WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Організація послуг щодо зберігання цінностей у банку.

Операції банку з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Банки як суб'єкти ринку дорогоцінних металів. Загальна характеристика банківських операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Фінансовий інжиніринг.

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх дотриманням.

Ліквідність та платоспроможність банку. Оцінка ресурсної бази банку з позицій ліквідності та забезпеченості потреб банку в ліквідних засобах.

Основні підходи щодо управління банківськими ризиками. Поняття та мета процесу управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Організаційна структура ризик-менеджменту банку.

Порядок формування і використання резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій. Резервний фонд комерційного банку. Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. Порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості і від операцій з цінними паперами.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

Прибутковість банку: поняття та оцінка. Засоби підвищення продуктивності діяльності банку.

3. Тематичні план дисципліни

„БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ" для студентів спеціальності 6.050105 „Банківська справа"

НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Усього

Аудиторні

Позааудиторні

лекції

прак-

тичні

Індивіду-ально-консультативна робота

самостійна робота студентів

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів (теми 1 - 5)

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

15

2

2

2

9

Тема 2. Організація діяльності банку

15

2

2

2

9

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

17

2

2

3

10

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

21

4

4

3

10

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

16

2

2

2

10

Модульна контрольна робота

8

-

-

-

8

Разом по модулю 1

92

12

12

12

56

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами (теми 6 - 11)

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

23

6

4

3

10

Тема 7. Операції банків з готівкою

17

2

2

3

10

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

15

2

2

2

9

Тема 9. Кредитні операції банків

21

4

4

3

10

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

15

2

2

2

9

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

23

6

4

3

10

Модульна контрольна робота

10

-

-

-

10

Разом по модулю 2

124

22

18

16

68

Разом за УІ семестр

216

34

30

28

124

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті (теми 12 - 15)

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

12

2

2

3

5

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

14

2

4

3

5

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

14

2

4

3

5

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

13

2

4

2

5

Модульна контрольна робота

8

-

-

-

8

Разом по модулю 3

61

8

14

11

28

Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку (теми 16 - 18)

Тема 16. Операції банків з векселями

14

2

4

3

5

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.

18

4

6

3

5

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

18

4

6

3

5

Модульна контрольна робота та підготовка до екзамену

8

-

-

-

8

Разом по модулю 4

58

10

16

9

23

Практичні заняття – тренінги в навчально-тренувальному банку

25

-

16

-

9

Разом за УІІ семестр

144

18

46

20

60

Разом по дисципліні

360

52

76

48

184

4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни семестр УІ

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

1.1. Методичні поради до вивчення теми

Розглядаючи дану тему, спочатку варто розглянути походження, розвиток та функції комерційних банків, зокрема процес становлення банківської системи України.

Необхідно зазначити, що побудова банківської системи України за дворівневим принципом передбачає функціонування банків другого рівня, які обслуговують юридичних і фізичних осіб і діють на основі наступних принципів:

комерційний розрахунок;

діяльність у межах реально наявних ресурсів;

повна економічна самостійність;

економічна відповідальність за результати діяльності;

побудова взаємовідносин з клієнтурою на партнерських засадах;

підбір висококваліфікованих кадрів;

державний контроль за банківською діяльністю.

Діяльність банків другого рівня регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ, згідно з яким "банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб".

При вивченні даної теми студент має ознайомитися з видами банків, що функціонують в Україні і класифікуються залежно від наступних критеріїв: форми власності, організаційно-правової форми, величини активів, розміру статутного капіталу, частки іноземного капіталу, обсягу зобов'язань, секторів ринку, наявності і кількості банківських установ, діапазону операцій та ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...