WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Біржові торги. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні - Курсова робота

Біржові торги. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні - Курсова робота

За форвардними контрактами укладено 376 угод, вартість яких склала 1638 млн. гривень, що становить 12,3 відсотка від загальної вартості укладених угод. У структурі вартості укладених форвардних контрактів за 2006 рік найбільша питома вага у загальному обсязі припадає на сільгосппродукцію 76,7 відсотка від загальної вартості укладених угод та продукти харчування – 23,3 відсотка.

На біржах Київської області у 2006 році було проведено 227 торгів, в результаті яких укладено 987 угод на загальну суму 3851,5 млн. гривень та відраховано до бюджету 230,5 млн. гривень.

Біржова торгівля Київської області представлена в основному спотовим ринком. У структурі вартості укладених спотових угод за 2006 рік найбільша питома вага у загальному обсязі припадає на сільгосппродукцію 99,97 відсотка від загальної вартості укладених угод на загальну суму 2850,4 тис. гривень та продукти харчування – 0,03 відсотка.

На біржових торгах Полтавської області у 2006 році проведено 5361 торгів. Для продажу було запропоновано товарів на суму 1428,6 млн. гривень і майже на таку ж суму укладено 5937 угод, в результаті чого до бюджету відраховано 70,1 тис. гривень.

Біржова торгівля в Полтавській області представлена спотовим ринком – укладено 5641 угоди на загальну суму 357,3 млн. гривень, що складає 25 відсотків від загальної вартості укладених угод і форвардним ринком – укладено 296 угод на загальну суму 1071,3 млн. гривень, що складає 75 відсотків від загальної вартості укладених угод.

У структурі вартості укладених спотових угод Полтавської області за 2006 рік найбільша питома вага у загальній вартості укладених угод припадає на сільгосппродукцію – 92,1 відсотка від загальної вартості укладених угод, нерухомість – 1,5 відсотка, транспортні засоби – 4,2 відсотка, з продажу цінних паперів – 0,3 відсотка. У структурі вартості укладених форвардних контрактів за 2006 рік найбільша питома вага у загальному обсязі припадає на сільгосппродукцію 77,4 відсотка від загальної вартості укладених угод та продукти харчування – 22,6 відсотка.

За 2006 рік на біржах Дніпропетровської області відбулося 2506 торгів, в результаті чого було укладено 4685 біржових угод на загальну суму 1950,1 млн. гривень, за результатами річної діяльності до бюджету відраховано 503,9 тис. гривень.

Біржова торгівля товарами впродовж 2006 року представлена спотовим ринком – укладено 3625 угод на загальну суму 1304,1 млн. гривень та форвардним ринком – 69 угод на 644,6 млн. гривень.

У товарній структурі обсягів вартості укладених спотових угод переважала частка сільськогосподарської продукції 86,2 відсотка від загального обсягу вартості укладених угод, з продажу нерухомості – 5,4 відсотка, з продажу інших видів товарів – 4 відсотка, з операцій по цінних паперах – 1,3 відсотка, з продажу вугілля кам'яного – 1,6 відсотка, з продажу транспортних засобів – 1,1 відсотка. У структурі вартості укладених форвардних контрактів за 2006 рік найбільша питома вага у загальному обсязі припадає на сільгосппродукцію 97,2 відсотка від загальної вартості укладених угод та з продажу цінних паперів – 2,8 відсотка.

За 2006 рік на біржах Миколаївської області проведено 3181 торгів, укладено 4865 угод по реалізації товарів на суму 1818,9 млн. гривень та за результатами річної діяльності відраховано до бюджету 70,7 тис. гривень.

Біржова торгівля у Миколаївській області представлена в основному спотовим ринком 99,94 відсотка від загальної кількості укладених угод та були укладені 3 ф'ючерсні угоди з продажу транспортних засобів.

У товарній структурі обсягів вартості укладених спотових угод переважала частка сільськогосподарської продукції 94,97 відсотка від загального обсягу вартості укладених угод, з продажу нерухомості – 3,3 відсотка, з продажу інших видів товарів – 0,8 відсотка, з продажу транспортних засобів – 0,7 відсотка.

