WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Одним з коефіцієнтів, який використовується для визначення ліквідності підприємства є коефіцієнт загальної ліквідності. Він характеризує на скільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можливо погасити за рахунок усіх ліквідних активів, або достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Цей коефіцієнт розрахували шляхом ділення суми 2-го розділу активу (оборотні активи) на суму розділу 4-го пасиву (поточні зобов'язання). Нормативне значення =>2. В досліджуваному господарстві значення коефіцієнта зменшилось на 14,8% порівнюючи 2005 і 2003 роки.

Найбільш досконалим способом виявлення закономірностей розвитку явища є аналітичне вирівнювання рядів динаміки. Вирівнювання способом найменших квадратів можна здійснити по прямій або по кривій лінії, яка виражає функціональну залежність рівнів ряду динаміки від часу. Рівняння прямої має такий вигляд :

yt = a0 + a1*t = 2,98-0,01*t, де yt - вирівняні рівні ряду динаміки;

ао - вирівняний рівень ряду при умові, що t =0, тобто в році, який передує початку досліджуваного періоду; (


Табл.2.5. - Вихідні та розрахункові дані для аналітичного вирівнювання по прямій і по параболі.

Роки

Коефіцієнт загальної ліквідності

t

і1

tj

t4

y*t

Вирівнювання

По прямій

По параболі

2001

2,7

-2

4

-8

16

-5,4

10,8

3

2,5

2002

2,8

-1

1

-1

1

-2,8

2,8

2,99

3,24

2003

3,6

0

0

0

0

0

0

2,98

3,48

2004

3,5

1

1

1

1

3,5

3,5

2,97

3,22

2005

2,3

2

4

8

16

4,6

9,2

2,96

2,46

І

14,9

0

10

0

34

-0,1

26,3

14,9

14,9

2.6. Оцінка резервів ефективного використання кредиту

Розглядаючи доцільність залучення кредиту як джерела формування оборотних засобів, необхідно обов'язково мати на увазі ту обставину, що це об'єктивна необхідність господарської діяльності в умовах комерційного розрахунку, а не вимушена міра тільки у певних ситуаціях. І найбільш доцільним для організації фінансів, і найбільш ефективним для виробничої діяльності є положення, коли власними джерелами покривається тільки мінімальна потреба в оборотних коштах. Тимчасова потреба у фінансових ресурсах, яка виникає при нагромадженні окремих елементів оборотних засобів вище мінімального нормативу, покривається кредитом.

Аналізуючи кредитні відносини підприємства з банками, треба визначити, як підприємство у процесі планування й освоєння кредитів забезпечує взаємозв'язок використання кредиту та власних фінансових ресурсів, підвищення рентабельності використання усіх ресурсів.

Вихідною базою для висновків щодо міри ефективності використання фінансових ресурсів, вкладених в оборотні активи, є показник швидкості їх обороту, тобто оборотність. Прискорення обороту оборотного капіталу має важливе економічне значення, оскільки зменшує потребу виробництва в цьому ресурсі для виконання виробничої програми, а отже, підвищує ефективність відтворювального процесу. Вивільнені при цьому кошти підприємство може направити на диверсифікацію виробництва, соціальний розвиток колективу тощо.

Так, в господарстві є ще багато невикористаних резервів для прискорення кругообігу оборотного капіталу. Великі резерви прискорення обороту криються в скороченні періоду виробництва в тваринництві завдяки підвищенню середньодобових приростів тварин на їх дорощуванні і відгодівлі. В рослинництві - це впровадження у виробництво нових, більш урожайних і скоростиглих сортів культур, а також інтенсивних технологій їх вирощування, внесення оптимальних доз мінеральних добрив на фоні органічних. За таких умов не затягується вегетаційний період рослин, відбувається їх своєчасне дозрівання, а значить не порушується нормальний процес кругообігу оборотного капіталу. Одним з найважливіших напрямів поліпшення використання оборотного капіталу є режим економії.

Одним з етапів процесу надання кредиту є аналіз та моделювання поведінки підприємства за умови надання йому позики на часовому відрізку дії кредитної угоди. На цьому етапі слід враховувати ряд умов:

  • погашення кредиторської заборгованості згідно із затвердженим графіком повинне відбуватись не за рахунок отриманих кредитних коштів;

  • за рахунок кредиту має бути забезпечений повний цикл виробництва без залучення додаткових фінансових ресурсів;

- якщо в результаті реалізації проекту фінансово-економічний стан підприємства стабілізувався, але повністю відсутні обігові кошти, то такий результат вважається цілком позитивним, оскільки нестачу обігових коштів можна поповнити за рахунок нового банківського кредиту.

Для аналізу ефективності короткотермінових банківських кредитів на збільшення фонду оборотних коштів треба визначити оборотність цих кредитів і порівняти швидкість їх обороту зі швидкістю обороту власних оборотних коштів господарства. Отже, визначимо швидкість оборотності за допомогою таблиці 2.6.

Табл.2.6. –

Показники ефективності використання короткострокових позик для ТОВ "АФ Україна" за період 2003- 2005 роки.

Показники

2003р.

2004р.

2005р.

+,-

%

Середня кредиторська заборгованість, тис. грн..

188,5

352,4

678

489,5

359,7

Коефіцієнт оборотності

24,8

15,5

7,1

-17,7

28,6

Тривалість 1 обороту, дні

14

23

51

37

364,3

Якщо порівняти таблицю 1.7 і дану, можна зробити висновок, що тривалість обороту кредитів набагато менша за оборотність оборотних засобів. Це свідчить про те, що залучення банківських кредитів відіграє позитивну роль у прискоренні оборотності оборотного капіталу господарства. З даних таблиці видно, що коефіцієнт оборотності кредитів зменшився на 17,7, що склало 71,4%. І навпаки, тривалість одного обороту збільшилась на 37 днів або у 3,6 рази.

Висновки

На основі проведеного дослідження виявлено:

1.ТОВ "Агрофірма Україна" має гарне місце розташування, вигідні економічні та природні умови для розвитку сільського господарства, а саме для вирощування зернових культур та тварин, тобто Товариство має зерно-молочну спеціалізацію. Розрахунки структури земельної площі показують, що сільськогосподарські угіддя за три досліджувані роки не змінилися, вся займана площа є орендованою. Чисельність робітників скоротилася на 55 чоловік або на 20% у 2005 році порівняно з 2003. Господарство постійно отримувало чистий прибуток.


 
 

Цікаве

Загрузка...