WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

фективність використання основних засобів характеризують такі показники як фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність. А потребу і забезпеченість господарства такі узагальнені показники: фондозабезпеченість та фондоозброєність. Розглянемо їх в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6.

Показники забезпеченості основними фондами і ефективність їх використання в ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Відхилення 2005р. від 2003р.

+,-

%

Вартість валової продукції, тис.грн...

6506,2

7409,9

7915,1

1408,9

121,6

Середньорічна вартість основних фондів с.г. призначення, тис.грн..

8199,1

7998,4

6863,9

-1335,2

83,7

Площа с.-г. угідь, га

4908

4908

4908

-

100

Середньорічна кількість робітників, чол..

275

256

220

-55

80,0

Фондовіддача, грн..

0,79

0,93

1,2

0,41

151,9

Фондомісткість, грн..

1,3

1,1

0,87

-0,43

66,9

Фондоозброєність, тис. грн..

29,8

31,2

31,2

1,4

104,7

Фондозабезпеченість, тис.грн

1,67

1,92

1,39

-0,28

83,2

Фондореоташіьність, %

9,7

2,03

8,1

-1,6

-

Аналізуючи показник фондовіддачі, бачимо його зростання на 51,9% за рахунок значного збільшення (на 21,6%) отриманої в господарстві валової продукції у 2005 році порівняно з 2003 роком від якої він знаходиться в прямій залежності. Як обернений показник фондовіддачі фондомісткість зменшилась на 33,1%. Спостерігається незначне збільшення - на 4,7% - фондоозброєності, що пов'язано із зменшення обох показників від яких він залежить - вартості основних фондів на 16,3% та кількості робітників на 20%. Фондозабезпеченість розраховується як відношення вартості основних виробничих фондів на одиницю площі. Як бачимо з таблиці площа не змінилася за досліджуваний період, а вартість основних фондів зменшилась, тому і фондозабезпеченість зменшилась на 16,8%. На фондорентабельність значно впливає отриманий прибуток від реалізації, який за звітний рік порівняно з базисним 2003роком знизився на 30,9%, що веде за собою і зменшення фондорентабельності на 1,6п.п.

Оборотні матеріальні ресурси є частиною виробничих фондів господарства, яка повністю споживаються в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносять свою вартість на вартість цієї продукції. Визначимо ефективність їх використання за допомогою таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Показники ефективності використання оборотних засобів в ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2005р. від 2003р.

+,-

%

Виручка від реалізації, тис.грн..

4786,9

4716,4

4085,9

-701,0

85,4

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн..

3300,3

4904,6

5657,7

2357,2

171,4

Коефіцієнт оборотності

1,45

0,96

0,72

-0,73

49,6

Коефіцієнт закріплення

0,69

1,04

1,38

0,69

200,0

Тривалість 1 обороту, днів

248

375

500

252

201,6

Для оцінки ефективності використання оборотних засобів застосовуються показники їх оборотності. З даних таблиці бачимо, що коефіцієнт оборотності, який розрахували шляхом відношення вартості реалізованої продукції до середньорічного залишку оборотних запасів, і який показує кількість оборотів за рік, зменшився на 50,4% завдяки значному збільшенню - на 71,4% - вартості оборотних засобів, від якої він знаходиться в оберненій залежності. Помітно, що величина, обернена коефіцієнту оборотності зросла у 2 рази. Показник тривалості одного обороту в днях за досліджуваний період має тенденцію до збільшення, величина збільшення склала 2,02 рази або 252 дня. Так, у 2003 році оборотні засоби перебували в обігу 248 днів, а у 2005 один цикл склав 500 днів. Таким чином, для досліджуваного господарства треба застосувати шляхи підвищення ефективності використання оборотних ресурсів: забезпечення нормативної потреби в цих ресурсах при раціональній їх по елементній структурі; застосування інтенсивних ресурсно- і енергозберігаючих технологій їх використання.

Рівень інтенсифікації виробництва значно впливає на результати господарської діяльності. Інтенсифікація - це процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні більш ефективних засобів, предметів праці, більш кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці у відповідності з найновішими досягненнями науково-технічного прогресу. Розглянемо показники рівня інтенсифікації в таблиці 1.8 на прикладі досліджуваного господарства.

Таблиця 1.8.

Економічна ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Відхилення 2005р. до 2003р.

+,-

%

Отримано валової продукції:

- на 1 га с.-г. угідь, грн..

1325,6

1509,7

1612,7

287,1

121,6

- на 1000 грн. основних фондів, грн..

680,7

811,2

1128,2

447,5

165,7

- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..

1341,5

1299,2

1320,0

-21,5

98,4

на одного середньорічного працівника, грн..

23658,9

28944,9

35977,7

12318,8

152,1

Отримано валового доходу:

- на 1 га с.-г. угідь, грн..

343,4

390,5

421,8

78,4

122,8

- на 1000 грн. основних фондів, грн..

176,3

209,8

230,5

54,2

130,7

- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..

347,5

336,1

330,2

-17,3

95,02

на одного середньорічного працівника, грн..

6128,4

7487,1

8308,1

2179,7

135,6

Отримано прибутку:

- на 1 га с.-г. угідь, грн..

163,3

33,2

112,8

60,1

- на 1000 грн. основних фондів, грн..

83,8

17,8

74,2

88,5

- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..

165,2

28,6

136,1

-29,1

82,4

на одного середньорічного працівника, грн..

2913,8

636,7

2705,3

-208,5

92,8

Рівень рентабельності, %

22,2

-3,3

-12,9

-9,3

-

Норма прибутку, %

3,8

1,5

0,8

-3

-


 
 

Цікаве

Загрузка...