у реєстраційних документах;

умисні дії Страхувальника, члена його родини або довіреної особи. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації;

самогубства (або спроби самогубства) Страхувальника або довіреної особи;

керування застрахованим транспортним засобом особою, яка:

не мала посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

не мала законних підстав керувати застрахованим транспортним засобом відповідно до чинного законодавства;

перебувала в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або під впливом медикаментозних препаратів, при застосуванні яких протипоказано керувати транспортними засобами;

використання застрахованого транспортного засобу для проведення навчальної їзди;

використання застрахованого транспортного засобу Страхувальником або довіреною особою при скоєні умисного злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність;

участь у спортивних змаганнях, конкурсах, змагання у швидкості і підготовці до них;


 
 

Цікаве

Загрузка...