WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Державний ощадний банк України - Курсова робота

Державний ощадний банк України - Курсова робота

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

операції з валютними цінностями;

емісію власних цінних паперів;

організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Крім вище перерахованих операцій, на поставі письмового дозволу Національного банку України "Ощадбанк" здійснює такі операції:

Операції з валютними цінностями:

неторгові операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) з іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України:

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках:

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

емісія власних цінних паперів;

організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та питними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України та угодами (договорами) між клієнтом та Банком.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях. [1]

6.2 Регулювання НБУ діяльності банку

З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності НБУ вводить для банку обов'язкові економічні нормативи, які розкрито в Інструкції "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08. 2001р. № 368. [3]

Згідно з цією інструкцією банк повинен дотримуватися таких нормативів:

норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1 ≥ 8 млн. €);

норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2 ≥ 10%);

норматив адекватності основного капіталу (Н3 ≥ 4%);

норматив миттєвої ліквідності (Н4 ≥ 20%);

норматив поточної ліквідності (Н5 ≥ 40%);

норматив короткострокової ліквідності (Н6 ≥ 20%);

норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7 ≤ 25%);

норматив великих кредитних ризиків (Н8 ≤ 8РК);

норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9 ≤ 5%);

норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих інсайдерам (Н10 ≤ 30%);

норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11 ≤ 15%);

норматив загальної суми інвестування (Н12 ≤ 60%);

норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13 ≤ 30%).

Недотримання банком цих економічних нормативів карається штрафними санкціями, а в деяких випадках веде до призупинення діяльності банку.

Заходи впливу до порушників строків подання звітності розкриті в статті 7.7-7.14. Положення "Про застосування НБУ заходів впливу до порушників банківського законодавства":

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) після отримання інформації про допущене банком порушення до 25-го числа місяця, наступного за звітним, подає Генеральному департаменту банківського нагляду обґрунтовані пропозиції про накладання штрафу на банк та документи, що підтверджують факт порушення. Генеральний департамент банківського нагляду протягом наступних семи робочих днів передає ці документи разом із своїми висновками на розгляд Комісії Національного банку.

Рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу на банк має містити перелік виявлених порушень з посиланням на нормативно-правові акти Національного банку та документи, що підтверджують факт порушення. Це рішення надсилається відповідному територіальному управлінню Національного банку не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття (отримання) рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу має надіслати банку це рішення із супровідним листом, що містить розрахунок суми штрафу та пропозицію до банку-порушника про добровільну сплату нарахованої суми штрафу протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після отримання банком цього рішення.

Якщо нараховану суму штрафу не буде перераховано банком-порушником у зазначений строк, то штраф стягується шляхом подання відповідним територіальним управлінням Національного банку (юридичною службою центрального апарату) до господарського суду позовної заяви.

6.3 Інформаційні системи і технології в банку

За останні роки значно розширено функції, що виконуються програмними комплексами фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням мережі філій та відділень банку. Розпочато впровадження аналітичного сховища даних.

Банк функціонує в системі електронних платежів НБУ за третьою моделлю, що дозволяє працювати в режимі єдиного коррахунку, надаючи додаткові можливості взаємодії Головного офісу та філій, підвищуючи якість обслуговування клієнтів. Для підвищення швидкості проходження платежів клієнтів у банку розпочато впровадження автономної розрахункової палати.

Банк є учасником міжнародної платіжної системи SWIFT, що забезпечує оперативність, надійність та високу ефективність надання послуг на міжнародному рівні.

Впроваджена система сповіщення клієнтів про рух коштів на карткових та поточних рахунках шляхом розсилання SMS-повідомлень через мережу GSM.

Завдяки застосуванню інтегрованої банківської системи, створеної на основі АБС "Мебіус", банк відкрив широкі можливості для проведення банківських операцій, ведення бухгалтерського обліку, обслуговування клієнтів, підготовки звітності та забезпечення керівництва банку інформацією, необхідною для ухвалення рішень.

Протягом 2007 р. було придбано ліцензії на використання наступного програмного забезпечення:


 
 

Цікаве

Загрузка...