WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів - Курсова робота

Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів - Курсова робота

6. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій банківських установ України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.08.1999 р. №418//http://www.rada.kiev.ua.

7. Інструкціz про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 р. №527//http://www.rada.kiev.ua.

8. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998 р. № 527 //http://www.rada.kiev.ua

9. Положення "Про порядок заійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними осоами", затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 516 зі змінами та доповненнями //http://www.rada.kiev.ua.

10. Братко А. Г. Банковское право (Теория и практика). — М.: Издательство Приор, 2000. — 464 с.

11. Бакун О. Вітчизняна система страхування депозитів //Вісник Національного банку України. — 2004. —№ 7. — С. 42-50.

12. Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник. — К.: Т-во"Знання", КОО, 2002. — 255 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

13. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: посібник. — К.:Видавничий центр "Академія", 2001. — 320 с.

14. Васюренко О. В., Сердюк Л. В., Сидоренко О. М. Облік і аудит в банках:Навчальний посібник. — К.:Знання, 2006. —С. 102—116.

15. Воронова Л. К., Кучерявенко П.Г. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. — Харьков: Легас, 2003. — 361 с.

16. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші Кредит Банки: Навчальний посібник. — Л.: Видавництво"Центр Європи",1997. — 206 с.

17. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика:Опорний конспект лекцій. — К.:МАУП,1999. — С. 44-53.

18. Вісник податкової служби України. — 1999. — № 21. — С. 5.

19. Гай О. М. Ризик заощаджень у комерційному банку //Фінанси України. —2004. —№ 3. —С. 118-122.

20. Дмитрієва О. А. Депозитна діяльність комерційного банку // Фінанси України. – 2004. - № 5. – С. 139-144.

21. Заверуха І. Б. Банківське право: Посібник для студентів. — Львів: Астролябія, 2002. — 222 с.

22. Кожель Н. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків //Вісник Національного банку України. —2004.—№10. —С. 42-45.

23. Крапивина В. Как будут гарантироваться вклады граждан? // Банковское дело. — 2002. — № 5. — С. 40-43.

24. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.:Ельтон,1993. —125 с.

25. Мороз А. М., Савлук М. І., Пуховкіна М Ф. Банківські операції:Підручник. — К.:КНЕУ,2000. —384 с.

26. Недилько А. Депозиты с плавающей ставкой, или как совместить высокий доход с низким риском //Банковская практика за рубежом. —2003. —№12. — С. 70-73.

27. Огієнко В., Раєвська Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — гарант захисту "малих "вкладників в Україні // Вісник Національного банку України. — 2001. — № 6. — С. 39-44.

28. Пугачов М.І., Пугачова К.М. Фонди гарантування повернення кредитів // Фінанси України. — 1999. —№ 11. — С. 108- 113.

29. Слободян П. Обіцяє фонд півтисячі зберегти // Галицькі контракти. 1999. — М19. — С. 32.

30. Тиркало Р. І. Банківська справа:Навчальний посібник. — Тернопіль:Карт-бланш, 2001. — 314 с.

31. Ходачук О. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовый рынок. — 2001. — № 12.

32. Широка О. Депозитна політика банківської установи // Банківська справа. — 2005. — № 2. — С. 29-36.

ДОДАТКИ

Додаток А

Структура зобов'язань банків за коштами, залученими на поточні (до запитання) рахунки, на 01.09.2008 року

Додаток Б

Структура зобов'язань банків за коштами, залученими на строкові рахунки, на 01.09.2008 року

Додаток В

Показники депозитної діяльності АППБ "Аваль"

№№

Показник

Значення

станом

на 01.02.08.

Значення

станом

на 01.03.08

Темп зростання,

%

1

Залишок вкладів і депозитів

фізичних осіб, тис. грн.

13149594

14971505

113,8

2

Населення регіону, що отримує

дохід, осіб

350000

350000

100

3

Кількість вкладників банківської установи, осіб

4396

4651

105,8

4

Кількість вкладників на 1000 осіб, що

отримують дохід, осіб((п. З/п. 2)*1000)

12

13

108,3

5

Сума вкладу на душу населення, грн.

(п. 1/п. 2)

37,5

42,7

114

6

Середній вклад на 1 рахунок, грн.

4262

4853

113

7

Коефіцієнт залучення коштів у вклади і

депозити, % ((п. 5/п. 6)*100)

0,8

0,9

112,5

Додаток Д

Оптимізаціяоперацій банківської установи на прикладі СФ АППБ "Аваль" (тис. грн.)

Стаття балансу

На початок

періоду

(01. 01. 08)

Зміни,

заплановані

протягом періоду

Додаткові зміни

протягом

періоду

На кінець

періоду

(01. 02. 08)

АКТИВИ

Каса

1330802

-812866

517936

Кореспондентський рахунок в Національному банку України

266160

34872

301032

Кредитний портфель

1079824

868227

1948051

Цінні папери

18439

37955

56394

Основні кошти і нематеріальні активи

90943

1432526

1523469

Інші активи

264477

249104

513581

Усього активів

3050645

1525842

283976

4860463

ПАСИВИ

Статутний капітал

104000

106000

210000

Нерозподілений прибуток

60327

1805

62132

Кошти до запитання

7868

-1171

6657

Строкові депозити юридичних осіб

98389

33125

131514

Строкові депозити фізичних осіб

3880

3641

7521

Кошти на рахунках "Лоро"

2854091

1640441

4494532

Інші пасиви

46339

-33872

12467

Усього пасивів

3174854

142766

1607203

4924823


 
 

Цікаве

Загрузка...