WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аналіз банківської діяльності. Підручник/ А. М. Герасимович, М. Д. Алексієнко, І. М. Парасій-Вергуленко; за ред.. А. М. Герасимовича. ─ К.: КНЕУ,2006. ─ 600с.

 2. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничій дім "Слово", 2004 – 296 с.

 3. Положение Правления Проминвестбанка "О филиале "Отделение Проминвестбанка в г. Краматорск Донецкой области" от 22.01.2004. протокол №28/2.

 4. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы – К.: Эльга: Инна-Центр, 2004.-216 с.

 5. Положение "О порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка". Утверждено решением Правления Проминвестбанка. Протокол №25 от 24.01.2005.

 6. Протокол заседания Правления Проминвестбанка "Об утверждении мероприятий по активизации кредитования" №584 от 17.07.2006.

 7. Банківські операції: Підручник. – 2ге вид., випр і доп. /А.М.Мороз, М.І.Савлук М.Ф. Пуховкіна та ін.; за ред д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. –К.:.КНЕУ,2002.-476с.

 8. Положение о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных убытков по кредитным операциям № 279 от 06.07.2000 // Законодательные и нормативные акты по банковской деятельности.- 2000г. – №9.-С. 10-65.

 9. 1нструція про порядок регулювання діяльності банків в Україні/ Постанова Правління Національного банку України 28.08.2001. №368.

 10. Коваленко Т.В., Билинский А.С. Операции современного коммерческого банка: Учеб. пособие. – К.: КНЭУ, 2004. – 366 с.

 11. Петрук О.М. Банковское дело: Учеб.. пособие. / Под ред. Ф.Ф. Бутинца. – К.: КОНДОР, 2004.- 461 с.

 12. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" Ведомости Верховной Рады №39, 2006 г.

ДОДАТОК А

Структура ліквідних активів філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області"

Ліквідні активи

Період, тис. грн

2005

2006

2007

Банкноти й монети в касі банку

904,89

1115,35

1325,12

Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку

19,80

21,50

23,80

Банкноти й монети в обмінних пунктах

93,96

99,76

110,30

Дорожні чеки в касі

93,06

95,45

99,54

Дорожні чеки в дорозі

4,12

4,90

5,54

Облігації внут-рішнього державного займу

917,10

1154,57

1254,43

Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам

152,46

168,50

184,21

Всього активів

2185,39

2660,03

3002,94

ДОДАТОК Б

Галузева структура кредитів філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області"

Галузь

Сума кредитів, виданих в 2005 році

Сума кредитів, виданих в 2006 році

Сума кредитів, виданих в 2007 році

Промисловість будматеріалів

52472

70562

42300,3

Машинобудівництво

8486

30385,7

14870

Металургія

12297

9834,6

11670

Торгівельні підприємства

1879

2040,8

1200,1

Транспорт та зв'язок

258,8

125,2

54,7

Сільське господарство

1821,4

1894,3

2008

Фізичні особи

425

115

487

Всього

77639,2

114957,9

72590,1

ДОДАТОК В

Кредити, надані філією "Відділення Промінвестбанку в м. ДонецькДонецької області"

Показник

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.

16073,7

21535,1

24355,4

Кредити, надані протягом року, тис. грн.

76836,4

88295,6

95115,3

Кредити, погашені протягом року, тис. грн.

71375,0

85475,3

92576,6

Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.

21535,1

24355,4

26894,1

Види кредитів

Залишки кредитних вкладень на кінець року у відповідності з балансом

2005р.

2006р.

2007р.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Стандартні

18455,6

20921,3

22563,2

Під контролем

1636,6

1899,7

2045,2

Субстандартні

818,3

1022,9

1942,3

Сумнівні

366,1

267,9

189,2

Безнадійні

258,5

243,6

154,2

Всього

21535,1

24355,4

26894,1

Вид забезпечення

Залишки позик згідно балансу

2005 р.

2006 р.

2007 р.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Залог

9346,2

11106,1

12054,5

Гарантія

3359,5

3921,2

5005,3

Страховий поліс

5491,5

6283,7

7680,1

Без забезпечення

3337,9

3044,4

2154,2

Всього

21535,1

24355,4

26894,1

ДОДАТОК Г

Вихідні дані для аналізу ефективності кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області"

Показник

2006

2007

Дохід від кредитних операцій

15 313

30 475

Середні активи

132 013

236 710

Середні кредитні вкладення

38 283

92 317

Витрати на залучення ресурсів

10 624

23 364

Прибуток від кредитних операцій

4 689

7 111

Всього доходів банку

43 751

78 141

Витрати на функціонування кредитного відділу

1 056

1 330

Процентні доходи

60 348,0

59 049,0

Процентні витрати

17 100,0

22 044,0

Середньорічні активи загальні

254 211,0

286 722,0

Надані кредити середньорічні

153 573,0

139 122,0

Підпроцентні зобов'язання

58 803,0

66 426,0


 
 

Цікаве

Загрузка...