WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

З вузькоспеціалізованого банку по фінансуванню й кредитуванню державних капіталовкладень Промінвестбанк стає універсальним, що надає весь спектр банківських послуг: кредитування, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, валютні операції, залучення вкладів від населення та багато іншого.

Основним напрямком діяльності Промінвестбанку є: інвестування машинобудівництва, металургії, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства. Значна частка кредитних вкладень банку має інвестиційний характер.

Кредитні вклади банку в металургійний комплекс за останні 5 років склали 24,5 млрд. грн.

Паливно-енергетичному комплексу за період з 2003 року надано кредитів на суму 20,6 млрд. грн., в тому числі атомній промисловості – 730 млн. грн.

В Промінвестбанку впроваджені нові технології й сучасне програмне забезпечення. Зовсім змінилася технологія ведення банківської справи, особливо розрахунки й обробка інформації. Сучасні системи дозволяють щорічно обробляти більш ніж 40 млн. платіжних документів клієнтів на суму 400-500 млрд. грн.

В Промінвестбанку розроблені та впроваджені технологічні системи, які не мають аналогів в Україні: власна розрахункова палата, міжфілійна біржа кредитних ресурсів, валютна біржа, резервний центр для проведення розрахунків в умовах непередбачених обставин. Створена єдина в Україні наукова система керування грошовими потоками.

Універсальний характер банку, що підтверджено ліцензією №1 НБУ, дає можливість надавати клієнтам приблизно 300 видів банківських послуг на грошовому, фондовому, валютному ринках.

Промінвестбанк проводить активну роботу з залучення вкладів фізичних осіб, розглядаючи кошти населення як одне з перспективних джерел інвестування економіки.

Завдяки надійності та стабільності банку обсяг вкладів досягає майже трьохмільярдної межі.

Основні напрямки кредитної політики банку визначає Правління та Кредитний комітет Промінвестбанку.

1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності

Даний відділ є структурним підрозділом філії, працює під керівництвом управляючого філією й в своїй діяльності спирається на чинне законодавство України, Устав Промінвестбанку, нормативні акти та вказівки НБУ, положення "Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку" й на інші нормативні акти. Відділ очолює начальник, що призначається (звільнюється) наказом керуючого. Штат відділу визначається штатним розкладом філії.

Відділ організує, контролює й забезпечує фінансування капіталовкладень, кредитно-розрахункове обслуговування підприємств, вексельне обслуговування, займається питаннями акціонування Промінвестбанку, вивченням грошових потоків клієнтів, купівлею-продажем кредитних ресурсів для забезпечення роботи кореспондентського рахунку філії, операціями з цінними паперами в межах встановлених повноважень, забезпечує нерозповсюдження банківської та комерційної таємниці. Відділ вивчає основні задачі, економіку, фінанси по клієнтурі, що обслуговується, перспективу розвитку господарських органів з метою економічно обґрунтованого здійснення кредитно-розрахункових операцій й інвестицій, здійснює фінансування централізованих капіталовкладень за рахунок коштів держбюджету, а також може надавати, при підтримці держбюджету, пільгове кредитування важливих програм загальнодержавного значення.

Свою роботу відділ веде при взаємодії з іншими відділами.

Основними задачами відділу є:

 1. забезпечення рентабельної роботи;

 2. нарощування ресурсної бази й ефективне розміщення кредитних ресурсів;

 3. якісне, своєчасне обслуговування клієнтів;

 4. забезпечення економічної безпеки операцій, що проводяться відділом.

Основними функціями відділу є:

 1. поточне обслуговування позичальників;

 2. збір, необхідних для надання кредиту документів, їх аналіз, складання обґрунтованого висновку про відповідність документів правилам й вимогам по кредитуванню, про можливість й доцільність його надання та своєчасності погашення;

 3. здійснення контролю за цільовим використанням кредиту;

 4. забезпечення достатності суми залогу для розрахунку страхового резерву за кредитними операціями й цінним паперам в портфелі банку;

 5. контроль за вірним нарахуванням відсотків за кредитами, забезпечення своєчасної сплати;

 6. аналіз фінансово-господарської діяльності позичальників, розробка й реалізація платіжної схеми по реалізації дебіторської та кредиторської заборгованості клієнтів;

 7. щомісячний перегляд категорії ризику позичальників у відповідності з методичними вказівками керівництва Промінвестбанку;

 8. виконання операцій, пов'язаних з обігом, купівлею-продажем цінних паперів.

