WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківське кредитування - Курсова робота

Банківське кредитування - Курсова робота

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ

Кафедра ЕН

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

"Банківські системи"

Харків 2010

Питання 1. Одноканальна технологічна система

Відповідь

При розрахунку показників надійності одноканальних технологічних систем (ТС) із жорстким зв'язком приймаються наступні допущення:

  • відмови елементів незалежні;

  • потоки відмов стаціонарні;

  • час між відмовами й час відновлення розподілені згідно експоненціального закону.

Вихідні данні для розрахунку: t0 — заданий час виконання завдання; V0 — обсяг завдання з випуску продукції, шт.; Qн — номінальна продуктивність ТС, шт./ч; λі — інтенсивність відмов і-го елемента ТС; — середній час відновлення працездатності і-го елемента ТС, ч; ν(0) — обсяг запасів продукції до початок виконання завдання, шт.; n — число елементів (одиниць обладнання) ТС; r — число ремонтних бригад.

Послідовність розрахунків.

Значення допоміжних характеристик:

– інтенсивність відмов системи

;

– середній час відновлення систем

;

– час виконання завдання під час безвідмовної роботи усіх елементів

;

– припустимий сумарний час простою ТС

;

– середнє число відмов до напрацювання

;

– відносне значення резерву часу

.

Імовірність виконання завдання

,

де m вибирають, виходячи із заданої точності обчислень ε:

.

Коефіцієнт готовності ТС при r=1

.

Середній час виконання завдання з врахуванням часу, що витрачається на усунення відмов,

.

Середня продуктивність при виготовленні продукції відповідно заданого обсягу V0 та на інтервалі часу (0, t0)

.

Питання 2. Основи організації банківського кредитування. Класифікація кредитів комерційних банків. Умови кредитної угоди

Відповідь

Класифікація кредитів комерційних банків

Позики комерційних банків можна класифікувати по різноманітним ознакам і критеріям. Ми вважаєм, що найбільш зручною є така класифікація банківських позик:

- по призначенню і характеру використання позичкових засобів;

- по наявності і характеру забезпечення;

- по термінам використання;

- по методам надання і засобам погашення;

- по числу кредиторів.

Існують банківські послуги, що носять кредитний характер.

По призначенню і характеру використання позичкових засобів підкреслюють:

- позички торгово-промисловим підприємствам;

- позички під нерухомість;

- споживчі кредити;

- сільськогосподарські позички;

- контокорентний кредит;

- кредит під цінні папери;

- кредити, пов'язані з вексельним обігом;

- міжбанківські позички;

- позички небанківським фінансовим установам;

- позички органам влади.

По наявності і характеру забезпечення виділяють:

- забезпечені (ломбардні) позички;

- незабезпечені (бланкові) кредити.

Основна маса банківських кредитів видається під забезпечення, що є одним із принципів банківського кредитування. Формами забезпечення зобов'язань по поверненню кредиту можуть бути:

- застава майна позичальника;

- гарантія або поручничство;

- переуступка на користь банку контрактів, вимоги і рахунки позичальників до третьої особи;

- договір страхування відповідальності позичальника за непогашення заборгованості по позичці;

- дорожні і товарні документи;

- цінні папери;

- поліси страхування життя;

- інші грошові вимоги позичальника до третьої особи.

Незабезпечені (бланкові) позички, які називаються в банківській практиці довірчими, надаються тільки під зобов'язання позичальника погасити позичку. Ці кредити сполучені з великим ризиком для банку, тому вимагають більш ретельної перевірки кредитоспроможності позичальника і видаються під більш високий відсоток.

За термінами використання (терміновості) позички підрозділяють на:

- термінові;

- безстрокові (до запитання);

- прострочені;

- відстрочені.

Термінові - це позички, які надані банком на термін, зафіксований за згодою з позичальником. Вони бувають трьох видів:

- короткострокові - до 1 року;

- середньострокові - від 1 до 3 років;

- довгострокові - понад 3 років.

Відстрочені - це позички, по яких на прохання позичальника банком прийняте рішення про перенос на більш гарантовані кредити.

Умови кредитної угоди

Банківське кредитування здійснюється відповідно до принципів терміновості, цільового характеру, заможності і платності.

Принцип терміновості означає, що позичка повинна бути повернута позичальником банку в попередньо встановлений термін. Економічною основою терміновості кредиту, наданого позичальником для здійснення основної виробничої діяльності, є тривалість кругообігу оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Цільовий характер кредитування припускає вклад позичкових засобів у конкретні господарські процеси. Його дотримання дозволяє комерційному банку приймати більш об'єктивне рішення про можливість і доцільність видачі позичок, служить певною гарантією забезпечення їхнього повернення.

Принцип заможності кредитів має мету захищати інтереси банку і не припустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника. У ролі носіїв гарантії повернення кредиту виступають різноманітні види майна позичальника. Комерційні банки можуть надавати і не забезпечені майном кредити (бланкові позички), проте вони мають обмежене застосування, пов'язані з великим ризиком для банку і видаються під високий відсоток.

Банки не дозволяють клієнтам використовувати кредити на покриття тривалих фінансових труднощів. Позички повинні даватися кредитоспроможним підприємствам. Кредитоспроможність оцінюється банком на основі аналізу бухгалтерської звітності клієнтів

Питання 3. Технологічний процес виготовлення багатошарових друкованих плат методом попарного пресування. Основні технологічні операції та їх зміст

Відповідь

Перехід до принципово нових ТП, що відповідають комплексу технічних, економічних та соціальних вимог, є основою виробничої діяльності підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринках збуту продукції, що випускається, і ґрунтується на розвитку технології – науки про засоби впливу на сировину, матеріали і напівфабрикати відповідними знаряддями виробництва.

Під ТП розуміють будь-який технологічний процес, що є невід'ємною складовою загального процесу виготовлення виробу. Так, ТП1 – заготівельний технологічний процес, пов'язаний із одержанням заготованок різної конфігурації і розмірів; ТП2 – технологічний процес механічної обробки (точінням, фрезеруванням, свердлінням, штампуванням, струганням і т. ін.) заготованок, напівфабрикатів, матеріалів з метою отримання готової деталі; ТП3 – технологічний процес складання виробів; ТП4 – технологічний процес монтажу виробів (паянням, зварюванням, склеюванням та ін.); ТПn –-й технологічний процес, що входить у виробничий процес, наприклад, іспит виробу і т.ін.

Виробничий процес складається також з дій, які не приводять до фізичних або хімічних змін предметів праці. До таких дій відносяться контрольні, вантажно-розвантажувальні, транспортні, складські процеси та ін.

Технологічний процес є складовою частиною виробничого процесу. Технологічний процес – це частина виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії зі змінення і (або) визначення стану предмета праці.


 
 

Цікаве

Загрузка...