WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

оцінки, де вказується номер кредитної угоди, ціль та умови надання кредиту, данні про якість, вагу та ціну, тощо.
Ювелірні вироби до погашення кредиту зберігаються в спеціальних депозитних ячейках у сховищі банку. Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.
Якщо кредит не погашається в строк, наступного дня банк передає заставлене майно регіональному управлінню Національного банку України або вищезазначеній організації на реалізацію згідно укладеного договору.
Кредитні відносини в економіці базуються на певній методологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи, яких строго дотримуються при практичній організації будь-якої операції на ринку позичкових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще на першому етапі розвитку кредиту, а надалі знайшли пряме відображення в загальнодержавному і міжнародному кредитному законодавствах:
1.Поверненості кредиту. Цей принцип виражає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їхнього використання позичальником. Він знаходить своє практичне вираження в погашенні конкретної позички шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок тої кредитної організації, що його надала, що забезпечує поновлюваність кредитних ресурсів банку як необхідної умови продовження його статутної діяльності
2.Строковість кредиту. Означає, що позичка повинна бути повернена в строго визначений строк, який обумовлений в кредитній угоді.
Потрібно зазначити, що кредити за строками поділяються на :
" короткострокові - термін видачі до 1 року;
" довгострокові - більше одного року.
Економічною основою строковості кредиту, що надається позичальнику на цілі основної виробничої діяльності, є тривалість кругообігу оборотного капіталу. Граничний термін кредитування позичальника на такі цілі не більше 12 місяців. Кредити на нове будівництво, технічне переозброєння та розширення діючих підприємств і їх реконструкцію, тобто на створення та відтворення основного капіталу, надається в строки, що обумовлені нормативними строками будівництва, освоєння та окупності об'єктів. Ці строки, як правило, перевищують 12 місяців.
З переходом на ринкові умови господарювання цьому принципу надається особливе значення. Від його дотримання залежить :
" (нормальне) забезпечення суспільного відтворення (виробництва) грошовими засобами, темпи зросту виробництва;
" забезпечення ліквідності комерційного банку, тобто недопущення безповоротних вкладень;
" можливість отримання позичальником в банку нових кредитів.
Строки кредитування встановлюються в залежності від терміну обертання матеріальних цінностей, що кредитуються та окупності витрат, але не вище нормативних.
Можна зробити висновок, що від дотримання принципу строковості кредиту залежить можливість банку надавати нові кредити, оскільки одним із джерел кредитування є повернуті позички.
3.Платність кредиту. Цей принцип виражає необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права за їхнє використання. Економічна сутність плати за кредит відображається у фактичному розподілі додатково отриманої за рахунок його використання прибутку між позичальником і кредитором.
Практичне вираження розглянутий принцип знаходить у процесі установлення величини банківського відсотка, що виконує три основні функції:
" перерозподіл частини прибутку юридичних і доходу фізичних осіб;
" регулювання виробництва і обороту шляхом розподілу позичкових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях;
" на кризових етапах розвитку економіки - антиінфляційний захист грошових нагромаджень клієнтів банку.
Ставка (чи норма) позичкового відсотка, що визначається, як відношення суми річного доходу, отриманого за позичковий капітал, до суми наданого кредиту, виступає як ціна кредитних ресурсів.
Принципово відрізняючи від традиційного механізму ціноутворення на інші види товарів, визначаючим елементом яких виступають суспільно необхідні витрати праці на їхнє виробництво, ціна кредиту відбиває загальне співвідношення попиту та пропозиції на ринку позичкових капіталів і залежить від цілого ряду факторів, у тому числі чисто кон'юнктурного характеру:
" циклічності розвитку ринкової економіки (на стадії спаду позичковий відсоток, як правило, збільшується, на стадії швидкого підйому- знижується);
" темпів інфляційного процесу (які на практиці навіть трохи відстають від темпів підвищення позичкового відсотка);
" ефективності державного кредитного регулювання, здійснюваного через облікову політику центрального банку в процесі кредитування ним комерційних банків;
" ситуації на міжнародному кредитному ринку ;
" динаміки грошових нагромаджень фізичних і юридичних осіб (при тенденції до їхнього скорочення позичковий відсоток, як правило, збільшується);
" динаміки виробництва і обороту, що визначає потреби в кредитних ресурсах відповідних категорій потенційних позичальників;
" сезонності виробництва ;
" співвідношення між розмірами кредитів, наданих державою, і його заборгованістю (позичковий відсоток стабільно зростає при збільшенні внутрішнього державного боргу).
4.Забезпеченість кредиту. Цей принцип виражає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальником прийнятих на себе зобов'язань і знаходить практичне вираження в таких формах кредитування, як кредити під заставу чи під фінансові гарантії. Він особливо актуальний у період загальної економічної нестабільності, наприклад, у вітчизняних умовах.
5.Цільовий характер кредиту. Поширюється на більшість видів кредитних операцій, виражаючи необхідністьцільового використання коштів, отриманих від кредитора. Знаходить практичне вираження у відповідному розділі кредитного договору, що встановлює конкретну мету видаваної позички, а також у процесі банківського контролю за дотриманням цієї умови позичальником. Порушення даного зобов'язання може стати основою для дострокового відкликання кредиту введення штрафного (підвищеного) позичкового відсотка
6.Диференційований характер кредиту. Цей принцип визначає диференційований підхід з боку кредитної організації до різних категорій потенційних позичальників. Практична реалізація його може залежати як від індивідуальних інтересів конкретного банку, так і від державної централізованої політики підтримки окремих галузей чи сфер діяльності (наприклад, малого бізнесу й ін.)
За користування кредитом одержуються відсотки, розмір яких залежить від вартості кредитних ресурсів з урахуванням облікової ставки Національного банку України, строків використання кредиту, характеру кредитуємого заходу, гарантованості повернення і ступеню ризику непогашення кредиту, а також з урахуванням діючої процентної політики по інших комерційних банках в регіоні. Іншими словами це так звана вартість кредиту, якій приділяється велика увага при структуризації позики і складається з процентної ставки, комісії за видачу та оформлення кредиту й

 
 

Цікаве

Загрузка...