WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації - Курсова робота

Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації - Курсова робота

Реалізація проекту потребує 200 тис. грн.. капіталовкладень.

Освоєння інвестицій відбувається на протязі 3 років. У перший рік освоюється 25% інвестицій, у другий 30% інвестицій, у третій 45% інвестицій.

Частка кредиту в інвестиціях складає 30%.

Термін функціонування проекту складає 5 років, а термін служби створених потужностей - 8 років.

Амортизація нараховується за лінійною схемою.

Ліквідаційна вартість устаткування складає 10% від первісної.

Плата за наданий кредит складає 15% річних.

Кредит надається на 3,5 роки.

Темп інфляції складає 6%.

Оцінимо ефективність даного проекту.

Прийнятність проекту за критерієм NPV. NPV, чи чиста приведена вартість проекту є найважливішим критерієм, по якому судять про ефективність інвестування. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до загального знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена вартість визначається по формулі:

де r- ставка дисконтування.

У нашому випадку номінальна ставка дисконтування дорівнює 10%, тоді, з огляду на темп інфляції 6% у рік, реальна ставка дисконтування складає: 3,77%.

У першій таблиці показаний початковий варіант розрахунку, де за планом кредит повинний бути повернутий у термін (3,5 роки) з погашенням основного капіталу рівними частинами. NPV такого проекту дорівнює 153944 грн., що означає його наступність за даним критерієм. NPV>0, а це значить, що при даній ставці дисконтування проект є вигідним для підприємства, оскільки генеруємий їм cash-flow перевищує норму прибутковості в даний момент часу.

Об'єм Реалізації = Об'єм очистки * Ціна очистки = 2000 * 120 = 240000

Затрати перем. = Об'єм Виробництва * Затрати на одиницю продукції = 2000 * 50 = 10000

Таблиця 3.1

Оцінка ефективності інноваційного інвестування

Період

Показники

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Капіталовкладення

50000

60000

90000

200000

В т.ч. за рахунок кредиту

15000

45000

Амортизація

22500

22500

22500

22500

22500

Залишкова вартість ОФ

177500

15500

132500

110000

87500

87500

Продажна вартість ОФ

96250

Об'єм очистки та доочистки стічних вод, млн.л

2000

3000

4000

5000

4000

Ціна очистки 1000 м3, грн..

120

120

120

120

120

Валовий результат

240000

360000

480000

600000

480000

Постійні витрати

50000

50000

50000

50000

50000

Змінні витрати

70000

100000

120000

135000

142000

Витрати виробництва

142500

172500

192500

207500

214500

Процент за кредит

9000

6750

6750

Повернення кредиту

15000

15000

30000

Чистий прибуток

68250

131250

201250

274750

185850

5687,5

Операційний CF

90750

153750

223750

297250

208350

Загальний CF

-50000

-60000

-90000

66750

141750

211750

285250

220350

141187

Дисконтний множник

1

0,943

0,890

0,840

0,792

0,747

0,705

0,665

0,627

Дисконтуючий фактор

-50000

-56603

-80099

56045

112279

158232

201090

146545

88583

NPV проекту

576070,44 > 0

Визначення рентабельності інвестицій.

По формулі визначаємо, що в даного проекту рентабельність інвестицій дорівнює 167%.

Визначення внутрішньої норми прибутку.

Для визначення внутрішньої норми прибутку проекту потрібно прирівняти NPV до нуля.

У результаті обчислень і виходячи з побудованого графіка ВНП даного проекту дорівнює 14%. Це вище норми дисконтування, що означає прийнятність даного проекту за цим критерієм (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Визначення внутрішньої норми прибутку

У ході оцінки ефективності даного інвестиційного проекту було перевірено його відповідність різним критеріям прийнятності, а також проведено аналіз його основних параметрів і варіантів. У результаті можна зробити наступні висновки:

  1. Проект є прийнятним за критерієм NPV і за критерієм внутрішньої норми прибутку і рентабельності.

  2. План повернення кредиту може бути виконаний через3,5роки.

3.2 Проблеми впровадження інноваційних проектів підприємствами ЖКГ та можливості щодо їх подолання

Впровадження інновацій у господарське життя організації природно вимагає вкладення фінансових засобів у їхню розробку й освоєння. При цьому встановлена емпірична залежність - чим більший прибуток від нововведення розраховує одержати в майбутньому організація, тим до більших витрат вона повинна бути готова в сьогоденні.

Проте, для організації проблема вибору об'єкта фінансових вкладень не вичерпується граничною сумою інвестицій. Дослідження показали, що найбільшою ефективністю мають вкладення в інновації, де організація має можливість одержувати монопольний надприбуток. Іншими словами, найбільш вигідні інвестиції в інновації, що розвивають відмітні здібності організації.

Деякі підприємства ЖКХ (ДКО „Київводоканал" зокрема) природно є монополістами в своїй сфері діяльності, а отже зацікавленість в інноваційних інвестиціях таких підприємств має, по суті, бути максимальною.

Теоретично як джерело інвестицій можуть виступати асигнування бюджетів усіх рівнів, іноземні інвестиції, власні засоби організацій, а також акумульовані у формі фінансового капіталу тимчасово вільні засоби підприємств і заощадження населення.

Практично ж бюджетні асигнування на розробку і реалізацію інновацій обмежені доходами бюджетної системи. При цьому в залежності від політико-економічних умов напрямки, форми і розміри бюджетних інвестицій в інновації мають істотні розходження. Одним з основних зовнішніх джерел одержання інвестиційного капіталу в грошовій формі є середньо- і довгострокові кредити банків. Банківський інвестиційний кредит звичайно надається організаціям на фіксований термін, під визначений відсоток і під визначене забезпечення, гарантії повернення. Однак в умовах нестабільної економіки комерційні банки і фінансові компанії неохоче йдуть на надання довгострокових кредитів, побоюючись їхнього неповернення. Крім того, банківські кредити видаються під досить високий відсоток, у зв'язку з чим позичальники несуть значні втрати, обумовлені тривалістю періоду інвестування.


 
 

Цікаве

Загрузка...