WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації - Курсова робота

Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації - Курсова робота

У корпорації "Ксерокс" переконані, що бенчмаркінг повинен бути постійним процесом, націленим не тільки на відповідність конкуренції, але і на перемогу над нею. У рамках бенчмаркінга підприємницькі функції аналізуються як процеси, що створюють товар чи послугу і просувають їх на ринок. Сфера застосування бенчмаркінгу включає розробку стратегії, операції й управлінські функції, однак основним джерелом даних про ринок і про конкурентів залишається покупець (Y.K.Shetty) [14].

Бенчмаркінг розглядається і як спосіб оцінки стратегій і цілей роботи в порівнянні з першокласними підприємствами, щоб гарантувати довгострокове положення на ринку (R.Venetuccі) [15].

W.Krokowskі вважає, що бенчмаркінг служить для забезпечення конкурентноздатності і створення передумов перевірки продуктивності фірми в умовах інтернаціоналізації процесу закупівлі сировини і матеріалів. При цьому мова йде про порівняння результатів [10].

Є досвід використання бенчмаркінга для встановлення стратегії успіху підприємства. При цьому в центрі уваги знаходяться такі питання, як:

  • хто, яка фірма знаходиться на вершині конкуренції?

  • чому власне підприємство не є кращим?

  • що повинно бути змінене чи збережене на підприємстві, щоб стати кращим?

  • як упровадити відповідну стратегію, щоб стати кращим із кращих?

При здійсненні бенчмаркінга співробітники працюють у командах, що складаються з представників різних підприємств. Найважливішими складовими діяльності співробітників і організації є планування з орієнтацією на створення цінності, а також компетентність в області роботи з клієнтами, технології і культури підприємницької діяльності (W.Bruckhardt) [8]. Як видно, W.Bruckhardt називає бенчмаркінг видом діяльності, що пов'язана з клієнтами, технологією і культурою підприємництва і здійснюється при плануванні, з орієнтацією на створення цінності і компетентність. T.R.Furey відносить бенчмаркінг до сукупності управлінських інструментів, таких як глобальне управління якістю, вимір задоволеності покупців [9].

Однак велика частина фахівців дотримує думки, що бенчмаркінг означає перейняття методів управління в інших, успішно працюючих, при їхній допомозі, підприємств після того, як шляхом порівняння з іншими областями підприємницької діяльності чи конкурентами були виявлені слабкі сторони своєї фірми (C.Toldmann, D.Randsley, Y.Ohіnata і ін.).

Бенчмаркінг знаходить широке застосування при дослідженні окремих управлінських процедур, наприклад, при прийнятті рішень. Так D. Matheson, J. Matheson, M.Menke [11] провели дослідження і виявили сорок п'ять методів на основі, яких кращі фірми приймають рішення в сфері наукових досліджень.

У Японії, де бенчмаркінгом займаються вже тривалий час найбільш розповсюдженою формою є товарний бенчмаркінг, що заснований на психології "і я теж", що є, на нашу думку, розвитком правила Сун Тзу. Менш популярні бенчмаркінг функцій і процесів (Y.Ohіnata) [12].

На фірмі ІCІ fіbres (виробництво волокон) бенчмаркінг розглядають як навчання на основі порівняння, що має два рівні - стратегічний і рівень окремих процесів (T.Clauton, B.Lunch).

Одним із класичних є наступне визначення: "Бенчмаркінг - це процес систематичного і безупинного виміру: оцінка процесів підприємства і їхнє порівняння з процесами підприємств лідерів у світі з метою одержання інформації, корисної для удосконалення власної характеристики" [16].

У таблиці 1.1 нами зроблено огляд літературних джерел, які були використані при написанні даної курсової роботи.

Таблиця 1.1

Огляд літературних джерел які були використані при підготовці курсової роботи

№ п/п

Джерело

Зміст стосовно до досліджуваної проблеми

1

Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2004.

