WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування - Курсова робота

Банківське кредитування - Курсова робота

Основна задача технолога полягає в побудові високопродуктивних технологічних процесів.

У структурному плані технологічний процес складається з сукупності технологічних операцій, необхідних для виготовлення виробу відповідно до вимог креслення, ТУ.

Структурну схему технологічного процесу наведено на рис. 1.3.

Технологічна операція є основною структурною одиницею процесу й одиницею виробничого планування і обліку. На основі операцій оцінюється трудомісткість виготовлення виробів, і встановлюються норми часу і розцінки; визначається необхідна кількість робітників, устаткування, пристосувань і інструментів; собівартість виготовлення (складання); здійснюється календарне планування виробництва, контроль якості і термінів виконання робіт.

010009000003f801000002008401000000008401000026060f00fe02574d4643010000000000010020400000000001000000dc02000000000000dc020000010000006c000000000000008a0400002c0000008a0400000000000000000000633d00003813000020454d4600000100dc0200000d00000002000000000000000000000000000000c0120000aa1a0000cb00000021010000000000000000000000000000c0190300c7680400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000007e0e00008a0400005200000070010000010000009cffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122d093000000000040000000000ae304f2d09300000000047169001cc0002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e00000000000000c62b093050cbae30003314000100000000000000a04811006ab40230a04811004c4eaf30b84811006476000800000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000008a0400002c0000008a0400000100000055558740637b874000000000e4040000010000004c000000040000000000000000000000810e00008b04000050000000200000002d00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7f0e00008b040000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c029d00f701040000002e0118001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320aaa0000000100040000000000f6019e0020d606001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100030000000000

Рисунок 1.3 – Структурна схема технологічного процесу

Виробнича операція є частиною виробничого процесу з чітко вираженими метою і результатом, що виконується за допомогою відповідного устаткування певним складом виконавців або без участі людини.

Виробничі операції поділяються на технологічні (основні), обслуговуючі, допоміжні і підготовчі.

У залежності від способу впливу на предмети праці, рівня технічної оснащеності і ступеня участі виконавця виробничі операції поділяються на ручні, машинно-ручні, машинні, апаратурні.

Питання 4. Форми відсотка

Відповідь

Депозитний відсоток — плата банків за зберігання грошових засобів на рахунках за депозитними (вкладними) операціями клієнтів.

Кредитори — клієнти банку.

Позичальник — банк.

Фактори, що впливають на розмір відсотка за депозитними операціями:

термін, на який залучаються кошти:

-стан попиту на кредит;

-рівень ставки податку на прибуток банку;

-рівень інфляції;

-розмір залучених коштів та ін.

Розмір відсотка для різних видів позичкових операцій встановлюється диференційовано, згідно з кредитною угодою.

Фактори, що впливають на рівень відсоткових ставок:

-середній рівень оплати за залучені ресурси (депозитний відсоток);

-витрати банку;

-об'єкт кредитування;

-платоспроможність клієнта;

-характер клієнта;

-ступінь ризику;

-рівень ставки податку на прибуток банку;

-стан попиту на кредит і термін його падання;

-можливість додаткового залучення кредитних ресурсів;

-рівень інфляції та ін.

Види відсоткових ставок за кредит:

-фіксовані — ставки відсотка, незмінні протягом усього терміну;

-плаваючі — ставки відсотка, що коливаються залежно від розвитку ринкових відносин, зміни депозитного відсотка, попиту та пропозиції на кредитні ресурси і т.д.;

-базові — середня ставка.

Обліковий відсоток — плата, яку бере Національний банк за позики, надані комерційним банкам. Це регульована величина, яка змінюється відповідно до ринкової. Це різновидність позичкового відсотка.

Фактори, що впливають на розмір облікового відсотка:

-попит та пропозиція;

-грошово-кредитна політика, яку в даний час проводить Центральний банк.

Дисконтний відсоток

Виражає ризик, який був при видачі позики. Цей відсоток знімається з позичальника в момент видачі кредиту.

Наприклад. Звичайна позика 100 000 гри. під 30%. Позичальник отримує 100 000 грн., а повертає 130 000 грн. При дисконтному проценті (30%) позичальник отримує 70 000 гри. (100 000 – З0 000), а поверне 100 000 грн.

Питання 5. Використання множинної лінійної регресії в економічних розрахунках. Аналіз однорідності вихідних даних та їх відповідності нормальному закону розподілу за допомогою вбудованих функцій MS EXCEL

Відповідь

Економічні процеси залежать від багатьох факторів. Тільки їх комплекс у взаємозв'язку може дати більш менш повне уявлення про характер явища. Етапи множинного кореляційного аналізу наступні:

1. Визначення факторів, що визначають показник та вибір найбільш вагомих з них.

Правила відбору:

- необхідно враховувати причинно-наслідковий зв'язок між показниками, а не аналізувати фактори, які знаходяться тільки у математичних співвідношеннях з результативним показником;

- необхідно відбирати тільки самі значні фактори. Ті, що мають критерій Стьюдента менше за табличний, не рекомендується вводити у модель;

- не рекомендується включати до моделі взаємопов'язані фактори.

2. Перевірка однорідності інформації.

Критерієм однорідності інформації є середнєквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації, які розраховуються для кожного факторного та результативного показника.

Середнєквадратичне відхилення показує абсолютне відхилення індивідуальних значень від середнєарифметичного

. (1)

Коефіцієнт варіації показує відносну міру відхилення окремих значень від середнєаріфметичної

. (2)

Чим більше V, тим більше розкид варіаційного ряду:

- якщо V<10% - мінливість варіаційного ряду незначна;

- якщо 10%

- якщо 20%

- якщо V>33% - інформація неоднорідна та її необхідно виключити або відкинути нетипові спостереження, які звичайно знаходяться у перших та останніх ранжированих рядах вибірки.

На підставі найвищого показника варіації визначається необхідний обсяг вибірки даних


 
 

Цікаве

Загрузка...