WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

З таблиці 2.2 ми бачимо, що в 2006 році у порівнянні з 2005 роком стаття "Банкноти й монети в касі банку" зросла на 23,3%, а з 2006 по 2007 рік на 18%. Загалом за три роки зростання склало 46,4%.

Зріст статті "Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку": 2005-2006 рр. ─ 8,6%; 2006-2007 рр. ─ 10,7%; за три роки ─ 20,2%.

Зростання статті "Банкноти й монети в обмінних пунктах" склало: на 2006р. ─ 6,2%; на 2007р. ─ 10,6%; загальне зростання ─ 17,4%.

Стаття "Дорожні чеки в касі" зросла в 2006 році на 2,6%; в 2007 році на 4,3%; за три роки зростання склало ─ 7%.

Зростання статті "Дорожні чеки в дорозі" склало: на 2006р. ─ 18,9%; на 2007р. ─ 13,1%; загальне зростання ─ 34,5%.

Стаття "Облігації внутрішнього державного займу" зросла в 2006 році на 25,9%; в 2007 році на 8,7%; за три роки зростання склало 36,8%.

По статті "Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам" зростання склало на 2006 рік 10,5%; на 2007 рік ─ 9,3%; загальне зростання цієї статті в балансі за три роки склало 20,8%.

Глибоке реформування економіки сприяло вдосконаленню та розвитку нових форм підприємництва. В теперішній час малим бізнесом займаються дуже велика кількість суб'єктів господарської діяльності, зростає відсоток зайнятості населення в цих структурах. Подальший розвиток підприємництва, закріплення його виробничої бази в багатьох випадках залежить від фінансової підтримки.

На 1.11.2007 року в філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" обслуговувалось більш 800 клієнтів, з них:

─ промислові підприємства – 115;

─ будівничі організації – 85;

─ транспортні організації – 13;

─ сільгосппідприємства – 17;

─ торгівельні підприємства – 275.

Заклад, який мною аналізується веде багатосторонню діяльність на ринку банківських послуг, диверсифікуючи свої активи за різними видами розміщення ресурсів. При цьому істотне місце в діяльності банку відводиться кредитним операціям.

Аналіз даних, наведених в таблиці 2.3 свідчить, що структуру доходів філії головним чином формують позикові активи, питома вага яких в сукупних активах банка коливається від 36,4 до 42,8%.

Таблиця 2.3 – Питома вага кредитів в активах і доходах філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" (%)

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Частка позикових активів в сукупних активах банку

1.01

1.11

1.01

1.11

1.01

1.11

40,4

36,4

50,6

49,3

39,7

42,8

Частка позикового відсотку у валових доходах банку

76,7

71,0

69,1

77,8

75,4

76,3

Як було виявлено в ході проведеного аналізу, короткострокове кредитування є одним з найдохідніших видів діяльності філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області".

Пріоритет в отриманні кредиту мають великі промислові підприємства, що виробляють продукцію на експорт.

Таблиця 2.4 – Темпи росту кількості кредитуємих підприємств й короткострокових кредитів по філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області".

Рік

Кількість кредитуємих підприємств

Темпи зростання (зниження) %

Кількість виданих кредитів

Темпи зростання (зниження) %

Сума кредиту, тис. грн.

Темпи зростання (зниження) %

В порівнянні з попереднім роком

В порівнянні з 2005 роком

В порівнянні з попереднім роком

В порівнянні з 2005 роком

2005

30

-

-

163

-

101011

-

-

2006

37

23,3

23,3

59

-63,8

123952,6

22,7

22,7

2007

42

13,5

40

129

-21

92115,5

-25,7

-8,8

З таблиці 2.4 видно, що кількість кредитуємих підприємств з 2005 по 2007 рр. зросла на 40%. Це пов'язано з появою на ринку нових суб'єктів господарчої діяльності.

Зменшення кількості виданих кредитів в 2006 році на 63,8% пояснюється зниженням попиту на кредити в клієнтів, оскільки в результаті ефективної господарчої діяльності й отриманні при цьому доходів, знизилась необхідність в залученні позикового капіталу.

Протягом трьох років філією кредитувались підприємства в основному з колективною формою власності. Деякі з підприємств – клієнтів банку знаходяться в процесі корпоратизації й по формі власності відносяться до колективних підприємств.

Основна доля кредитних ресурсів розміщувалась на великих підприємствах, що випускають продукцію на експорт.

Структура кредитуємої клієнтури по банку, що аналізується, характеризується даними наведеними в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Структура короткострокових кредитів філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" за формами власності.

Види власності

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Колективна

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

75389,2

97,1

112802,1

98,1

70903

97,7

Приватна

2304

2,9

2155,8

1,9

1687,1

2,3

Всього

77639,2

100

114957,9

100

72590,1

100

В структурі кредитуємої клієнтури по філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" значну частку займають підприємства колективною формою власності (більш ніж 90%).

Розглянемо структуру кредитних вкладів в залежності від галузей народного господарства.

Таблиця 2.6 – Галузева структура кредитів філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області".

Галузь

Сума кредитів, виданих в 2005 році

Питома вага, %

Сума кредитів, виданих в 2006 році

Питома вага, %

Сума кредитів, виданих в 2007 році

Питома вага, %

Промисловість будматеріалів

52472

67,6

70562

61,4

42300,3

58,3

Машинобудівництво

8486

10,9

30385,7

26,4

14870

20,5

Металургія

12297

15,8

9834,6

8,6

11670

16,1

Торгівельні підприємства

1879

2,4

2040,8

1,8

1200,1

1,6

Транспорт та зв'язок

258,8

0,3

125,2

0,1

54,7

0,07

Сільське господарство

1821,4

2,3

1894,3

1,6

2008

2,8

Фізичні особи

425

0,5

115

0,1

487

0,7

Всього

77639,2

100

114957,9

100

72590,1

100


 
 

Цікаве

Загрузка...