Проведення роботи по залученню клієнтури, наданню нових видів послуг й банківських операцій (факторинг, лізинг).

1.3 Характеристика документообігу

До складу документообігу філії входять такі види договорів:

а) Кредитний договір.

б) Договір про порядок внесення змін й додатків до договору.

в) Договір застави.

г) Договір страхування.

д) Договір про іпотечний кредит.

е) Іпотечний договір.

Кредитний договір укладається в письмовій формі, у випадку невиконання чого він враховується неукладеним.

Даний договір повинен включати в себе: мету кредиту, умови та порядок його надання та погашення, а також:

1) назву та номер договору;

2) дату й місце його укладання;

3) офіційну назву (ім'я) сторін;

4) посилання на документи, що затверджують повноваження посадової особи філії Банку й засвідчують фізичну особу-позичальника, його ідентифікаційний номер й місце проживання;

5) предмет договору (надання кредиту чи відкриття кредитної лінії);

6) суму кредиту (кредитної лінії);

7) строк користування кредитом;

8) розмір процентної ставки, комісійної винагороди;

9) дата (число, місяць, рік) повернення кредиту;

10) дата нарахування й сплати відсотків;

11) права й обов'язки сторін;

12) зазначення видів забезпечення;

13) відповідальність сторін;

14) порядок розглядання спорів;

15) строк чинності договору;

16) інші умови;

17) реквізити й підписи сторін.

Зміни й додатки до договору оформлюються у вигляді договору про внесення змін і додатків до нього в тій самій формі, в якій укладено сам договір.

Оформлення договору про зміни чи розривання нотаріально засвідченого договору здійснюється за правилами п.48 Інструкції про порядок виконання нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. №20/5.

Договір застави повинен укладатися в письмовій формі й нотаріально засвідчуватися у випадках, передбачених законодавством (ст.577 Цивільного кодексу України; ст.13 ЗУ "Про заставу").

У відповідності зі ст.12 ЗУ "Про заставу" зміст договору повинен включати сутність, розмір і строк виконання основного зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмету застави, а також інші умови, у відповідності з якими за заявою однієї з сторін повинно буди досягнуто згоди. При заставі рухомого майна опис предмету майна повинно відповідати вимогам ст. 7 ЗУ "Про забезпечення вимог кредиторів й реєстрацію тяжб".

В договорі застави повинно бути:

 1. детальне посилання на кредитний договір, який забезпечується заставою (дата й номер договору, його сторони, сума кредиту чи ліміту кредитної лінії);

 2. умови про те, що цим договором забезпечується не лише повернення кредиту, але й сплата відсотків за користування ним, штрафних санкцій в розмірах й у випадках, передбачених кредитним договором й договором застави;

 3. в випадку страхування майна зобов'язання заставодавця протягом дії кредитного договору щорічно укладати договір страхування майна на новий термін, а також своєчасно й в повному обсязі вносить страхові платежі на користь страхової компанії;

 4. у випадку невиконання заставодавцем вказаного зобов'язання передбачити сплату ним штрафу.

Договір страхування укладається в простій письмовій формі. Від може укладатися шляхом видачі страховику страхового свідоцтва (полісу, сертифікату).

Для укладання відповідного страхового договору необхідно:

 1. ознайомитись з правилами відповідного виду страхування, затвердженими страховою компанією, з якою банк уклав договір про співробітництво;

 2. перевірити наявність у страхової компанії ліцензії на право здійснення відповідних видів страхування, договір за якими філія банку збирається укладати.

Істотними умовами договору страхування є предмет договору, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу й строки його сплати, строк договору й інші умови, передбачені актами цивільного законодавства. Крім того, зміст договору страхування повинен мати положення, передбачені ст. 16 ЗУ "Про страхування".


 
 

Цікаве

Загрузка...