WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Підприємства та комерційний банк, основи взаємодії (Курсова) - Реферат

Позитивні зрушення відбулися у структурі пасивів зобов'язань і капіталу банку.
Пасиви банку зросли у порівнянні з початком року на 37,6% і склали 1705,9 млн. грн., в основному за рахунок приросту коштів клієнтів.
Кошти на кореспондентських рахунках банків протягом року збільшилися на 1,5 млн. грн. та складали 1,7 млн. грн. станом на 01.01.2001 року. Одночасно депозити та кредити банків зросли на 238,5% та складали 100,5 млн. грн., що є забезпеченням під міжбанківські кредити іншим банкам та свідчить про зростання активності на грошовому ринку, приріст коштів до запитання клієнтів (без бюджетних) склав 60,9% та дорівнював станом на 1 січня 2001 року 756,1 млн. грн., одночасно з цим строкові депозити клієнтів банку [без бюджетних] склали 292,5 млн. грн.
Протягом 2000 року АКБ "УКРС0ЦБАНК"- вживав додаткові заходи по залученню на обслуговування ресурсоємких клієнтів та мобілізації коштів населення. Проявом цього стало розширення продуктового ряду, створення пільгових умов та переваг в обслуговуванні клієнтів, що призвело до підвищення їх довіри до Банку, задоволенні позитивними зрушеннями та впевненості у перспективності відносин. Станом на 1 січня 2001 року, в порівнянні з початком звітного року, залишки коштів на рахунках підприємств і організацій зросли на 47% і склали 806,6 млн. грн., їх питома вага у загальній структурі ресурсів зросла до 47,3%.
Зростає до Банку довіра громадян України, про що свідчить збільшення коштів фізичних-осіб за звітний рік на 28,3%, загальна їх сума склала 242 млн. грн.- 14,2% у загальній сумі пасивів, з них 88,3% строкові вклади. (див. рис 2)
2. Аналіз прибутковості
Капітал Банку на 1 січня 2001 року склав 333,3 млн. грн., в т.ч. статутний - 48,6 млн. грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5 млн. грн. за рахунок прибутку.
У 2ООО році Банк проводив стабільну діяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку.
Прибуток Банку, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріс порівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9 млн. грн.
При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,8 млн. грн. (див. Табл.6.)
Сума процентних доходів, отриманих у 2000 році зросла порівняно з минулим роком на 7,6 млн. грн.
Намагаючись максимально знизити ризик від проведення активних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої ваги комісійних доходів у їх загальній сумі. У 2ООО році комісійні операції забезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% - у минулому році.
3. Обслуговування клієнтів
Кредитні операції
Кредитна політика АКБ "УКРС0ЦБАНК" у 2000 році була спрямована на формування якісного та збалансованого "кредитного портфеля" шляхом забезпечення оптимального співвідношення рівня ризику та дохідності від проведення всіх типів кредитних операцій. Доступність, ефективність та надійність дозволили суттєво збільшити обсяг кредитного портфеля і підвищити його якість.
Головними принципами кредитної політики у 2000 році були:
" вкладення коштів у високоякісні активи з метою захисту інтересів вкладників та акціонерів Банку;
" надання кредитів на умовах забезпеченості, платності, терміновості, повернення та цільового використання;
" здійснення диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня концентрації у кредитних вкладень на одного позичальника, на різні галузі економіки, регіони, тип кредитних операцій тощо;
" проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючого законодавства України, нормативних актів Національного банку та внутрішніх положень АКБ "УКРСОЦБАНК".
3а цей рік Банком проведена значна робота по розробці та впровадженню в дію ряду окремих кредитних продуктів, спрямованих на найбільш привабливі для потенційних позичальників типи кредитування. Особлива увага при цьому приділялася розвитку кредитування фізичних осіб, яке на даний час є вельми актуальним та перспективним з точки зору потенційного обсягу кредитних вкладень та доходу від них в поєднанні з їх високою якістю.3а цей період Банк направив в економіку держави понад 3,1 млрд. грн. кредитних коштів, які сприяли зміцненню економічного потенціалу країни, збереженню і збільшенню робочих місць та задоволенню соціальних потреб населення.
Кредитні вкладення склали 59,6 % у загальній сумі операцій Банку і дали змогу отримати в 2000 році доходи в сумі 201,4 млн. грн., або майже 45,5 % загальної суми доходів Банку(див. Рис. 3).
Кредитний портфель Банку майже на 87% сформовано за рахунок короткострокових позик.
Практично всі кредити забезпечені гарантіями повернення - переважно заставою майна, майнових прав та договорами поруки.
3 метою запобігання ризиків можливих втрат від кредитних операцій та своєчасного і повного виконання зобов'язань перед вкладниками. Банк, за рахунок доходів, формує необхідний рівень резервів на їх відшкодування.
Вексельні операції
У результаті розвитку в 2 році вексельних операцій в системі АКБ "УКРСОЦБАНК" було досягнуто позитивних результатів.
Обсяги вексельних операцій (за номінальною вартістю векселів) у 2000 році склали 618 284,5 тис. грн. Всього по системі АКБ "УКРСОЦБАНК" було отримано доходу від проведення вексельних операцій у сумі 8 613,9 тис. грн., що на 27,6% вище ніж за період 1999 року.
У структурі обсягів проведених у 2000 році вексельних операцій найбільша доля припадала на такі операції:
" доміциляція векселів - 47,8%
" врахування векселів - 4О,8%
У структурі доходів, отриманих від проведення вексельних операцій, превалюють доходи від врахування векселів - 85,7% від усіх отриманих доходів за вексельними операціями.(див. Рис. 4)
Депозитні операції
Депозитні кошти юридичних осіб є одним із основних і найбільш стабільних джерел формування ресурсної бази АКБ "УКРСОЦБАНК". Для їх залучення в умовах досить високої конкуренції на українському ринку банківських послуг. Банк протягом звітного року застосував єдину систему тарифних ставок і пільг, здійснював активний пошук нових ефективних інструментів і методів стимулювання депозитних вкладень.
Проведення політики, орієнтованої на клієнта, безумовне виконання взятих на себе зобов'язань дозволило Банку збільшити порівняно з 2000 роком обсяги залучених коштів від юридичних осіб майже на 47,4%.
На 1 січня 2001 року загальна сума розміщених в АКБ "УКРСОЦБАНК" коштів підприємств і організацій різних форм власності становила 8О6,6 млн. грн. Їх питома вага у загальній сумі депозитів юридичних і фізичних осіб - 64,3%.
Приватні клієнти
3гідно з опублікованими рейтинговими оцінками станом на 1 січня 2ОО1 року Банк увійшов у шістку українських банків за обсягами вкладів громадян в національній та іноземній валюті. Банк також є одним із лідерів по загальній чисельності клієнтів - фізичних осіб, кількості банківських продуктів, що їм пропонуються та обсягів їх продажу.
У 2000 році кількість рахунків приватних клієнтів збільшилась на 14% і становить майже 193 тис. грн.
Саме у 2000 році було впроваджено єдину систему роботи з фізичними особами - вкладниками з застосуванням типових договорів та єдиних тарифів по

 
 

Цікаве

Загрузка...