WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

3. Створення та державна реєстрація банківських установ.

4. Поняття і завдання реструктуризації та реорганізації банківських установ.

Тема 2. Організація діяльності банку

1. Організаційна структура та управління банком.

2. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг.

3. Ліцензування банківської діяльності.

4. Концепції управління діяльністю банку.

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

1. Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.

2. Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення.

3. Резервні і спеціальні фонди.

4. Роль прибутку у формуванні власного капіталу.

5. Достатність капіталу банку та фактори, що її визначають.

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

1. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

2. Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів.

3. Особливості укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки.

4. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами.

5. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

6. Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика.

7. Правовий режим обслуговування вкладників.

8. Вклади (депозити) до запитання та строкові вклади фізичних осіб.

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

1. Економічний зміст операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна характеристика.

2. Функції та структура ринку міжбанківських кредитів.

3. Особливості одержання міжбанківських кредитів від НБУ та від інших комерційних банків.

4. Випуск незабезпечених боргових зобов'язань банку як засіб запозичення ресурсів.

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами

(Комплексна контрольна робота за темами 6-11)

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

1. Характеристика платіжного обороту.

2. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків.

3. Відкриття і ведення банківських рахунків.

4. Загальна характеристика форм та способів безготівкових розрахунків.

5. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

6. Порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами.

7. Примусове та договірне стягнення (списання) коштів та особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.

8. Необхідність і види міжбанківських розрахунків.

9. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП).

10. Особливості застосування внутрішньобанківських платіжних систем та здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Тема 7. Операції банків з готівкою

1. Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків.

2. Касові операції банків з клієнтами.

3. Здійснення касових операцій через банкомати.

4. Особливості регулювання обігу готівки та забезпечення касової роботи банку.

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

1. Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток.

2. Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.

3. Види операцій банків з платіжними картками та їх характеристика.

4 Національна платіжна система масових електронних платежів.

Тема 9. Кредитні операції банків

1. Сутність, класифікація, принципи та функції кредиту, його роль в економіці.

2. Організація кредитної діяльності банку.

3. Процес банківського кредитування.

4. Ціна банківського кредиту.

5. Кредитний ризик та методи управління ним.

6. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

7. Форми забезпечення повернення банківських кредитів, їх поняття та загальна характеристика.

8. Методи управління проблемними кредитами.

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

1. Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту.

2. Консорціальні та паралельні кредити.

3. Особливості кредитування у формі овердрафту.

4. Інвестиційне кредитування.

5. Особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів (іпотечних, кредитування малого та середнього бізнесу, підприємств АПК тощо).

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

1. Характеристика цінних паперів. Класифікація та види банківських операцій з цінними паперами.

2. Види професійної банківської діяльності на фондовому ринку. .

3. Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.

4. Розміщення акцій та їх обіг.

5. Операції банків з облігаціями власної емісії.

6. Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.

7. Економічна характеристика інвестиційних портфелів цінних паперів та загальні принципи оцінки цінних паперів у портфелях банку.

8. Посередницькі операції банків з цінними паперами, їх загальна характеристика.

9. Депозитарні операції комерційних банків та заставні операції банків з цінними паперами.

10. Механізм операцій банків у ролі інфраструктурних (професійних) учасників ринку цінних паперів.

11. Ризики, пов'язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

(Комплексна контрольна робота за темами 12-15)

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

1. Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій. Класифікація валютних операцій.

2. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків юридичних осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів.

3. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті. Сутність кореспондентських відносин.

Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків. Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів.

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

1. Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.

2. Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.

3. Банківське кредитування експортно-імпортних операцій.

4. Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

1. Сутність, функції та учасники міжбанківського валютного ринку.

2. Поняття та види валютної позиції банку.

3. Касові торговельні валютні операції. . Особливості купівлі, обміну іноземної валюти за різними операціями.

4. Строкові торговельні валютні операції.

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

1. Загальна характеристика неторговельних операцій комерційних банків та їх класифікація. .

2. Особливості конвертації готівкової іноземної валюти різних іноземних держав. Крос-курс.

3. Операції фізичних осіб з дорожніми чеками, кредитними картками та іншими платіжними засобами неторговельного характеру.

4. Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

Модуль 3. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку

(Комплексна контрольна робота за темами 16-18)

Тема 16. Операції банків з векселями

1. Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні.

2 Класифікація операцій банку у сфері вексельного обігу.

3. Кредитні операції банків з векселями.

4. Рефінансування НБУ банківських установ за допомогою векселів.

5. Торговельні операції з векселями.

6. Гарантійні операції з векселями.

7. Розрахункові операції банків з векселями.

8. Комісійні та довірчі операції з векселями.

9. Особливості організації роботи з векселями в банку.

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.

1. Загальна характеристика та види банківських послуг.

2. Лізингові операції, їх сутність та класифікація.

3. Факторингові операції та механізм їх здійснення.

4. Форфейтинг, механізм його здійснення та вартість операції.

6. Гарантійні послуги банків.

7. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.


 
 

Цікаве

Загрузка...