WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

інших елементів.
Процентні ставки за кредит можуть бути:
" фіксованими;
" плаваючими.
Фіксовані процентні ставки залишаються незмінними на протязі всього строку кредитування. Плаваючі процентні ставки можуть переглядатись банком в процесі кредитування в залежності від стану грошового ринку, зміни плати за кредитні ресурси, процентної політики Національного банку України, а також з урахуванням фінансового стану і кредитоспроможності позичальника.
Отже, кредит - це економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником із приводу вартості, що передається в тимчасове користування.
Кредит це кошти чи інші речі, об'єднані родовими ознаками, передані в борг однією стороною іншій стороні. Таким чином, під кредитними правовідносинами розуміються всі правовідносини, що виникають унаслідок надання (передачі), використання і за умови повернення коштів чи інших речей.
Кредит відіграє специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредит також сприяє економії витрат обертання.
Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. В умовах економічного підйому, економічної стабільності кредит виступає фактором росту. Перерозподіляючи величезні грошові і товарні маси, кредит харчує підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, проявитися в умовах надвиробництва товарів. Особливо помітно такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні засоби, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надлишкову масу грошей, необхідних для обертання.
2.2. Підстави, порядок надання кредиту в комерційних банках України та контроль за їх поверненістю
Акціонерно-комерційні банки, керуючись статутом банку, Законом України "Про банки і банківську діяльність", нормативними документами НБУ та іншими законодавчими нормами надає короткострокові і довгострокові кредити платоспроможнім підприємствам, організаціям і іншим господарським структурам, які мають самостійний баланс і власні кошти і кошти обігу, задоволення споживчого попиту населення, інших напрямків господарської діяльності. Надання кредитів здійснюється в межах наявних кредитних ресурсів за умови обов'язкового дотримання економічних нормативів діяльності.
Планування є невід'ємною частиною економічної діяльності. Будучи основним інструментом планування, бізнес-план допомагає приймати правильне рішення спочатку здійснення угоди і до повного перетворення в життя. За допомогою бізнес-плану зважується одна з основних складених будь-якого справи - пошук джерела фінансування намічених заходів.
Бізнес-план передбачає кілька етапів здійснення задуманого. При цьому позичальник уже на стадії ведення переговорів про одержання кредиту повинний закладати собі визначену волю у використанні позичених кредитором засобів, оскільки цільове використання позики є обов'язковою умовою кредитного договору.
За допомогою бізнес-плану можна знайти способи залучення до спільної діяльності партнерів. . Продуманий бізнес-план, що підтверджує перспективність, компетентність і надійність підприємця - запорука успіху в одержанні кредиту, наданні під нього гарантій і страхуванні кредитних ризиків.
Розглянемо зміст бізнес-плану:
" Найменування підприємства, адреса засновника проекту, контактні номери телефонів, Ф.И.О. керівника; колектив розроблювачів, дата початку і закінчення розробки;
" Історія підприємства, дані про чисельність і якість провідних спеціалістів, фінансове положення;
" Запитувана сума, необхідна для фінансування проекту;
" Предмет бізнес-плану - детальне відображення схеми проекту з прогнозом орієнтованих виходів на поетапні терміни загальних вкладень, їхню можливу віддачу й окупність на відповідних етапах і за весь період здійснення плану-проекту;
" Техніко-економічне обґрунтування етапів проекту;
" Підсумкові витрати і прибуток;
" Економіко-технологічний прогноз з урахуванням перспектив експлуатації підприємства і ситуації на ринку;
" Пропоновані варіанти участі сторін у розподілі прибутку;
" Можливі перспективи співробітництва крім даного проекту.
При визначенні кредитоспроможності фірми враховують клас (А, Б, У, Г, Д), до якого належить позичальник і кількість набраних балів.(див. Табл.3)
Оцінка кредитоспроможності проводиться перед укладанням кредитної угоди, тобто перевіряється здатність своєчасно повернути кредит, вивчаються фактори, що можуть вплинути на цей процес. Оцінюючи персональні якості позичальника, банк зосереджує увагу на таких моментах, як його репутація, чесність, професійні здібності, матеріальна забезпеченість.
Аналіз фінансового стану позичальника ґрунтується на основі розгляду кредитоспроможності позичальника, який виконується за допомогою коефіцієнтів, аналізу грошового потоку та, як результуюча інформація, виводиться рейтингова оцінка фінансової сталості позичальника.
Система показників, що характеризують кредитоспроможність підприємств, і методика їхнього розрахунку.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ 1)
Розділ 2 активу - витрати майбутніх періодів + розділ 3 активу
КЛ1=---------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2 пасиву - кредити, непогашені в термін + розділ 3 пасиву
Характеризує, на скількох обсягів поточних зобов'язань по кредитах і розрахункам можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів.
Бали:
0 менше 1
5 1 - 1,75
10 1,75 - 2,5
20 більше 2,5
2. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності (КЛ 2)
Каса + розрахункові рахунки в банках + короткострокові вкладення
КЛ 2=- ------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3 пасиву
Характеризує, на скільки короткострокових зобов'язань можуть бути негайно погашені ліквідними коштами і цінними паперами.
менше 0.2 0
0,2 - 0,25 5
більше 0,25 10
3. Коефіцієнт співвідношення притягнутих і власних засобів (ДО3)
Розділ 2 пасиву + розділ 3 пасиву
ДО 3 =-------------------------------------------
Розділ 1 пасиву
Характеризує розмір притягнутих засобів на 1 грн. власних засобів.
більше 1 0
0,75 - 1 5
більше 0,25 10
4. Коефіцієнт фінансової незалежності (КН)
Розділ 1 пасиву
КН=------------------------------------------------------
Розділ 2 пасиву + розділ 3

 
 

Цікаве

Загрузка...