WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

*Підсумковий контроль у 7 семестрі – екзамен

Таблиця 4. Система нарахування балів за видами навчальної роботи у УІ семестрі

Форма навчальної роботи

Вид навчальної роботи

Бали

Кіль

кість занять

Максимальна кількість балів

1. Аудиторна

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год)

0,5

17

8,5

1.2. Практичне, семінарське заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,2

15

3,0

2. Правильна відповідь при опитуванні або вірне виконання навчального завдання

2

15

30

2. Самостійна робота

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях

0,5

15

7,5

3. Індивідуально-консультативна робота

1. Виконання індивідуальних завдань (конспектування нормативних документів) за темами

1,36

11

15

4. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота,

у тому числі:

- за перше питання

- за друге завдання

- за третє завдання

18

5

4

9

2

36

5. Кінцевий контроль - ПМК

Разом

100

Рейтинг студента за дисципліною – сума балів за УІ семестр, закруглена до цілого балу.

Таблиця 5.

Система нарахування балів за видами навчальної роботи у УІІ семестрі

Форма навчальної роботи

Вид навчальної роботи

Бали

Кіль

кість занять

Максимальна кількість балів

1. Аудиторна

1.1. Лекція

1. Відвідування лекцій

(2 год)

0,2

9

1,8

1.2. Практичне, семінарське заняття

1. Відвідування практичного заняття

0,1

23

2,3

2. Правильна відповідь при опитуванні або вірне виконання навчального завдання

1,16

23

26,7

2. Самостійна та індивідуально-консультативна робота

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях

0,4

23

9,2

3. Поточний контроль

1. Модульна контрольна робота

у тому числі:

- за перше питання

- за друге завдання

- за третє завдання

10

3

2

5

2

20

4. Кінцевий контроль

1. Іспит

40

1

40

Разом

100

Рейтинг студента за дисципліною – сума балів за семестр, закруглена до цілого балу.

Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни „Банківські операції"

Форма роботи

Вид роботи

Бали

Навчальна

Виконання індивідуальних навчальних завдань, пошук та огляд нормативних та літературних джерел за заданою тематикою, з веденням конспектів (передбачено у УІІ семестрі за 7 темами, по 2 бали максимально за кожною темою)

14,0

Науково – дослідна

1. Проведення науково-дослідницької роботи та виступ з доповіддю на науково-практичній студентській конференції

2. Зайняття призового місця на науково-практичній студентській конференції

15,0

5,0

Кафедральна

Своєчасне виконання та успішний захист курсової роботи з курсу „Гроші та кредит" не пізніше, ніж у УІ семестрі

6,0

Всього

40,0

9.2. Підсумкове оцінювання знань студентів

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни та які виносяться на екзамен:

Походження, розвиток та функції комерційних банків.

Види та класифікація банків. Банківські об'єднання.

Створення та державна реєстрація банківських установ.

Поняття і завдання реструктуризації та реорганізації банківських установ.

Організаційна структура та управління банком.

Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг.

Ліцензування банківської діяльності.

Концепції управління діяльністю банку.

Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.

Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення.

Резервні і спеціальні фонди.

Роль прибутку у формуванні власного капіталу.

Достатність капіталу банку та фактори, що її визначають.

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів.

Особливості укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки.

Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами.

Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика.

Правовий режим обслуговування вкладників.

Вклади (депозити) до запитання та строкові вклади фізичних осіб.

Економічний зміст операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна характеристика.

Функції та структура ринку міжбанківських кредитів.

Особливості одержання міжбанківських кредитів від НБУ та від інших комерційних банків.

Випуск незабезпечених боргових зобов'язань банку як засіб запозичення ресурсів.

Характеристика платіжного обороту.

Суть і принципи організації безготівкових розрахунків.

Відкриття і ведення банківських рахунків.

Загальна характеристика форм та способів безготівкових розрахунків.

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

Порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами.

Примусове та договірне стягнення (списання) коштів та особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.


 
 

Цікаве

Загрузка...