WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Державний ощадний банк України - Курсова робота

Державний ощадний банк України - Курсова робота

Для того щоб зменшити ризик неповернення кредиту банк щомісяця переглядає ліміт овердрафту, а також встановлюється максимальний строк безперервного користування овердрафтом - 30 днів.

Для відкриття клієнтом овердрафту йому достатньо мати відкритий поточний рахунок не менше одного місяця. Клієнт подає заяву на отримання овердрафту і протягом 3 робочих днів банк, на підставі проведеного аналізу кредитоспроможності клієнта, приймає рішення. Застава не вимагається.

Погашення овердрафту, процентів, комісій проводиться банком автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок. Факторинг - це інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю для компаній, які реалізують продукцію з відстрочкою платежу. [10]

Факторинг надає можливість трансформувати дебіторську заборгованість в грошові кошти і, як результат, ліквідувати дефіцит обігових коштів та досягти балансу грошових потоків. Розмір фінансування під відступлення права грошової вимоги досягає 80% від суми поставки продукції. [6]

Ощадбанк надає факторингові послуги, а саме: адміністрування дебіторської заборгованості, інформаційно-аналітичне забезпечення, консультаційні послуги постачальникам, які:

мають поточний рахунок в Ощадбанку:

динамічно розвиваються;

здійснюють регулярні поставки ліквідних товарів (робіт, послуг), що користуються стабільним попитом на ринку, з відстрочкою платежу строком від 5 до 60 днів;

мають не менше 5-ти постійних платоспроможних покупців;

мають регулярні надходження грошових коштів на поточні рахунки.

1.2 Депозитні операції банку

Основним джерелом збільшення ресурсної бази ВАТ "Ощадбанк" є залучення коштів на строкові депозити.

Стратегія Ощадбанку передбачає нарощування капіталу, динамічне збільшення ресурсної бази. Для цього він проводить ефективну депозитну політику. Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.

З метою максимального врахування потреб клієнтів, банк пропонує своїм вкладникам різноманітні депозитні програми за строками та умовами поповнення

У 2008 році банк залучав кошти фізичних осіб на строкові вклади в національній валюті ("Авансовий Ощадного банку", "Шкільний Ощадного банку", "Накопичувальний житловий Ощадного банку", "Пенсійний +", "Майбутнє - дітям"), в іноземній валюті ("Авансовий - 15"), а також на вклади, які відкриваються як в національній, так і в іноземних валютах ("Депозитний Ощадного банку", "Строковий пенсійний Ощадного банку", "Накопичувальний Ощадного банку", "Новий відсоток Ощадного банку", "Дитячий Ощадного банку", "Арсенал Ощадного банку", "Комбінований Ощадного банку", "Особливий Ощадного банку"). Окрім цього, залучення відбувалось на поточні рахунки, а також на вклад на вимогу "Універсальний Ощадного банку".

ВАТ "Ощадбанк" залучає кошти в національній та іноземній валюті від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на строкові депозити. Умови залучення коштів в національній та іноземній валюті наведені в додатках 4 і 5 відповідно.

Проценти сплачуються за вибором клієнта:

щомісячно

щоквартально

разом з поверненням депозиту

Для відкриття депозитного вкладу необхідно надати наступні документи:

в разі відсутності поточного рахунку в банку - стандартний пакет документів для відкриття рахунку в банку;

копія документа про повідомлення вкладником органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчена в установленому порядку.

Діючі по системі ВАТ „Ощадбанк" строкові вклади для юридичних осіб та фізичних осіб - підриємців:

Депозитний вклад „Максимальний"

Депозитний вклад „Накопичу вальний"

Депозитний вклад „Грошова лінія Ощадного банку"

Депозитний вклад „Перша вимога"

Депозитний вклад „Вигідний"

Депозитний вклад у банківських металах "Золотий депозит"

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

укласти договір;

надати наступні документи:

Для резидентів (громадян України, іноземців або осіб без громадянства), необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, видана органом податкової адміністрації.

Для нерезидентів (громадян України, які постійно проживають за її межами, іноземних громадян або осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством) необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті. [13]

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Спочатку клієнт заповнює опитувальний лист клієнта, потім анкету клієнта. [10]

Депозити до запитання розміщуються на розрахунковому або поточному рахунку клієнта. Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. Банк залучає депозити до запитання у відповідності з Інструкцією "Про відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валюті".

Перелік депозитних продуктів приведено у відповідність до попиту з боку клієнтів.

Після подання вказаних документів з клієнтом укладається депозитний договір (додаток 6) та договір банківського рахунку.

Ощадбанк цінує довіру і відданість своїх клієнтів: у звітному році були впроваджені системи заохочення постійних вкладників банку, а також проведені різноманітні акції з розіграшами призів серед вкладників.

1.3 Розрахунково-касові операції

ВАТ "Ощадбанк" забезпечує касове обслуговування як своїх клієнтів, так і клієнтів інших комерційних банків. Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (додаток 7). В межах даного виду операцій банк пропонує:

оперативне відкриття та професійне ведення поточних рахунків;

швидке та якісне обслуговування;

конкурентні тарифи;

встановлення та супроводження систем електронних платежів "Клієнт-банк" та "Інтернет-банкінг";

приймання та видача готівкових коштів;

купівля та продаж іноземної валюти за вигідними курсами на Міжбанківському валютному ринку, а також здійснення конвертаційних операцій;

своєчасне списання та зарахування коштів в іноземній валюті завдяки відкритим прямим коррахункам в іноземних банках;

повна і вичерпна консультація з питань валютного регулювання, вибору оптимальних форм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, допомога у складанні зовнішньоекономічного контракту, який відповідає всім вимогам законодавства.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється на договірних засадах. Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Прибуткові касові документи виписуються в одному або в двох примірниках. Виправлення в документах не допускаються.

Приймання грошей проводиться за документами:

1) за заявою на переказ готівки з видачею квитанції (додаток 8);

2) за об'явами на внесення готівки або за прибутковими ордерами;

3) за повідомленням з видачею квитанції;

4) за прибутковими касовими ордерами.

Видача грошей з каси Банку проводиться:

за грошовими чеками;

за заявою на видачу готівки;

за видатковим касовим ордером.

На підставі прийнятих та виданих документів касир складає Довідку про касові документи, Зведені довідки про касові обороти в національній та іноземній валюті (додаток 9), Звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 10), Загальні довідки про касові документи як в національній так і в іноземній валюті. На підставі даних за день касир складає Довідку касира прибуткової (додаток 11) та видаткової (додаток 12) каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою із сумою прийнятих та виданих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників.

Прийняті протягом операційного дня гроші касир разом з прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей. Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість прибуткових документів з довідкою касира і підписує довідку.


 
 

Цікаве

Загрузка...