WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система України (Курсова) - Реферат

Банківська система України (Курсова) - Реферат

складу Ради НБУ.
2. Доповідь голови НБУ Верховній Раді України про діяльність Національного банку.
3. Надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про грошово-кредитний стан в державі.
Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів.
КМУ, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади на запит НБУ надають інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу.
Національний банк підтримує економічну політику Кабінету Міністрів, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України.
Голова НБУ, або його заступники за його дорученням можуть брати участь у засіданнях КМУ.
Законодавством, що діє на сьогоднішній момент, передбачено також гарантії невтручання органів законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осіб у виконання функцій і повноважень Ради акціонерного банку чи Правління Національного банку інакше, як в межах, визначених Законом "Про Національний банк України".
1.2. Керівніоргани Національного банку.
Будь-яка структура повинна мати свої керівні органи. Тому, що, якщо сукупність людей, які займаються певною діяльністю, виконують певні однорідні функції, ніхто не буде скеровувати у вірному напрямку, то вся виконувана робота перетвориться на хаос.
Національний банк України не є виключенням з цього загальновідомого правила. Він також має свою ланку органів, що визначають цілі та напрямки діяльності НБУ, та керують багаточисленним штатом співробітників.
Відповідно до чинного законодавства керівним органом Національного банку є Рада Національного банку. Рада банку - Конституційний орган. Згідно з ст. 100 Конституції України Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово - кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням*.
До основних повноважень Ради Національного банку відносяться виконання найбільш важливих завдань банківської діяльності.
Рада Національного банку :
1. Відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15.XI розробляє основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх ВРУ для інформування.
2. Здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропорції щодо внесення відповідних змін до неї.
3. Затверджує Регламент Ради НБУ.
4. Затверджує кошторис доходів та витрат НБУ та подає ВРУ та КМУ до 01.XI поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на наступний
*Л.К. Воронова "Фінансове право" Харків, 1998 видавництво "Консум"
рік.
5. Приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу НБУ.
6. Визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки НБУ
7. Затверджує щорічно до 01.VII звіт виконання кошторису НБУ та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік.
8. Затверджує рішення Правління НБУ про участь у міжнародних фінансових організаціях.
9. Вносить рекомендації Правлінню НБУ в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики.
10. Вносить рекомендації Кабміну стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики та стан грошово-кредитної сфери України.
11. З метою забезпечення виконання основних засад грошово-кредитної політики має право застосування відкладного вето щодо деяких рішень Правління НБУ.
Рада НБУ не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад Голови НБУ, членів правління НБУ давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб НБУ.
Рада НБУ дає оцінку діяльності Правління НБУ щодо виконання основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення з яких є обов'язковими для Правління НБУ.
У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням НБУ рішень Ради НБУ, які є обов'язковими згідно з Законом "Про національний банк України", Рада НБУ має право звернутись до Голови НБУ або до Верховної Ради та Президента України з викладенням своїх пропозицій.
Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради НБУ є правомочними за наявності не менше десяти її членів. Головує на засіданнях Голова Ради НБУ, а у разі відсутності його заступник.
Голова Ради НБУ обирається Радою НБУ строком на 3 роки. Він має заступника, який обирається Радою НБУ строком на 3 роки.
Звільнення Голови або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:
- у зв'язку із закінченням строку його повноважень
- за власним бажанням (з поданням письмової заяви)
- у разі систематичного невиконання своїх обов'язків за станом здоров'я протягом 4 місяців.
Правління НБУ згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інститути та інші засоби банківського регулювання забезпечує інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій та здійснює управління діяльністю Національного банку.
Повноваження Правління НБУ:
1. Приймає рішення:
- щодо економічних засобів та монетарних методів;
- про емісію валюти України та вилучення з обігу монет та банкнот;
- про зміну процентних ставок НБУ;
- про диверсикацію активів НБУ та їх ліквідності;
- щодо лімітів позабалансових зобов'язань НБУ;
- про формування резервів та покриття фінансових ризиків НБУ;
- щодо розподілу прибутку та порядку відрахувань доходів до бюджету;
- щодо мінімального розміру золотовалютних резервів НБУ;
- про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює НБУ;
- про умови допуску іноземного капіталу до банківської системи;
- про встановлення економічних нормативів для банків;
- про застосування заходів впливу до комерційних банків;
- про створення і ліквідацію підприємств, установ НБУ;
- про участь у міжнародних фінансових організаціях;
- про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності НБУ.
2. Подає на затвердження Раді НБУ річний звій НБУ, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та інші документи і рішення;
3. Визначає організаційні основи та структуру НБУ, затверджує положення про структурні підрозділи та установи НБУ, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів, підприємств та установ.
4. Затверджує штатний розпис НБУ та форми оплати праці.
5. Встановлює порядок надання ліцензії та ведення банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках та за процедурою, передбачених законом.
6. Видає

 
 

Цікаве

Загрузка...