WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

" Аудиторський звіт ВАТ ""Райффайзен - банк Аваль"" за 2007 рік" - Курсова робота

Крім згаданих вище продуктів та послуг ми продаємо низку продуктів та послуг, що пропонуються третіми сторонами, включаючи продукти страхових компаній.

Клієнти, що належать до сегменту роздрібного бізнесу, обслуговуються через наступні канали збуту:

— Мережа відділень та банкоматів.

— Мобільні продавці, роздрібні торговці та авто ділери.

— Телефонний банкінг.

— Банкінг в режимі "Online".

Стратегія та сегмент "казначейство"

Сегмент "казначейство" головним чином включає трансакції, пов'язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо та довгострокові фінансові інвестиції. Всі операції, що виконуються казначейством, обліковуються на нашому рахунку, відображаються в сегменті "казначейство", в той час, як прибутки від казначейських операцій, пов'язаних з клієнтами, відображаються в інших сегментах, зокрема в таких сегментах, як "корпоративні клієнти" та "роздрібні клієнти".

Банк проводить ряд операцій з метою управління процентною ставкою та ризиком, пов'язаним з ліквідністю.

Це передбачає деривативи процентних ставок та інші контракти, пов'язані з процентними ставками, метою яких є зменшення нашої залежності від зміни процентних ставок.

Крім цього Банк пропонує ринок капіталів для корпоративних клієнтів та клієнтів-установ, а також послуги, пов'язані з інвестиційним банкінгом, як наприклад, консультативні послуги, випуск облігацій та пропозиції щодо капіталу.

Станом на 1 січня 2008 року

Клієнтська база складає: 4 992 тис. клієнтів, в тому числі:

юридичних осіб 259 тис.клієнтів

фізичних осіб 4 732 тис. клієнтів

Статутний капітал Банку 2 279 935 тис. грн.

Чисті активи 44 526 539 тис. грн.

Надходження національної готівкової валюти за 2007 рік склали 90 518 788 тис. грн., видатки 76 205 535 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2006 роком в 1,3 рази.

Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2008 року склав 1 066 786 тис. у гривневому еквіваленті.

На кореспондентському рахунку в НБУ залишок коштів на 1 січня 2008року склав 529 153 тис.грн..

Сума обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Управлінні НБУ по м.Києву та Київській області згідно встановлених нормативів на початок року становила 926 638 тис. грн.

ВАТ "Райффайзен банк Аваль" у 2007 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної із-за кордону, а саме:

— ввезених доларів США – 3 109 000 тис.;

— ввезених євро – 712 050 тис.;

— ввезених швейцарських франків – 1 586 тис..

Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну, купівлі готівкової валюти за безготівкову для поповнення коррахунків банків-контрагентів, а також купівлі зношеної готівкової валюти, з подальшим вивезенням за кордон. На протязі 2007 року було вивезено за кордон:

— 74 820 тис. доларів США;

— 14 650 тис. євро;

— 225 тис. англійських фунтів стерлінгів;

— 170 тис. канадських доларів;

— 17 тис. австралійських доларів;

— 843 тис. японських єн.

ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" є одним з найбільших постачальників в Україну банківських металів у вигляді зливків та дорогоцінних монет. В 2007 році ввезено із-за кордону:

— золотих зливків – 790 400 грам на суму 18 344 тис. доларів США ;

— золотих монет – 3 065 унцій на суму 1 586 тис. доларів США; 116 тис. англійських фунтів стерлінгів; 486 тис. євро;

— срібних монет – 79 014 унцій на суму 1 436 тис. доларів США; 215 тис. англійських фунтів стерлінгів; 459 тис. євро;

— платинових монет – 58 унцій на суму 99 тис. доларів США.

Сьогодні Банк проводить активну політику в галузі кореспондентських відносин як з банками України, так і з банками країн близького і далекого зарубіжжя. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.

Станом на 1 січня 2008 року Банк обслуговує кореспондентські рахункі 155 банків України, країн дальнього та ближнього зарубіжжя. Банк має широку кореспондентську мережу кореспондентських рахунків НОСТРО відкритих у 12 банках країнах СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. З ВАТ "Райффайзен банк Аваль" укладені генеральні угоди 257 банками-контрагентами.

Завдяки таким факторам, як розгалуженість кореспондентської мережі, активна співпраця на міжбанківському ринку та зважена лімітна політика, ВАТ "Райффайзен банк Аваль" протягом значного терміну утримує лідерську позицію на ринку України.

Операції на міжбанківському ринку за 2007 рік

2007 рік для ВАТ "Райффайзен банк Аваль" став роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом року Банком було залучено 700 мільйонів доларів США в формі синдикованих кредитів. Синдикат складався з географічно розгалуженої групи інвесторів, що представляли понад 40 міжнародних фінансових установ.

