WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансових послуг - Курсова робота

Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансових послуг - Курсова робота

Аналіз даних (см. рис.1.4.) свідчить, що поступове зростання депозитних операцій забезпечує кредитні операції банківських установ. Але слід зазначити, що вплив фінансової кризи і очікувані зміни у 2009 році можуть привести до порушення цього балансу. За думкою експертів спад в економіці, що продовжується, і різке знецінення гривні неминуче приведе до значного зростання проблемних кредитів, частка яких загалом кредитному портфелі банків наприкінці 2009 року може досягти 6-8% (з поточних 2%). Це у свою чергу чинитиме істотний негативний тиск на прибутковість і капітальну базу банків. У 2009 році банкам буде необхідно 60-80 млрд грн додаткових вливань в капітал. По очікуваннях експертів, до кінця 2009 року в Україні може залишитися не більше половини реально функціонуючих банків, інші вимушені будуть піти з ринку або будуть поглинені більш капіталізованими конкурентами. Банки України повинні шукати нові рішення и нових союзників для збереження або суттєвого поліпшення свого фінансового стану. У цих непростих умовах співробітництво банків та страховиків України дуже важливе.

Центральним завданням кожного з фінансових посередників є "спрямування руху капіталу до найбільш ефективних його споживачів [2, с.17]. Можливості для реалізації цього завдання визначаються обсягами активів фінансових посередників. Звернемося до показників фінансової діяльності страховиків в Україні.

Відношення чистих страхових платежів (без страхових платежів, переданих в перестрахування резидентам) до валового внутрішнього продукту в Україні у 2007 і 2008 роках складало в середньому 1,8%, що менше ніж в 2003-2005 роках, коли цей показник був в середньому рівний 2,4% (табл. 1.2). Слід зазначити, що значення останнього показника зростає, але залишається низьким порівняно з економічно розвиненими країнами, де цей показник в середньому рівний 8 - 12%. Рекордна інфляція в 2007-2008 роках значно зменшила ефект від чистих страхових платежів страхових компаній на національному ринку.

Таблиця 1.2.

Частка страхування у ВВП України за 2000-2008 рр.

Роки

ВВП, млрд.грн.

Чисті страхові платежі, млрд. грн.

Питома вага чистих страхових платежів у ВВП, %

Інфляція, %

Чисті страхові платежі з урахуванням інфляції, млрд. грн

Середньо-річний курс грн./ дол. США

2000

170,1

1,7

1,0

25,8

1,3

5,44

2001

201,9

2,5

1,2

6,1

2,3

5,37

2002

220,9

3,6

1,6

-0.6

3,6

5,35

2003

264,2

6,9

2,6

8,2

6,3

5,33

2004

345,9

9,7

2,8

12,3

8,5

5,32

2005

477,8

3,5

2,0

6,0

3,3

5,05

2006

502,5

8,77

1,7

15,0

7,45

5,20

2007

700,00

18,00

1,7

17,0

8,37

5,04

2008

921,2

17,3

1,8

31,1

11,21

6,74

Не дивлячись на песимістичний сценарій розвитку національної економіки кількість страхових компаній в Україні стрімко зростає.

На рис. 1.5. порівняємо численність страховиків в Україні та банківських установ, що мають ліцензії на діяльність.

Рис. 1.5 Динамика численності страховиків та банківських установ в Україні

Треба зазначити, що кількість страховиків в Україні практично у 2,5 рази вище, ніж кількість банківських установ, при цьому кількість страховиків має тенденцію до зростання численності на відміну від банківських установ.

Важливим показником фінансової стабільності страхового сектору ринку фінансових послуг виступає показник капіталізації страхових установ.

Проведемо оцінку капіталу страхових організацій України за 2000-2008 роки в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Динаміка власного і статутного капіталу страховиків в 2000-2008 рр.

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(9 мес)

Власний капітал,

млн. грн.

