WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківські операції - Курсова робота

Банківські операції - Курсова робота

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедра грошового обігу і кредиту

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" програми професійної підготовки

6.050105 „Банківська справа"

Полтава - 2008

Автори: Прасолова С.П. - доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н.,

Вовченко О.С. - асистент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

Рецензенти: Скибенко С.Т. – доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, доцент, к. е. н.

Чижевська М.Б. – доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри грошового обігу і кредиту

„04" листопада 2008 р., протокол № 4

Зав. кафедрою

________________ доц. Прасолова С.П.

"Узгоджено"

Декан факультету фінансів і обліку

_______________ доц. Коросташов О.М.

"Узгоджено"

Керівник науково-методичного центру

управління якістю освітньої діяльності

_______________ проф. Огуй Н.І.

"Узгоджено"

Директор навчального центру

_______________ доц. Герман Н.В.

Зміст

1. Вступ

2. Навчальна програма дисципліни

Модуль №1. „Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів"

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Тема 2. Організація діяльності банку

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Модуль № 2. „Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами"

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Тема 7. Операції банків з готівкою

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Тема 9. Кредитні операції банків

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

Модуль № 3. „Операції банків в іноземній валюті"

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Модуль № 4. „Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку"

Тема 16. Операції банків з векселями

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.Загальна характеристика та види банківських послуг

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

3. Тематичні план дисципліни

4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни семестр УІ

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Тема 2. Організація діяльності банку

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Тема 7. Операції банків з готівкою

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Тема 9. Кредитні операції банків

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

Модуль 3. Семестр УІІ. Операції банків в іноземній валюті

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку

Тема 16. Операції банків з векселями

Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

5. Практичні заняття – тренінги в навчально-тренувальному банку (І-а частина)

Практичне заняття-тренінг 1

Практичне заняття-тренінг 2

Практичне заняття-тренінг 3

Практичне заняття-тренінг 4

Практичне заняття-тренінг 5

Практичне заняття-тренінг 6

Практичне заняття-тренінг 7

Практичне заняття-тренінг 8

6. Термінологічний словник

До теми 1

До теми 2

До теми 3

До теми 4

До теми 5

До теми 6

До теми 7

До теми 8

До теми 9

До теми 10

До теми 12

До теми 13

До теми 14

До теми 15

До теми 16

До теми 17

До теми 18

7. Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання

8. Карта самостійної роботи студента

8.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції" для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа" на 6 семестр

8.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції" для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа" на 7 семестр

9. Порядок і критерії оцінювання знань студентів

9.1. Поточне оцінювання знань

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Тема 2. Організація діяльності банку

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Тема 7. Операції банків з готівкою

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Тема 9. Кредитні операції банків

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Модуль 3. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку

Тема 16. Операції банків з векселями

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

9.2. Підсумкове оцінювання знань студентів

Порядок проведення екзамену

9.3. Загальна підсумкова оцінки з дисципліни

1. Вступ

Курс „Банківські операції" є базовою спеціальною дисципліною для підготовки студентів за програмою професійної підготовки (ППП) 6.050105 „Банківська справа".

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

Завдання дисципліни "Банківські операції" полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань і функцій комерційного банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо.

Предмет курсу - це діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

Курс "Банківські операції" спирається на власну логіку і зміст та має зв'язок з попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення, а саме: „Статистика", „Гроші та кредит", „Фінанси", „Економічний аналіз" тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...