Проведений аналіз щодо діяльності біржового товарного ринку на Україні свідчить про існування ряду проблем щодо діяльності товарних бірж, а саме:

відсутність безперервного, постійно діючого механізму виявлення цін на внутрішньому біржовому аграрному ринку. Причина – небажання товаровиробників (реформованих господарств та фермерів) декларувати шляхом реалізації на прозорому ринку обсяги та ціни реалізації виробленої ними продукції;

відсутність прозорих правил його роботи та скоординованих дій бірж, офіційної інформації про їх діяльність та формування експортних партій на позабіржовому ринку, що не дозволяє сформувати реальну ціну на сільськогосподарську продукцію;

залучення до відкритих публічних торгів широкого кола сільхозтоваровиробників, комерційних структур, посередницьких фірм, які працюють за прямими договорами і за цінами, які "відрізняються" від ринкових;

біржі в областях ще не мають суттєвого впливу на формування товарних ринків;

відсутність реальної інфраструктури аграрного ринку, відсутність або віртуальність центрального стержня структури – районного торгівельного дому з функціями брокерської контори регіональної біржі, в зв'язку з чим недостатня концентрація об'ємів продукції для залучення на біржу трейдерів і організацій реальних торгів;

низький відсоток укладання форвардних контрактів, що впливає на різке коливання цін на сільськогосподарську продукцію;

невиправдано велика кількість товарних бірж в Україні (переважна більшість з яких не відповідає своєму статусу та призначенню) та недосконалість законодавства, що регулює порядок їх утворення та діяльності.

Врегулювання проблем на організованому аграрному ринку потребує розроблення економічних важелів для заохочення концентрації операцій купівлі-продажу, що створить можливість впливу держави на цінову ситуацію для згладження сезонних та невиправданих цінових коливань через інтервенційні операцій, що в свою чергу дозволить запобігти втратам як доходів виробників, так і додаткових бюджетних коштів. Використання легальних каналів реалізації виробленої продукції підвищить привабливість агровиробництва для інвестування.

На виконання п. 1.2.12 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2006 №42 щодо формування організованих товарно-сировинних ринків та пункту 90 постанови Верховної Ради України від 30.11.2006 №397 "Про Перспективний план законодавчих робіт Верховної Ради України п'ятого скликання" стосовно розроблення проекту Закону України "Про товарну біржу" в новій редакції, Мінекономіки разом із Мін'юстом, Мінфіном, Державною податковою адміністрацією, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Держмитслужбою, Держпідприємництвом, Держфінпослуг розроблений проект Закону України "Про товарну біржу" в новій редакції, який був схвалений Кабінетом Міністрів України та поданий Верховній Раді України (реєстраційний №3256 від 02.03.2007).

Проект Закону деталізує механізм здійснення державного нагляду і регулювання біржового товарного ринку, а саме:

розроблення нормативно-правових актів щодо функціонування біржового товарного ринку та їх затвердження у випадках, передбачених законодавством;

визначення кваліфікаційних вимог до діяльності товарних бірж;

акредитація товарних бірж згідно з установленим Кабінетом Міністрів України порядком та контроль за додержанням умов акредитації;

контроль за діяльністю товарних бірж.

Список літератури

 1. Белых В.С., Виниченко С.И. Биржевое право: Краткий учебный курс. – М.: НОРМА; Инфра-М, 2001. – 192 c.

 2. Дегтярева О.И., Кандинская О.И. Биржевое дело: Учебник: – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. – 503 c.

 3. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебное пособие. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. – 224 с.

 4. Зінченко Ф.А. Система європейських фондових бірж: перспективи консолідації та універсалізації // Формування ринкових відносин в Україні (укр.). – 2006. – №11. – C.49–53

 5. Кравченко С.А. Состояние функционирования товарных бирж // Економіка АПК (укр.). – 2006. – №9. – C.98–105

 6. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Филинъ, 1998. – 232 c.

 7. Назарчук М., Курбацький Г. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними // Економіка України (укр.). – 2005. – №11. – C.21–30

 8. Фінансові послуги України: В 6 т. Т. 3: Енциклопедичний довідник: Наукове видання. – К.: Укрбланковидав, 2001. – 658 c.

 9. Фінансові послуги України: В 6 т. Т. 4: Енциклопедичний довідник: Наукове видання. – К.: Укрбланковидав, 2001. – 754 c.

 10. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник: Навчальне видання. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 c.

 11. Чалдаева Л.А. К вопросу об определении понятия "фондовая биржа" // Финансовый бизнес (рус.). – 2002. – №1. – C.16–20

 12. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 536 c. – ISBN 966–7767–29–9


 
 

Цікаве

Загрузка...