1066

1923

3177

6882

11764

12895

14567

29 650

37 306

в т.ч. статутний капітал,

млн. грн

511

1037

1550

3524

5515

6286

7 891

10567

12 698

Згідно з даними табл.1.3. у 2007 році власний капітал страхових компаній збільшився проти 2006 року більш ніж в два рази, а статутний капітал виріс на 42%. У 2008 році має місце тенденція уповільнення зростання власного капіталу (порівняно з 2006-2007 роками), так зростання власного капіталу порівняно з 2007 роком склало 127% і практично на таку ж величину зросли статутні фонди українських страхових компаній.

Між тим, за думкою експертів, фінансовий ринок в розрізі страхових послуг демонструє недостатній рівень співпраці з іншими сегментами фінансового ринку, в тому числі з банківським і інвестиційним За експертними розрахунками визначено, що якщо в 2000 році страховики володіли правами не менш 1% банківського капіталу, то вже до кінця 2008 року - більш 17,5% [63, с.16].

Страхові компанії стали володіти значними пакетами акцій банків, при цьому банківська система реальних інвестицій не отримала.

Динаміка розміщення коштів страховиків України на депозитах і поточних рахунках в комерційних банках України характеризується наступними змінами (табл. 1.4.).

Таблиця 1.4

Об'єм розміщення коштів страховиків на депозитах і поточних рахунках в банках в 2000-2008 рр., млрд. грн.

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сумарні чисті активи банків

млрд. грн.

37,1

47,6

63,9

100,2

134,3

165,8

298,7

340,0

598,3

Кошти страховиків на депозитах і поточних рахунках в банках

млрд. грн.

0,6

0,8

1,6

3,1

4,7

3,8

4,5

9,5

17,5

Питома вага, %

1,6

1,7

2,5

3,1

3,5

2,2

1,5

2,7

2,9

Поступове збільшення сум депозитів на рахунках банків незначно впливає на зріст питомої ваги грошових коштів страховиків на депозитних рахунках банків. Проілюструємо на рис. 1.6. динаміку ланцюгового зростання змін в сумі коштів страховиків на депозитах і поточних рахунках в банках з урахуванням динаміки сумарних чистих активів комерційних банків України.

Рис. 1.7 Дінамика ланцюгового зростання коштів і дохідних активів страховиків в українських банках

Таким чином, зростаюча роль фінансового посередництва, перш за все, банків та страхових компаній в умовах формування клієнтоорієнтованого обслуговування призводить до необхідності розробки та впровадження нових фінансових продуктів та послуг на основі їх інтеграції. Основними економічними умовами розвитку взаємовідносин між банками та страховими компаніями є інтеграційні процеси, а теоретичною основою цієї взаємодії - використання положень сучасної теорії фінансів, перш за все, в контексті аналізу загальних і специфічних функцій банків та страховиків. Актуальність вирішення вказаних проблем в Україні підтверджується стрімким розвитком і структурною зміною міжнародної фінансової архітектури, появою новітніх фінансових технологій і їх стрімким переміщенням в світовому просторі Зокрема, інтеграція. що розвивається на світових фінансових ринках призводить до злиття банківського й страхового бізнесу і появи фінансових конгломератів. Однак в слід зазначити що у сучасних умовах розвиток інтеграційних процесів обмежується регулюванням як банківської, так і страхової діяльності. Державі необхідно створювати умови для зміни ролі і місця фінансового сектора як важливого сегменту економіки, з метою більш повного дослідження його найважливішої функції - мобілізації та інвестування фінансових ресурсів в стимулювання економічного зростання. А банківським установам і страховикам шукати нові форми взаємодії і співпраці, які б дали змогу зробити інтеграцію більш прозорою і взаємовигідною. Подальший розгляд і аналіз сучасних аспектів співпраці комерційних банків із страховими компаніями дозволить більш детальніше розглянути внутрішньо-економічний механізм цієї інтеграції.


 
 

Цікаве

Загрузка...