WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

Необхідно забезпечити посилання в договорі страхування на кредитний договір.

Філії банку повинні забезпечувати подовження строку дії договору страхування на весь строк дії кредитного договору.

З метою недопущення в майбутньому факту ухилення страхової компанії від сплати на користь банку страхового відшкодування необхідно звертати особливу увагу не передбачені в тексті договору страхові випадки, за якими проводиться страхове відшкодування; обґрунтування відмови страхової компанії від здійснення страхового платежу, умови й порядок здійснення страхового платежу; інші умови, що можуть мати істотне значення для банку.

Договір про іпотечний кредит повинен містити всі умови у відповідності зі ст.2 ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом й іпотечні сертифікати". В ньому можуть бути вказані:

 1. вартість основного зобов'язання й порядок його амортизації, строки й розмір платежів з врахуванням інфляційного попередження чи умов, які дозволять його визначити;

 2. право філії банку самостійно встановлювати розмір частин платежів, отриманих за договором про іпотечний кредит, й розподіляти їх між ціною зобов'язань й доходом філії банку;

 3. згоду боржника на приєднання його основного боргу до консолідованого іпотечного боргу й включення іпотеки до іпотечного пулу;

 4. право філії банку відчужувати основне зобов'язання чи право отримання платежів за договором про іпотечний кредит;

 5. інфляційне попередження;

 6. умови страхування за кредитними ризиками невиконання основного зобов'язання; не отримання платежів за цим договором; несвоєчасна реалізація предмету іпотеки; несвоєчасне отримання суми, вирученої від реалізації предмету іпотеки чи недостатнього її розміру для задоволення потреб кредитору.

Іпотечний договір повинен містити такі істотні умови, як зміст і розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання; опис предмету іпотеки, достатній для його ідентифікації, чи/або його реєстраційні дані, посилання на випуск заставної чи її відсутність, а також необхідну інформацію про іпотекодателя та іпотекодержателя у відповідності зі ст.18 ЗУ "Про іпотеку". У відповідності з вказаною правовою нормою іпотечній договір може включати інші положення.

Робочі документи (кредитна справа) за кожним позичальником в обов'язковому порядку повинні містити:

 1. назву клієнту, його місцезнаходження;

 2. номер основного поточного, додаткового поточного й позичкового рахунків;

 3. письмове клопотання (заявку) про надання кредиту й техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі;

 4. кредитний договір й зміни до нього;

 5. договір про заставу й зміни до нього;

 6. дату надання й погашення кредиту (за договором);

 7. начальну суму кредиту в гривнях чи гривневому еквівалентній код валюти (у випадку видачі кредиту в іноземній валюті);

 8. процентну ставку про всі її зміни й на облікову дату;

 9. фінансову звітність позичальника, яка надається банку-кредитору;

 10. інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника;

 11. документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитної операції на рахунки пролонгованої, простроченої чи сумнівної заборгованості;

 12. дату прийнятого рішення про визначення заборгованості як безнадійної з вказанням суми основного боргу й суми відсотків;

 13. інформацію про стан погашення заборгованості з вказанням дат і сум;

 14. остаточну суму кредитної заборгованості на звітну дату (в гривнях й гривневому еквіваленті в разі надання валютного кредиту), номер рахунку, на якому враховується заборгованість на звітну дату;

 15. вид и суму забезпечення за договором;

 16. документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитним договором;

 17. суму забезпечення, яка береться для розрахунку резерву;

 18. клас позичальника на кожний звітний період й документи, які його засвідчують;

 19. категорію ризику ("стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна") за кредитною операцією;

 20. розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією;

 21. інформацію про прийнятих банком заходах для погашення заборгованості.

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" ЗА 2005-2007 РОКИ.

Філія "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" є одним з структурних підрозділів Промінвестбанку й здійснює банківську діяльність в своєму регіоні.

Філія створена згідно наказу Промінвестбанку від 05.10.92 р. № 445к.

Філія підпорядковується безпосередньо Банку й створена з метою здійснення банківських операцій й інших, не заборонених чинним законодавством правових дій від імені Банку на території Донецької області, а при необхідності й за її межами, в тому числі за територією України.

Діяльність філії здійснюється у відповідності з:

1) Конституцією України;

2) Законом України "Про банки та банківську діяльність";

3) Цивільним та Господарських Кодексами України;

4) Нормативно-правовими актами НБУ;

5) Уставом Промінвестбанку, рішеннями Наглядової Ради й Правління Банку.

Традиційно сталося, що Промінвестбанк обслуговує базові галузі народного господарства: підприємства паливно-енергетичного, металургійного комплексів, машинобудування, хімічної промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку.

Промінвестбанк має великі можливості по здійсненню розрахункової, кредитної, касової та інших видів банківської діяльності.

2.1 Аналіз формування кредитного портфелю

Для аналізу кредитних вкладень в першу чергу необхідно дослідити високоліквідні активи банку, спираючись на залученні методик вертикального та горизонтального аналізу.

Таблиця 2.1 – Динаміка, структура й склад ліквідних активів.

Актив

Період, тис. грн

Структура, %

2005

2006

2007

2005

2006

2007

1) Банкноти й монети в касі банку

904,89

1115,35

1325,12

41,41

41,93

44,13

2) Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку

19,80

21,50

23,80

0,91

0,81

0,79

3) Банкноти й монети в обмінних пунктах

93,96

99,76

110,30

4,29

3,75

3,67

4) Дорожні чеки в касі

93,06

95,45

99,54

4,25

3,59

3,32

5) Дорожні чеки в дорозі

4,12

4,90

5,54

0,19

0,18

0,18

6) Облігації внут-рішнього державного займу

917,10

1154,57

1254,43

41,97

43,40

41,78

7) Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам

152,46

168,50

184,21

6,98

6,34

6,13

Всього активів

2185,39

2660,03

3002,94

100

100

100

Рисунок 2.1 – Структура ліквідних активів в 2005 році.

З рисунка 2.1 ми бачимо, що найбільшу долю в активах відділення Промінвестбанку в 2005 році займають облігації внутрішніх державних займів.

Рисунок 2.2 – Структура ліквідних активів в 2006 році.

З рисунка 2.2 ми бачимо, що найбільшу долю в активах відділення Промінвестбанку в 2006 році займають облігації внутрішніх державних займів, як і в 2005 році.

Рисунок 2.3 – Структура ліквідних активів в 2007 році.

З рисунка 2.3 помітно, що в 2007 році відділення Промінвестбанку збільшило обсяг банкнот та монет в касі й вони стали займати найбільший сектор структури ліквідних активів.

Таблиця 2.2 – Темпи приросту ліквідних активів

Актив

Темп ланцюговий, %

Темп базисний, %

2005-2006

2006-2007

2005-2007

1) Банкноти й монети в касі банку

123,3

118,8

146,4

2) Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку

108,6

110,7

120,2

3) Банкноти й монети в обмінних пунктах

106,2

110,6

117,4

4) Дорожні чеки в касі

102,6

104,3

107

5) Дорожні чеки в дорозі

118,9

113,1

134,5

6) Облігації внутрішнього державного займу

125,9

108,7

136,8

7) Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам

110,5

109,3

120,8


 
 

Цікаве

Загрузка...