Розкривається сутність поняття бенчмаркінгу та наводяться практичні приклади застосування в Росії

2

Афанасьева Н.В., Багиев Г.Л., Лейдиг Г. Концепция и инструментарий эффективного предпринимательства: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003.

Дається визначення бенчмаркінгу та наводяться його принципи

3

Багієв Г.Л., Мартиненко М.В. Benchmarkіng у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі управління підприємництвом., №7, 2003.

Розглядається роль бенчмаркінгу при розробці маркетингових стратегій. Даються практичні поради щодо застосування банчмаркінгу в Україні

4

Багієв Г.Л., Соловйова Ю.Н. Бенчмаркінг - як функція й інструмент підприємницької діяльності. У кн.: Міжнародна наукова конференція "Маркетинг і культура підприємництва: Тези доповідей. - Харків.: Вид-во „Гал", 2002. - Ч.1.

Наводяться принципи та функціїбенчмаркінгу та розглянуто його роль у підприємницькій діяльності. Проаналізовано проблемні питання впровадження бенчмаркінгу в Україні.

5

Швальбе Х. Практика маркетингу для малих і середніх підприємств: Пер. з нім. - К.: Либідь, 2000..

Наводяться приклади застосування бенчмаркінгу (у європейському контексті)

6

Bauer P. Який сервіс має сенс? Бенчмаркінг у логістиці. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004.

Розглянуто особливості застосування бенчмаркінгу у логістиці. Наведено практичні приклади використання

7

Bresin S. Практика бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004.

Розглянута практична сторона застосування бенчмаркінгу для малих та середніх підприємств

8

Bruckhardt W. Цикл ключових питань про бенчмаркінгу: новаторське і компетентне створення цінності. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 3, 2005.

Зроблено аналіз можливостей застосування бенчмаркінгу для європейських компаній середньої ланки

9

Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002.

Дається огляд теоретичних підходів до визначення сутності бенчмаркінгу та розглядаються його можливості щодо створення конкурентних переваг

10

Krokowski W. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг в управлінні постачанням. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7, 2003.

Розглянуто практичні аспекти бенчмаркінгу для великих постачальницьких компаній

11

Matheson D., Matheson J., Menke M. Нові підходи у маркетингу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 8, 2005.

Розкрито сутність бенчмаркінгу як нового інструменту маркетингу

12

Ohinata Y. Бенчмаркінг: японський досвід. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 4, 2005.

Автором розглянуто особливості становлення та функціонування бенчмаркінгу в Японії

13

Reves G., Pfleger E. Світовий клас як стандарт - як піднятися до вершин з допомогою бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7, 2004

Проаналізовано можливості бенчмаркінгу стосовно покращення конкурентного положення підприємства

14

Shetty Y.K. Ставлячи високу мету: конкурентний бенчмаркінг для найкращого функціонування. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 12, 2003.

Досліджується роль бенчмаркінгу у покращенні функціонування підприємств різних галузей

15

Venetucci R. Бенчмаркінг: перевірка реальністю стратегії і цілей роботи. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 9, 2003.

Розглянуто етапи становлення бенчмаркінгу та переваги використання для підприємств

16

Watson G.H. Практика бенчмаркінгу в Італії // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 6, 2005.

Автор досліджує особливості використання бенчмаркінгу для малих та середніх підприємств Італії

Визначаючи ефект, що може забезпечити бенчмаркінг, варто мати на увазі, що ніколи і ніким не піддавався сумніву факт вигідності обміну досвідом і його вивчення.

Правда не слід забувати, що "перехресне запилення" плідно не для всякого підприємства. Тому необхідність проведення бенчмаркінга повинна бути доведена.

Таким чином, користь бенчмаркінга полягає в тому, що виробничі і маркетингові функції стають найбільш керованими, коли досліджуються і впроваджуються на своєму підприємстві кращі методи і технології інших, не власних підприємств чи галузей. Це може приводити до прибуткового підприємництва з високою економічністю, створенню корисної конкуренції і задоволенню потреб покупців.


 
 

Цікаве

Загрузка...