WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

Практичні заняття-тренінги з банківських операцій проводяться в університеті в навчально-тренувальному банку (спеціально обладнана комп'ютерна аудиторія - 130) протягом УІІ (у складі дисципліни „Банківські операції") та УІІІ (у складі дисципліни „Інвестиційне кредитування") семестрів.

Практичне заняття-тренінг 1

Створення та організація діяльності комерційного банку.

1.1. Питання для опрацювання

1. Розгляд процедури створення та реєстрації банківських установ.

2. Визначення стратегії діяльності банку.

3. Розгляд організаційної структури банку та видів операцій, які ним виконуються.

4. Розгляд побудови керівних органів банку та функцій його структурних підрозділів.

5. Організація робочого дня комерційного банку.

За результатами роботи скласти концепцію діяльності банку та його організаційну структуру.

1.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 1-2 початкового, 1 модулю дисципліни.

Практичне заняття-тренінг 2

Відкриття рахунків суб'єктам господарської діяльності.

Питання для опрацювання

1. Правила проведення консультацій для клієнтів-суб'єктів господарювання з питань відкриття рахунків у національній валюті.

2. Порядок відкриття рахунків „кошти на вимогу" і депозитних рахунків клієнтам та правила перевірки документів на відкриття таких рахунків. .

3. Порядок оформлення договору на розрахунково-касове обслуговування та депозитних договорів.

4. Параметри аналітичного обліку і формування бази даних за клієнтами.

За результатами роботи визначити дані для формування параметрів аналітичного обліку клієнтів та написати звіт за результатами гри.

2.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 4, 6 з 1-го та 2-го модулів дисципліни „Банківські операції".

Практичне заняття-тренінг 3

Грошово-розрахункові відносини банків зі суб'єктами господарської діяльності

Питання для опрацювання

1. Правила надання консультацій клієнтам з питань виконання операцій за їх рахунками і „коштами на вимогу".

2. Особливості різних форм безготівкових розрахунків.

3. Правила оформлення касових і розрахункових документів та їх перевірка.

4. Правила обліку операцій за рахунками суб'єктів господарювання.

За результатами роботи оформити розрахунково-касові документи та провести аналіз вихідних документів, особових рахунків, балансу, оборотно-сальдової відомості. Написати звіт.

3.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до теми 6 з 2-го модулю дисципліни „Банківські операції".

Практичне заняття-тренінг 4

Робота в системі „Клієнт-банк"

Питання для опрацювання

1. Види послуг системи „Клієнт-банк".

2. Програмне забезпечення системи „Клієнт-банк".

3. Зміст електронних документів і порядок здійснення операцій.

За результатами роботи описати переваги і недоліки використання системи „Клієнт-банк".

4.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до теми 6 з 2-го модулю дисципліни „Банківські операції".

Практичне заняття-тренінг 5

Особливості організації грошово-розрахункових відносин банків з фізичними особами та відкриття рахунків фізичним особам.

Питання для опрацювання

1. Правила проведення консультацій для клієнтів-фізичних осіб щодо порядку відкриття рахунків у національній валюті.

2. Порядок заповнення та перевірки документів на відкриття різних видів рахунків.

3. Правила укладення депозитної угоди.

4. Параметри аналітичного обліку і формування бази даних клієнтів та їх рахунків.

За результатами роботи оформити депозитну угоду і документи з відкриття депозитного рахунку.

5.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 4, 6 з 1-го та 2-го модулів дисципліни „Банківські операції".

Практичне заняття-тренінг 6

Розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб

Питання для опрацювання

1. Правила надання консультацій клієнтам з питань оформлення розрахунково-касових документів і виконання операцій.

2. Правила перевірки касових і розрахункових документів фізичних осіб.

3. Порядок здійснення та обліку операцій за рахунками фізичних осіб.

За результатами роботи оформити документи з готівкових і безготівкових операцій за рахунками фізичних осіб, провести аналіз вихідних документів синтетичного та аналітичного обліку та написати звіт.

6.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 6, 7 з 2-го модулю дисципліни „Банківські операції".

Практичне заняття-тренінг 7

Організація касової роботи в банках

Питання для опрацювання

1. Правила роботи прихідних, видаткових та вечірніх кас.

2. Обслуговування клієнтів щодо приймання і видачі готівки з каси банку.

3. Оформлення та перевірка правильності касових документів.

4. Порядок закриття операційної каси в кінці дня.

За результатами роботи оформити документи за касовими операціями та написати звіт.

7.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 7, 8 з 2-го модулю дисципліни „Банківські операції".

Практичне заняття-тренінг 8

Складання касової звітності у банках

Питання для опрацювання

1. Форми звітності за касовими операціями банку.

2. Порядок видачі авансу під звіт касирам.

3. Оформлення касової звітності.

За результатами роботи оформити документи з касової звітності банку, скласти звітну довідку касира та написати звіт.

8.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 7, 8 з 2-го модулю дисципліни „Банківські операції".

6. Термінологічний словник

До теми 1

Банківська система України - складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень цього Закону.

Банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків.

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків.

Спеціалізований банк - це банк, у якого більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО (за самостійної участі банківської установи в системі міжбанківських електронних розрахунків) або працює на єдиному кореспондентському рахунку з головним банком та здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, при наявності і в межах дозволу головного банку і дозволу на здійснення операцій, виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження банку. Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої головним банком – юридичною особою.

Представництво банку - територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність, не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується. Представництво не має права здійснювати банківські операції.

Територіальне відокремлене відділення банку - підрозділ, який здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

Економічні нормативи - показники, що встановлюються Національним банком України і дотримання яких є обов'язковим для банків.


 
 

Цікаве

Загрузка...