WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

" Аналіз кредитних операцій філії ""Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк"" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення " - Курсова робота

Міністерство освіти та науки україни

донбаська державна машинобудівна академія

Кафедра "Фінанси"

Курсова работа

на тему:

"Аналіз кредитних операцій філії та організаційно-економічний механізм їх поліпшення"

Донецьк 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки.

1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності.

1.3 Характеристика документообігу.

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ "ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" ЗА 2005-2007 РОКИ.

2.1 Аналіз формування кредитного портфелю.

2.2 Аналіз руху кредитів.

2.3 Аналіз якості кредитного портфелю.

2.4 Аналіз доходності та ефективності кредитних операцій.

2.5 Аналіз депозитної політики

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ.

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

ДОДАТОК Г

АНОТАЦІЯ

В першому розділі "Загальна характеристика" розглядається характеристика Промінвестбанку, організація роботи та документообігу відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності.

В другому розділі "Комплексний аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області" за 2005-2007 рр." запропонована методика та проведено аналіз формування кредитного портфелю, руху кредитів, якості кредитного портфелю та доходності й ефективності кредитних операцій.

В третьому розділі "Організаційно-економічний механізм поліпшення якості кредитних операцій банку" запропоновані рекомендації та шляхи вдосконалення кредитних операцій банку, що аналізується.

Задачами звіту є:

  • дослідити історію створення, галузеву приналежність, організаційну структуру, місце на ринку, тенденцію розвитку Промінвестбанку;

  • вивчити роботу Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області та відділу Інвестицій і кредитування суб'єктів господарської діяльності;

  • виявлення сутності кредитних операцій та кредитного портфелю банку, їх аналіз за три попередні періоди;

  • запропонувати шляхи поліпшення якості кредитних операцій Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області.

ВСТУП

Успіх державної політики України в більшому ступені залежить від фінансової стабільності. В умовах трансформації економіки України цю стабільність призвана забезпечити досконала банківська система. Важливу роль в виконанні цього завдання відіграють банки, тому, що до них залучається більша частина депозитів з суспільних зберігань. Мають місце випадки банкрутства вже не тільки малих банків с низьким потенціалом, але й тих, які ще не так давно входили в перелік найбільших банків України. Проблема полягає в істотному погіршенні кредитоспроможності банків в умовах перехідної ринкової економіки.

Економічна реформа, що проводиться в Україні відкрила новий етап в розвитку банківської справи. Особливу актуальність в умовах переходу до ринку набирають питання перспектив розвитку банків та інших кредитних установ в нашій країні. Вирішення поставленої задачі можливе лише на основі вивчення, практичного осмислення функціонування українських, а також іноземних банків та впровадження найбільш прогресивних, раціональних форм та методів роботи на практиці.

Метою банків при обслуговуванні позичальників та вкладників є отримання прибутку, і в цьому вони схожі з будь-якою іншою комерційною організацією. Конфлікт вимог прибутковості й ліквідності може розглядатися як прямий результат зіткнення бажань двох груп, що надають банку його фінансові ресурси: акціонерів та вкладників. Акціонери сумісно володіють банком та зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал. Вкладники забезпечили основну масу фондів, що використовуються банком, й вимагають безпечності й можливості зняти свої гроші з вкладів практично без повідомлення. Гарний банк повинен вміти враховувати інтереси цих груп, в інакшому випадку від втратить чи вкладників, чи акціонерів.

Світовий досвід свідчить про те, що в умовах достатньо високого інфляційного ризику слід ширше використовувати різноманітні форми забезпечення поверненості кредиту, включаючи гарантії, страхування, матеріальне забезпечення, хеджирування за допомогою таких фінансових інструментів, як фінансові ф'ючерси, опціони й свопи. Аналіз різноманітних прийомів й методів нецінової міжбанківської конкуренції свідчить про необхідність підвищення якості банківських послуг, надання додаткових послуг клієнтам поряд з основними, закріплення престижу, репутації банку, довіри до нього зі сторони клієнтури. В зв'язку з вказаними змінами в економічній реальності істотно зростає роль та значення аналізу фінансового стану банку, як для нього самого, так і для його партнерів, власників, органів надзору тощо.

Мета дослідження полягає в розробці системи регулювання ефективності кредитної діяльності банку, спрямовану на підвищення фінансової стійкості банку в умовах нестабільної економічної середи.

У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія й тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і 6анку в цілому.

Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.

Механізм функціонування кредитної системи постійно змінюється під впливом змін її організаційної структури, організаційно-правових норм здійснення кредитних операцій, форм та методів кредитування та кредитно-розрахункових операцій.

Методи, що використовуються та рекомендуються в теперішній час спираються в основному на аналіз діяльності позичальника за попередній період з використанням даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Кредитна справа, чи операції з надання кредитів є одним з основних видів банківської діяльності. Кредитування, як правило, визначає головну сферу діяльності комерційних банків й приносить значну частину прибутків.

Саме активні банківські операції й аналіз кредитного портфелю вивчались мною за матеріалами філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області".

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки

Практика короткострокового банківського кредитування вивчалась мною за матеріалами Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області".

В 1932 р. комерційні банки, в тому числі Промбанк, були реорганізовані в державні спеціалізовані банки.

В 1961 р. Промбанк було реорганізовано в Стройбанк й в 1988 р. – в Промстройбанк.

З проголошенням незалежності України банк увійшов в склад Промстройбанку України й спочатку функціонував як державно-комерційний.

26.08.1992 року на його базі було створено й зареєстровано Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

За 11 років існування банку, рівень його капіталу зріс з 0,2 до 995,3 млн. грн., тобто майже в 5 тисяч разів.

За рейтингами всесвітньовідомого англійського журналу "The Banker" (банкір), Промінвестбанк в 2005 році визнано кращім банком України й він увійшов до 1000 найкрупніших банків світу, серед яких займає 47 місце з капіталізації та 79 з прибутковості активів.

Серед найбільших банків країн Центральної та Східної Європи Промінвестбанк займає 20 місце.

Таблиця 1.1 – Основні показники діяльності Промінвестбанку (млн. грн.)

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Валюта балансу

1988,3

2487,4

4312,6

5121,6

7625,6

Балансовий капітал

682,7

725,8

774,0

828,3

1044,7

Чисті активи

2487,1

3377,0

3896,5

5121,6

7625,6

Залучені кошти

1804,4

2651,2

3122,5

4293,3

6580,9

Кредитний портфель

1511,8

2207,1

2820,0

4404,6

5735,6

Основні засоби й нематеріальні активи

428,0

442,9

490,5

515,1

684,1

Вклади населення

560,0

677,9

1238,1

1761,5

2776,3

Кредитні вклади в економіку України

10624

11437

14182

20754

32120

Дохід

854,3

917,5

961,2

1046,4

1243,4


 
 

Цікаве

Загрузка...