WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

Більш високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при зниженні співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів не вплинули на показник оборотності кредитів, який залишився на рівні 3,6 оборотів на рік.

На прикладі проведеного аналізу можна дослідити рух кредитів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком.

Таблиця 2.9 – Рух кредитів, наданих Банком за 2006-2007 рр.

Показник

2006 рік

2007 рік

Відхилення

Абсолютне

У % до бази

1 Звітні показники

1.1 Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.

21535,1

24355,4

+2820,3

113,1

1.2 Кредити, надані протягом року, тис. грн.

88295,6

95115,3

+6819,7

107,7

1.3 Кредити, погашені протягом року, тис. грн.

85475,3

92576,6

+7101,3

108,3

1.4 Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.

24355,4

26894,1

+2538,7

110,4

2 Розрахункові показники

2.1 Рівень надання кредитів, %

80,4

79,6

-0,8

99,0

2.2 Рівень погашення кредитів, %

77,8

77,5

-0,3

99,6

2.3 Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів, %

103,3

102,7

-0,6

99,4

2.4 Оборотність кредитних вкладень, кількість обертів за рік

3,6

3,5

-0,1

97,2

На основі звітних показників й формул 2.1 – 2.7 розрахуємо розрахункові показники на 2006 та 2007 рр.:

1) Рівень надання кредитів:

2) Рівень погашення кредитів:

3) Співвідношення оборотів по наданню та погашенню кредитів:

4) Оборотність кредитних вкладень:

Використовуючи формулу кредитного балансу не важко визначити вплив його елементів на зміну залишків кредитних вкладень в звітному році:

Це означає, що збільшення кредитних вкладень Банку на 2538,7 тис. грн. виникло внаслідок збільшення залишків кредитів на початок періоду (на 2820,3 тис. грн) в порівнянні з попереднім роком й збільшення суми наданих в звітному році кредитів (на 6819,7 тис. грн.). Зростання суми погашення кредитів на 7101,3 тис. грн. призвело до зниження залишків на цю суму.

Виходячи з цього можна оцінити рух кредитів позитивно. Кредитна політика Банку в 2007 році призвела до збільшення в порівнянні з 2006 роком на 7,7% обороту по наданню кредитів, наслідком чого є підвищення залишків кредитних вкладень на кінець звітного періоду на 10,4%.

Незначне зниження рівня надання кредитів (на 0,8%) при зростанні його обсягу пояснюється випереджаючим ростом залишків кредитних ресурсів на відповідних рахунках, де враховуються кредитні вкладення Банку.

Рівень погашення кредитів в 2007 році зменшився на 0,6% та є недостатнім для Банку.

Співвідношення обертів по наданню й погашенню кредитів також характеризує кредитну діяльність як обережну. Зниження цього показника в 2007 році на 102,7% свідчить про те, що в кредитному портфелі Банку, як і в 2006 році, високий рівень короткострокових кредитів.

Більш високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при зниженні співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів погіршили показник оборотності кредитів, який знизився з 3,6 до 3,5 оборотів на рік.

Відобразимо рух кредитів за 2005-2007 рр.

Рисунок 2.5 – Динаміка розрахункових показників руху кредитів за період з 2005 по 2007 рр.

Таким чином, виходячи з вище перерахованого можна зробити висновок, що в кредитному портфелі банку найбільшу частку займають короткострокові кредити, кредитна політика банку є обережною, що не є негативним фактором, а веде до збільшення прибутку банку за рахунок росту залишків кредитних вкладень.

2.3 Аналіз якості кредитного портфелю

Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю базується на розподіленні кредитів за їх класифікаційними видами й ступенями ризику. Умови віднесення кредитів до відповідних груп та рівнів кредитних ризиків для кожної групи встановлюється НБУ та змінюються ним в залежності від ситуацій, які складаються на фінансовому ринку.

Аналіз кредитного портфеля передбачає дослідження його структури в розрізі груп ризику, рівня забезпеченості, галузевої структури, форми власності позичальників, а також вивчення динаміки кожної групи, сегментацію кредитного портфеля.

В розрізі груп ризику кредити поділяють на такі категорії:

Клас "А" - фінансова діяльність позичальника дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та відсотків за нею у встановлені строки;

Клас "Б" - фінансова діяльність позичальника дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;

Клас "В" - фінансова діяльність позичальника задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення;

Клас "Г" - фінансова діяльність погана;

Клас "Д" - фінансова діяльність свідчить про збитки, і, очевидно, ні основна сума боргу, ні відсотки за ним не будуть сплачені.

Виходячи з погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків за нею, погашення є:

  • добрим ─ якщо заборгованість за кредитом та відсотки за ним сплачуються у встановлені строки, та за кредитом, пролонгованим 1 раз на строк не більше 90 днів;

  • слабким ─ якщо термін прострочення заборгованості за кредитами та відсотками становить не більше 90 днів, чи заборгованість за кредитом, пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;

  • недостатнім ─ якщо термін прострочення заборгованості за кредитом та відсотками становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролонгованим кредитом понад 90 днів та відсотки не сплачуються.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків класифікується за такими групами:

Фінансовий стан позичальника (клас)

Погашення заборгованості

Добре

Слабке

Недостатнє

А

стандартний

під контролем

субстандартний

Б

під контролем

субстандартний

субстандартний

В

субстандартний

субстандартний

сумнівний

Г

сумнівний

сумнівний

безнадійний

Д

сумнівний

безнадійний

безнадійний

В відповідності з прийнятою НБУ класифікацією кредитів мінімальна норма відрахувань до резерву:

Кількість календарних днів прострочення

Категорія заборгованості

Коефіцієнт резервування

0

"стандартна"

1%

д 30

"під контролем"

5%

31-60

"субстандартна"

20%

61-90

"сумнівна"

50%

від 90 днів і більше

"безнадійна"

100%

Проаналізуємо якість кредитного портфелю філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" шляхом розподілення кредитів за класифікаційними видами та ступенями ризику на основі таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Кредити Промінвестбанку в 2005-2007 рр.

Види кредитів

Залишки кредитів у відповідності з балансом

2005р.

2006р.

2007р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Стандартні

18455,6

85,7

20921,3

85,9

22563,2

83,9

Під контролем

1636,6

7,6

1899,7

7,8

2045,2

7,6

Субстандартні

818,3

3,8

1022,9

4,2

1942,3

7,2

Сумнівні

366,1

1,7

267,9

1,1

189,2

0,7

Безнадійні

258,5

1,2

243,6

1,0

154,2

0,6

Всього

21535,1

100,0

24355,4

100,0

26894,1

100,0


 
 

Цікаве

Загрузка...