WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб - Курсова робота

Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб - Курсова робота

Завдання аналізу: 1) виявити фінансовий стан клієнта, 2) попередити втрати кредитних ресурсів внаслідок неефективної господарської діяльності позичальника, 3) стимулювати діяльність підприємства в напрямку підвищення її ефективності, 4) підвищити ефективність кредитування, 5) оцінити рівень ризику кредитування для банку.

Оцінка кредитоспроможності клієнтів банка ведеться по наступних напрямках:

 • загальне уявлення про клієнта;

 • аналіз фінансового стану клієнта;

 • аналіз ефективності угоди, що кредитується.

Чим точніше банк на цьому етапі кредитного процесу зуміє визначити кредитоспроможність клієнта, тим більше можливість у банку для зниження кредитного ризику.

Третім етапом кредитного процесу є банк прийняття банком рішення про можливість, умови та форми надання позики. Оцінка майбутньої кредитної операції здійснюється на підставі проведення техніко-економічного обґрунтування повернення позики.

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Святошинському відділенні №171 АППБ "Аваль".

2.1 Процес кредитування клієнтів банку

Етапи кредитування в Святошинському відділення №171 АППБ "Аваль" в загальному можна прокласифікувати так:

 • попередній, що має кілька складових:

  • інтерв'ю з клієнтом;

  • визначення кредитоспроможності позичальника;

  • структурування кредиту;

 • поточний етап – укладення кредитного договору;

 • підсумковий етап – контроль за цільовим використанням і погашенням кредиту.

Інтерв'ю з клієнтом – це особисте знайомство економіста кредитного відділу, а також керівника банку із клієнтом і розгляд його заяви, в якій обумовлено необхідну суму кредиту, його ціль і вид, термін кредиту та ймовірне забезпечення. Банк вимагає, щоб до заяви були залучені документи і фінансові звіти, які пояснюють причину необхідності кредиту. Це можуть бути бізнес плани, податкові декларації, фінансові прогнози, звіти та обов'язково розрахунок техніко-економічного обґрунтування кредиту.

Клієнти банку заповнюють анкету позичальника (для юридичної або фізичної особи).

Економіст кредитного відділу, провівши з клієнтом попередню розмову, може з'ясувати не тільки важливі деталі кредитної угоди, а й накреслити психологічний і професійний портрет позичальника та застрахувати кредит від ризику вже на початку угоди.

Визначення кредитоспроможності позичальника ще конкретніше підтвердить попередню роботу економіста кредитного відділу. Кредитоспроможність позичальника – це його здатність повністю і своєчасно розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:

 • забезпеченість власними коштами не менше як 50 % усіх його видатків;

 • репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної та платіжної дисципліни);

 • оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках), попит на продукцію, послуги, обсяги експорту;

 • економічна кон'юнктура (перспективи розвитку позичальника).

Оцінку фінансового стану позичальника з урахуванням поточного стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості банк здійснює в кожному випадку при укладанні договору про здійснення кредитної операції, а надалі – не рідше ніж один раз на три місяці. Аналіз фінансового стану фізичних осіб банківська установа здійснює з тією періодичністю, з якою вважає за потрібне.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

 1. платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності);

 2. фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів, співвідношення залучених і власних коштів);

 3. обсяг реалізації продукції;

 4. обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках);

 5. склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та поточний роки);

 6. собівартість продукції;

 7. прибутки та збитки;

 8. рентабельність;

 9. кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих кредитів).

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

  1. коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами. Оптимальне значення показника – не менше ніж 0,2;

  2. коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки. Оптимальне значення – не менше ніж 0,5;

  3. коефіцієнт загальної ліквідності, що характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів. Оптимальне значення – не менше ніж 2,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:

   • коефіцієнт маневреності власних коштів – характеризує ступінь мобільності використання власних коштів. Оптимальне значення показника – не менше ніж 0,5;

   • коефіцієнт незалежності – характеризує ступінь фінансового ризику. Оптимальне значення – не більше ніж 1,0.

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:

 1. рентабельність активів;

 2. рентабельність продажу.

Також можуть бути враховані суб'єктивні чинники, що характеризуються такими показниками:

  • ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних та структурних змін в економіці та галузі промисловості;

  • наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

  • ефективність управління позичальника;

  • професіоналізм керівництва та його ділова репутація.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи ураховується:

   1. загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України, відповідні підтверджу вальні документи);

   2. соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан;

   3. вік клієнта;

   4. інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо.

Визначимо кредитоспроможність позичальника – ТОВ "Тигр". Для того щоб отримати кредит фірмі для розширення подальшої діяльності треба з'явитися представнику цієї фірми в банк з відповідними документами – баланс за останній рік та звіт про фінансові результати. Потім представник кредитного відділу вивчає фінансовий стан позичальника, розраховуючи різні показники. До них належать:

 1. показники платоспроможності:

 • коефіцієнт миттєвої ліквідності: ,

де Ав – високоліквідні активи,

Зп – поточні (короткострокові) зобов'язання.

;

 • коефіцієнт поточної ліквідності: ,

де Ал – ліквідні активи,

Зп – поточні зобов'язання, що складають з короткострокових кредитів та розрахунків з кредиторами.

;

 • коефіцієнт загальної ліквідності: ,

;

 • коефіцієнт мобільності активів: ,

де Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, одержаних векселів,

Ан – необоротні активи.

.

 1. Показники ділової активності та прибутковості:

 • рентабельність продажу: ,

де Пч – чистий прибуток,

Вр – виручка від реалізації.

 • рентабельність активів: ,

де Пч – чистий прибуток,

А – активи .

;

 • коефіцієнт відношення дебіторської та кредиторської заборгованості: ;

де Дз – короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість,

Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов'язання).

.

 • показник грошового потоку: ;

де Нсм –середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців;

Зм – щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника;

Зі – сума інших зобов'язань перед кредиторами з рахунка клієнта;

n – кількість місяців дії кредитної угоди;

Ск – сума кредиту та процентів за ним.

 1. Показники фінансової стійкості:

 • коефіцієнт фінансової стійкості: ,

де Вк – власні кошти позичальника;

Дп – довгострокова дебіторська заборгованість;

П – пасиви.

.

 • коефіцієнт незалежності: ,

де Зк – залучені кошти (довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість);

Вк – власні кошти позичальника.

.

 • коефіцієнт автономності: ;

.

 • коефіцієнт маневреності власних засобів;;

.

 • коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами:


 
 

Цікаве

Загрузка...