WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

відрізняються від спеціалізованих фінансових установ, які володіють обмеженими функціями. Комерційні банки традиційно відіграють роль стрижневої , базової ланки кредитної системи.
Банки поділяють(див. Табл. 1). Серед комерційних банків розрізняють два типи :
" універсальні
" спеціальні банки.
Універсальний банк здійснює всі або майже всі види банківських операцій:
" надання як короткострокових, так і довгострокових кредитів;
" операції з цінними паперами;
" прийом вкладів всіх видів;
" надання різноманітних послуг.
Спеціальний банк спеціалізується на одному чи не багатьох видах банківських операцій. До країн, де переважає принцип спеціалізації банків відносяться Великобританія, Франція, США, Італія, Японія. Принцип універсалізації домінує в Швейцарії, Німеччині й Австрії.
Значення комерційних банків в сучасних кредитних системах дуже велике. Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та послуг. Широка диверсифікація операцій банку дозволяє зберігати клієнтів та залишатись рентабельними навіть за несприятливої кон`юнктури. Але далеко не всі банківські операції повсякденно присутні та використовуються в практиці конкретної банківської установи. Проте існує певний базовий "набір", без якого банк не може нормально існувати та функціонувати.
До таких конституючих операцій банка відносяться:
" прийом депозитів;
" здійснення грошових платежів;
" видача грошових кредитів.
Саме на виконанні цих функцій і створюється той фундамент, на якому розвивається робота банку.
Комерційні банки можуть здійснювати широке коло операцій по кредитуванню, розрахунково-касовому та іншому обслуговуванню юридичних та фізичних осіб(див. Табл. 2.).
Інші операції комерційних банків:
" Операції з векселями;
" Факторингові;
" Лізингові;
" Консорціумі;
" Фондові;
" Валютні;
" Фінансування капітальних вкладень;
" Міжбанківські;
" Розрахунково-касові.
Усі операції банки повинні виконувати на договірних умовах, що ставить їх у партнерські відносини з клієнтами. Комерційні банки кредитують підприємства в межах власних і мобілізованих коштів. У разі нестачі цих коштів вони можуть брати позички в інших комерційних та в Національному банку. Банки не відповідають за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями банків.
Існуюча в нас десятки років державна монополія на банківську справу скасована. Під кінець 1991 р. на території колишнього СРСР діяло 1616 комерційних банків, з них на Україні - 61. Ринок банківських послуг на Україні у 1993 р. формували близько 240 комерційних банків. Тим не менше до рівня держав з традиційною ринковою економікою нам ще далеко за кількістю банків, що припадають на 100 тисяч населення, ми відстаємо від розвинутих країн у десятки разів. В залежності від країни на один наш банк припадає 20-50 зарубіжних. Для порівняння: в розвинутій ринковій економіці США зараз нараховується біля 15 тисяч комерційних банків.
1.2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.
Управління в цілому та управління в банківській справі зокрема є сьогодні одними з найбільш актуальних дисциплін в економічній науці. Це, в першу чергу, пов'язано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так і банківської справи в економіці, так і взаємодії всередині самих банків.
Починаючи з періоду пізнього Середньовіччя значення банків для функціонування економіки було достатньо великим, але тільки у ХХ столітті, коли остаточно сформувався світовий ринок, воно набуло настільки всеохоплюючий характер. Сьогодні практично жодний економічний процес не відбувається без активної участі банків. Зміни якісного характеру банківської діяльності, в свою чергу, викликали значне збільшення кількості банків і, як наслідок, збільшення конкурентної боротьби між ними.
Кожний рік в різних країнах світу з`являються сотні нових банків, які прагнуть потіснити вже існуючі і зайняти місце під сонцем, завоювати свою долю на ринку. В той самий час лібералізація банківського законодавства призвела до інтернаціоналізації банківської справи, а також до зростання конкуренції між банками та іншими кредитно-фінансовими установами. Вистояти та вийти з оптимальними показниками діяльності без створення системи ефективного менеджменту в цій сфері просто таки неможливо.
Головним органом управління є загальні збори акціонерів.
Основні питання діяльності вирішує рада директорів. Вона є представничим органом власників банку, його акціонерів та повинна відстоювати їх інтереси. Рада директорів формує вищі управлінські органи, які ведуть практичну діяльність згідно з рекомендаціями та вказівками ради. Основні функції ради зводяться до
Визначення стратегічних цілей банка та формулювання його політики.
Підбір людей на керівні посади. Справа в тому, що сучасний банк являє собою дуже складне і ризиковане підприємство. Для його успішної роботи необхідні компетентні та відповідальні люди. Їх підбором займається рада директорів.
Визначення стратегічних цілей банку відноситься до області довготермінової стратегії. В крупному банку цілі та задачі установи та програма конкретних дій по їх досягненню викладається у навмисному меморандумі, який готується радою директорів разом з керівниками відділів та служб.
Меморандум про політику банку повинен визначати наступні важливі моменти:
" категорії клієнтів, на обслуговування яких будуть в першу чергу направлятися ресурси банка;
" операції, які підлягають приоритетному розвитку в запланований період;
" методи маркетингу та просування до споживача нових банківських послуг та продуктів;
" методи забезпечення ліквідності;
" міри по закріпленню конкурентних позицій банка на ринку;
" політика встановлення тарифів на послуги банка;
" розмір та склад банківського персоналу, програми навчання співробітників та ін.
Створення комітетів.
Для мінімізації помилок прийняття рішень в банку створюється кілька постійних комітетів, куди входять члени ради директорів та спеціалісти банку. Як правило в банку є чотири комітети:
1. адміністративний (поточні питання);
2. обліково-позичковий (прийняття рішень про видачу кредитів);
3. комітет по довірчій діяльності (інвестування коштів);
4. ревізійний (перевірка фінансового стану відділів банку).
Комітети збираються щотижнево для розгляду поточних справ. Крім того, можуть створюватисьспеціальні комітети для вирішення будь-яких екстраординарних питань.
Контроль за позичковими та інвестиційними операціями.
Рада директорів періодично контролює структуру портфелю кредитів та цінних паперів згідно з прийнятими цілями політики банку. У випадку зміни кон'юнктури (падіння попиту на кредит, зростання процентних ставок і т.д.) може бути змінена і сама політика.
Консультації.
Значна частина часу директорів банку йде на виконання консультативних функцій. В раду входять представники бізнесу, які мають великий досвід та знають стан справ в

 
 

Цікаве

Загрузка...