WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Державний ощадний банк України - Курсова робота

Державний ощадний банк України - Курсова робота

Таким чином, аналізуючи структуру капіталу, можемо зробити висновок, що протягом 2008 року власний капітал банку зріс у 7 разів. Це відбулось через те, що держава у кризовій ситуації вирішила допомогти державному банку підтримати його стійкість та надійність. Статутний капітал банку збільшився аж у 20 разів. Це підвищило залежність банку від держави.

Процентна політика банку щодо залучення коштів у національній та іноземній валюті будується з урахуванням темпів інфляції та ситуації на міжбанківському ринку.

За результатами діяльності банку була сформована наступна структура депозитного портфелю (таблиця 8.2)

Таблиця 8.2

Структура депозитів за видами вкладників

01.01. 2008

01.01. 2009

Темп росту

Млн. грн

%

Млн. грн

%

Депозити, в т. ч.:

13 733 388

100

17 196 930

100

125,22

Депозити фізичних осіб

10 878 283

79,21

13 409 869

77,98

123,27

Депозити юридичних осіб

2 855 105

20,79

3 787 061

22,02

132,6

З даних, розрахованих в таблиці, видно, що залучені кошти Ощадбанку зростають як в абсолютному, так і у відносному розмірі. Темп росту депозитів складає 125,22%. При чому спостерігається, що в загальній сумі залучених депозитів переважають кошти фізичних осіб. Їх питома вага у 2007 та 2008 роках становила 79,21% та 77,98% відповідно. Частка депозитів юридичних осіб була значно меншою приблизно в п'ять разів і у 2008 році становила 22,02%.

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Для збільшення обсягу залучених депозитів і кількості клієнтів, Ощадбанк розробив велику кількість депозитних програм, що дозволяють вкладникам обрати прийнятні для себе умови.

Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.

Висновки

При проходженні переддипломної практики в ВАТ "Ощадбанк" були закріплені та розширені знання з теоретико-методологічних аспектів функціонування банку. Також ознайомились із організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку, здобули навики практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку, зібрали необхідні матеріали для дипломної роботи.

Отже, Ощадбанк здійснює свою діяльність відповідно до своїх стратегічних завдань. Запорукою успішної активної роботи є одержання банком права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, що передбачені ліцензією Національного банку України, збільшення статутного капіталу.

Водночас з підвищенням рівня капіталізації Ощадбанк значно збільшив депозитний портфель корпоративних клієнтів. Збалансована продуктова політика банку дозволяє здійснювати активну діяльність у сегменті корпоративного ринку. Ощадбанк фінансує українські підприємства та проводить кредитні операції з фінансування довгострокових інвестиційних проектів у форматі проектного фінансування. У сфері кредитування основним принципом виступає принцип рівно доступності ресурсів для підприємств усіх форм власності та галузевої приналежності. Це дозволяє більшою мірою диверсифікувати кредитні ризики. Банк продовжує активну роботу за Програмою кредитування малого та середнього бізнесу, що спрямована на задоволення потреб у фінансуванні розвитку господарської діяльності суб'єктів малого підприємства.

Для обслуговування фізичних осіб у банку розроблена власна система грошових переказів "Швидка копійка". Банком впроваджено нові інформаційні технології, зокрема програми, що удосконалюють процес кредитування населення. Постійно зростаючий рівень доходу населення став наслідком збільшення попиту на кредитні ресурси. У зв'язку з цим в Ощадбанку оптимізовано структуру підрозділів розвитку роздрібного кредитування у філіях та розширеного спектра послуг з кредитування фізичних осіб.

Отже, можна зробити висновок, що Ощадбанк продовжує розвиток, стрімко нарощуючи обсяги діяльності, підвищуючи ефективність операцій та власний конкурентний статус.

Проаналізувавши вище викладений матеріал можна запропонувати наступні заходи щодо удосконалення діяльності роботи банку:

впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами;

ефективне використання та розміщення наявних коштів, у тому числі залучених та запозичених;

постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу банку, активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем відповідальності, професійних знань, новаторським хистом;

виважений фінансовий менеджмент при управління структурою активів та пасивів, формуванні оптимальної структури балансу;

підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості банку;

диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження рівня банківських ризиків;

виважена цінова (тарифна) політика при просуванні банківських продуктів та послуг на ринок;

здійснення діяльності у відповідності до чинного законодавства, сумлінне дотримання та виконання вимог Національного банку України та укладених договорів.

Література

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 7.12. 2000 р. №2121-XІV.

 2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2002 p. № 297.

 3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.09. 2001 р. №368.

 4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.11. 2001 р. № 489.

 5. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К: Знання, 2002. - 438 с.

 6. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.

 7. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник. - К: Кондор, 2005. - 296 с.

 8. Ігор Дугін. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку. // Вісник НБУ, 2006. - № 5. - с.32-36.

 9. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлінський. - К.: Т-во "Знання", 2000. - 251 с.

 10. Операції комерційних банків / За ред. Р. Котовська - К.:. Алеута. 2003. - 500 с.

 11. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.

 12. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

 13. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВДТ „Університетська книга", 2007. - 314 с.

 14. У.Р. Байрам. Методика оцінки ефективності кредитної роботи структурних підрозділів банку. // Формування ринкових відносин в України, 2007. - № 6. - с.44-47.


 
 

Цікаве

Загрузка...