WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

всій мережі АКБ "УКРСОЦБАНК".
У липні 2000 року було впроваджено систему грошових переказів "СОФТ", яка дозволяє переказати кошти будь - якій особі, без відкриття банківського рахунку, по всій території України, протягом 1О-15 хвилин.
Враховуючи попит клієнтів на послуги з термінового переказування грошових коштів, Банк продовжував розвивати мережу пунктів світової системи WESTERN UNION.
Кількість трансакцій у 1999р. склала 71 696, а в 2000р. - 12О 289. Темпи росту кількості трансакцій по виплатах і відправленню грошових переказів за 2000р. мають позитивну динаміку, і за минулий рік приросту кількості трансакцій склав 48 593 [68%].
Операції з пластиковими картками
У 2000 році банк активно працював над тим, щоб запропонувати своїм клієнтам більше новим послуг на вигідних для них умовах.
Була розпочата робота по реалізації програми розвитку операцій з картками міжнародних платіжних систем VISA International та Europay International .
Плани розвитку Банку у цьому напрямку досить амбіційні, але для цього є всі підстави. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" вийшов на п'яте місце за обсягами видачі готівки. Це як перша умова, а інша це наша розгалужена філіальна мережа.
Банк планує емітувати декілька десятків тисяч карток VISA , більшу частину з яких будуть складати VISA Electron. Це є основною базою для реалізації зарплатних проектів.
Саме 2ООО рік став стартовим для розвитку карткового бізнесу в АКБ "УКРСОЦБАНК". Ми все підготували, щоб у 2001 році встановити, щонайменше, 30 банкоматів та 500 РОS - терміналів.
Вкладні операції
Безумовне виконання своїх зобов'язань перед вкладниками-приватними особами дозволило Банку істотно збільшити обсяги залучених коштів.
Висока конкурентність на цьому сегменті ринку банківських послуг сприяла розширенню асортименту депозитних продуктів для фізичних осіб. Протягом звітного року було впроваджено 14 нових видів вкладів в національній та іноземній валютах, які надають клієнтам можливості вибору найбільш оптимальних і привабливих умов заощадження та примноження власних коштів.
На кінець звітного періоду загальні обсяги зобов'язань Банку за залученими коштами населення склали 242 млн. грн., тобто зросли за рік на 28,3%
При цьому кошти на рахунках до запитання зросли на 84,5%, кошти на строкових рахунках приватних клієнтів зросли на 23,4%.
Розмір середнього вкладу приватних клієнтів зріс за звітний рік на 2О,7 %.
3а рік вкладення приватних клієнтів у депозити до запитання в національній валюті зросли на 227 %, в іноземній - на 150 %, строкові депозити в національній та іноземній валюті збільшилися на 123 %. Це свідчить, що Банк і надалі підтримує свій імідж фінансова стійкого та надійного Банку серед своїх приватних вкладників.
4. Розвиток інформаційних систем
3авдяки вкладанню великих коштів у розвиток банку, впровадженню передових програмних продуктів і технічних заходів наші клієнти мають можливість у будь-якому місці отримати повний спектр банківських послуг.
Головне завдання банківських технологій - забезпечити клієнту максимальну ефективність та зручність. Так, в рамках єдиної стратегії розвитку АКБ "УКРСОЦБАНК", одним з ключових моментів визначена програма довгострокового інформаційного переоснащення Банку.
У 2ООО році розпочато роботу по уніфікації апаратного та програмного забезпечення. Банк заключив угоду з фірмою ІВМ на поставку комп'ютерної техніки (що займає друге місце серед контрактів фірми ІВМ і його контрагентами.)
Протягом року запущена у промислову експлуатацію
Внутрішня Платіжна Система. Цей інструмент дозволяє прискорити проходження безготівкових розрахунків всередині банку, одночасно забезпечуючи процедуру безпеки.
У 2ООО році було також здійснено перехід на систему банківського обслуговування населення "СБОН+", підключено до системи "Клієнт-Банк" Центрального апарату - 98 клієнтів, по філіям - більш 3000 клієнтів, розроблено програмне забезпечення задачі "Операції банку з векселями".
У Запорізькій обласній філії працює пілотний проект АБС "Профікс -Банк". Проведення даної роботи дозволить скоротити внутрішні недоліки Банку при обслуговуванні клієнтів. Це, перш за все, повинно позитивно відобразитись на тарифній політиці Банку. Для поліпшення матеріально - технічної бази у 2000 році придбано 146 серверів та З000 робочих станцій фірми 1ВМ. Проводяться роботи по модернізації локальної та телефонної мережі Центрального апарату та філій Банку.
У 2ООО році Банк будував пише фундамент інформаційної системи. Але результати проведеної роботи доводять, що, взявши курс на освоєння та впровадження самих сучасних банківських технологій, АКБ "УКРСОЦБАНК" за технічними можливостями та рівнем послуг впевнено йде до рівня світової банківської системи.
5.Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"
АКБ "УКРСОЦБАНК" є насьогоднішній день одним із провідних в Україні незалежних реєстраторів цінних паперів. Мережа підрозділів Банку, які здійснюють ведення реєстрів власників цінних паперів, включає головний офіс та 17 філій Банку. Послуги незалежного реєстратора надаються 311 емітентам. Загальна кількість зареєстрованих Банком акціонерів власників іменних цінних паперів перевищує 130 тисяч.
Зберігач цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" на сьогоднішній день обслуговує більше 19 тисяч рахунків клієнтів у цінних паперах, На даних рахунках обліковуються цінні папери 21 емітента.
У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" розпочав операції з випуску фінансових векселів банку. Станом на О1.О1.2ОО1 року випущено векселів на загальну суму 6 8О1,6 тис. грн. Протягом поточного року банком здійснювалися заходи по випуску ощадних сертифікатів АКБ "УКРС0ЦБАНК" на пред'явника, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті. Зазначені операції будуть здійснюватися всіма установами банку з початку 2001. року.
Банк, маючи ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на право здійснення діяльності торговця цінними паперами, активно приймає участь у здійсненні угод з цінними паперами за рахунок та за дорученням клієнтів. Так, у 2000 році було укладено та виконано більше 4 ООО комісійних угод з цінними паперами на загальну суму більш як 2О млн. гривень.
6. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"
АКБ "УКРСОЦБАНК" вважає співробітництво зі своїми іноземними партнерами однією з умов успішного розвитку. Маючи велику кількість клієнтів - експортерів та імпортерів, 6анк намагається всіляко сприяти їхній зовнішньоторговій діяльності, здійснюючи експортне та пост - експортне фінансування, надаючи послуги з проведення розрахунків і пошуку іноземних партнерів, допомогу і консультації щодо укладання зовнішньоторгових контрактів та оформлення відповідних документів.
Кваліфіковані спеціалісти відділу документарних операцій допомагають клієнтам структурувати трансакції із використанням акредитивів, інкасо, банківських гарантій таким чином, щоб забезпечити їм найбільшу захищеність та сприятливі фінансові умови. Кількість акредитивів та інкасо, оброблених банком у другій половині 2000 р., зросла порівняно із першою половиною року на 35%.
Виходячи із потреб своїх клієнтів,

 
 

Цікаве

Загрузка...