WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

 1. Валютні операції –

 1. Поточні неторговельні операції –

 1. Операції, пов'язані з рухом капіталу –

 1. Поточні торговельні операції в іноземній валюті –

 2. Кореспондентські відносини –

 3. Міжнародний рахунок НОСТРО –

 1. Міжнародний рахунок ЛОРО –

Тестове завдання:

Тест 1. Якщо підприємство здійснює експортно-імпортні операції, який рахунок йому необхідно відкрити в своїй країні:

а) Лоро,

б) Ностро

в) розподільчий,

г) Востро.

Тест 2. Банки, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами, називаються:

а) уповноважені

б) міжрегіональні;

в) регіональні;

г) валютні

Тест 3. Документарні форми міжнародних розрахунків відрізняються від бездокументарних тим, що передбачають виконання угоди:

а) при пред'явленні в банк продавця фінансових документів,

б) при пред'явленні в банк покупця комерційних документів,

в) при пред'явленні фінансових та комерційних документів,

г) при пред'явленні будь-яких документів, що підтверджують виконання зобов'язань сторонами

Тест 4. Серед форм розрахунків між сторонами, що уклали угоду вперше, найчастіше застосовують в міжнародній практиці:

а) інкасо,

б) банківський переказ,

в) акредитив,

г) чекову форму.

Тест 5. Найбільш розповсюдженими формами передачі платіжних інструкцій іноземному банку в Україні є:

а) Система електронних платежів НБУ,

б) комунікаційна система SWIFT

в) Телексне повідомлення

г) Micro Cash Register

Практичне завдання №1

Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; якщо кошти, отримані від продажу інвалюти – 3800 грн., ресурси вкладені в покупку інвалюти – 3550 грн., період з моменту придбання інвалюти до моменту продажу – 80 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній валюті – 18% річних.

Методика

Розрахунок

Висновок

Практичне завдання №2

Визначити переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків:

Переваги для продавця

Переваги для покупця

Практичне завдання №3

Визначте основні форми міжнародних розрахунків:

0100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d4643010000000000010087d00000000001000000e802000000000000e8020000010000006c0000000000000000000000ffffffffffffffff0000000000000000552f00003838000020454d4600000100e80200000e000000020000000000000000000000000000007f120000771a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f030058600400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000002d0b0000490d0000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122d093000000000040000000000ae304f2d09300000000047169001cc0002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e000000883f0000240000007c010000a4c5e2066981cc3000000000a04811006ab40230a04811004c4eaf30b84811006476000800000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000ffffffffffffffff01000000e7298740a48e874000000000a20d0000010000004c0000000400000000000000000000002f0b0000480d00005000000020000e002d00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff2e0b00004a0d0000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02eb019e01040000002e0118001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320af901000001000400000000009d01ec01209a0600040000002d010000030000000000

Тема 9. Операції з надання банківських послуг

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів –

 1. Консультаційні послуги –

 1. Банківські гарантії та поруки –

 1. Комісійні послуги –

 2. Трастові послуги –

 3. Агентські послуги –

 1. Депозитарні послуги –

Тестове завдання

Тест 1. До нетрадиційних операцій та послуг банків належать:

а) факторинг, лізинг, форфейтинг;

б) кредитування, залучення коштів;

в) фондові та розрахунково-касові;

г) перерахування коштів.

Тест 2. Комісійні та трастові послуги банку належать до:

а) процентних,

б) не процентних,

в) традиційних,

г) нетрадиційних

Тест 3. В чому полягає принципова різниця між фінансовим лізингом та комерційним кредитом?

 1. комерційний кредит має короткостроковий характер, а фінансовий лізинг передбачає довгострокову оренду,

б) комерційний кредит передбачає відстрочку платежу на визначений час, а за угодою лізингу необхідно вносити періодичні платежі,

в) комерційний кредит, як правило, надає товаровиробник, а обладнання в лізинг – лізингодавець, який не обов'язково являється виробником,

г) відповіді а) – в)

Тест 4. Форфейтингові операції супроводжуються:

а) передачею в банк фінансових документів по угоді,

б) передачею в банк комерційних документів по угоді,

в) передачею в банк векселів та інших цінних паперів для виконання угоди,

г) послугами нетоварного характеру

Тест 5. Факторингові операції передбачають:

а) надання кредиту фактором для придбання матеріальних цінностей,

б) інкасування дебіторської заборгованості;

в) надання товару з відстрочкою платежу;

г) зарахування коштів на депонований рахунок.

Практичне завдання №1

Наведіть відмінності лізингових, факторингових, форфейтингових та трастових операцій:

Вид операції

Предмет угоди

Учасники угоди

Переваги угоди для клієнта

Недоліки угоди для клієнта

Лізинг

Факторинг

Форфейтинг

Трастові операції

Підсумки роботи студента за модулем ІІ:

Види завдань

Отримані бали за модулем

Тема №6

Тема №7

Тема №8

Тема №9

ІІ модуль

Обов'язкові

Додаткові

Разом


 
 

Цікаве

Загрузка...