Початкова сума угоди складала 100 млн. дол. США та, незважаючи на кризу на фінансових ринках, обсяг підписки було значно перевищено. Успіх цієї трансакції є свідченням потужної присутності "Райффайзен Банк Аваль" у регіоні, а також його міцних зв'язків із міжнарожними банківським установами.

Протягом 2007 року Банк продовжував працювати з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський Банк реконструкції та Розвитку та Міжнародна Фінансова Корпорація, в різних сферах співробітництва, зокрема в сфері торгового фінансування.

Банк активно працює на ринку цінних паперів. Станом на 1 січня 2008 року портфель цінних паперів склав 1 282 844 тис.грн., в тому числі:

— цінні папери НБУ – 1 054 119 тис.грн.,

— цінні папери в торговому портфелі – 158 983 тис.грн.,

— цінні папери в портфелі банку на продаж – 65 704 тис.грн.,

— цінні папери в портфелі банку до погашення – 4 038 тис.грн.

Під вище перелічені портфелі цінних паперів ( крім цінних паперів НБУ і цінних паперів в торговому портфелі ) сформовано резерви в сумі 19 157 тис.грн.

Інформація про казначейські та інші папери, представлені ОВДП Міністерства фінансів в портфелі банку до погашення, розкривається в Примітці 2.

Цінні папери в торговому портфелі представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 144 463 тис.грн. та цінними паперами нефінансових підприємств в сумі 14 219 тис.грн., інформація про які розкривається в Примітці 4.

Цінні папери в портфелі банку на продаж представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 8 226 тис.грн. та корпоративними облігаціями нефінансових підприємств в сумі 38 891 тис.грн..

Корпоративні облігації, які обліковуються за справедливою вартістю на протязі 2007 року переоцінювались і результати уцінки, або дооцінки відображались в капіталі банку по рахунку 5102 "Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж".

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком представлені акціями небанківських фінансових установ в сумі 1 256 тис.грн. та акціями підприємств з нефіксованим прибутком в сумі 18 819 тис.грн.. Інформація про портфель цінних паперів на продаж розкрита в Примітці 5, а результати переоцінки відображені в додатку 20 "Звіт про власний капітал" по рядку 8 "Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж" в сумі 164 тис.грн..

Цінні папери в портфелі банку до погашення в сумі 800 тис.дол.США (екв. 4 040 тис.грн.) представлені борговими цінними паперами Російської Федерації в кількості 8 штук, номіналом 1 штука 100 000 дол.США, які придбані 19.10.1999 року в портфель до погашення 14.05.2008 року. Інформація про боргові цінні папери в портфелі до погашення розкрита в Примітці 7.

Загальна сума кредитного портфелю на кінець звітного періоду склала 37 253 383 тис. грн., що на 15 518 184 тис. грн., або 58,3% більше ніж на початок минулого року, з них кредити надані юридичним особам склали 19 437 723 тис. грн., фізичним особам – 17 727 633 тис. грн., нерезидентам – 88 027 тис. грн..

Сума простроченої та сумнівної заборгованості по всім кредитам наданих клієнтам становить відповідно 59 210 тис.грн. та 364 424 тис. гривень або складає 1,1 % від загальної суми кредитного портфелю. Інформація розкрита в таблицях 6.1 та 6.3 Примітки 6 "Кредити та заборгованість клієнтів".

Середня процентна ставка по кредитах, які надавались в гривнях склала – 14,1 %, в Євро – 10,3 %, в доларах США – 11,4 %, в російських рублях – 14,9 %.

Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами в 2007 році склали 1 292 950 тис. грн., в тому числі під нестандартну 1 159 710 тис.грн. і стандартну 133 240 тис. грн. В наслідок поліпшення якості кредитного портфелю та часткового погашення кредитів відбулося зменшення резервів під нестандартну заборгованість в сумі 767 472 тис. грн. та стандартну заборгованість в сумі 79 548 тис.грн.. Інформація про рух резервів розкрита в таблиці 6.2 Примітки 6 "Кредити та заборгованість клієнтів".

Аналізуючи структуру кредитів за видами економічної діяльності слід відмітити, що пріоритетними галузями кредитування залишаються: сільське господарство та пов'язані з ним послуги; виробництво харчових продуктів; металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; операції з нерухомим майном; кредитування фізичних осіб. Дана інформація розкрита у таблиці 6.3 Примітки 6 "Кредити та заборгованість клієнтів".


 
 

Цікаве

Загрузка...