WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту - Курсова робота

Товариство здійснює податковий, бухгалтерський, управлінський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність по формах, встановлених органами державної статистики. Результати господарської діяльності відбиваються в річному звіті і балансі, що підтверджуються зборами учасників. Таким чином, господарство знаходиться в одному населеному пункті, має два відділки і розвиває три галузі: рослинництво, розведення ВРХ та свиней. Ця та інша інформація розглянута в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 –

Місцезнаходження і склад ТОВ "Агрофірма Україна" (на кінець 2005 року)

Показники

Відстань: до обласного центру, км

120

До районного центру, км

25

До залізничної станції, км

25

До автошляху Москва-Сімферополь

20

Кількість: населених пунктів

1

Відділків

2

Галузей

3:рослинництво, тваринництво: розведення ВРХ, свиней

Тракторно-рільничих та інших бригад в рослинництві

1

Тваринницьких ферм -всього

3

В т.ч. ВРХ

2

свиноферм

1

Результати роботи сільськогосподарських підприємств суттєво залежать від умов виробництва. Тому економічний аналіз почали із вивчення природно-економічних умов господарства. Отже, ТОВ "Агрофірма Україна" має вигідні економічні та природні умови для розвитку сільського господарства, а саме для вирощування сільгоспкультур та тварин.

1.2. Розмір ТОВ "Агрофірма Україна", його спеціалізація і організаційна структура

Розмір підприємства аналізують за основними та допоміжними показниками. Основні - обсяг виробництва продукції, допоміжні - площа земельних угідь, кількість працюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів'я худоби та ін. Розглянемо всі ці показники в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. –

Розміри виробництва ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003р.

2004р

2005р

Відхилення 2005 р. до 2003 р.

+,-

%

Валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах, тис. грн.

6506,2

7409,9

7915,1

1408,9

121,6

Товарна продукція, тис. грн.

4786,9

4085,9

4085,9

-701,0

85,4

Земельна площа — в т. ч. сільськогосподарські угіддя, га

4528

4502

4492

-36

99,2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів — всього, тис. грн.

8681,5

8468,9

7267,7

-1413,8

83,7

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

3300,3

4904,6

5

5657,7 5

2357,2

171,4

Аналізуючи основні показники з таблиці 1.2 бачимо, що валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах збільшилась на 21,6% що склало 1408,9 тис. грн., а товарна продукція зменшилась на 14,6% або на 701 тис.грн. згідно з даними "Звіту про фінансові результати" порівнюючи звітний 2005 і базисний 2003 роки. Проаналізував додаткові показники, маємо незмінні сільськогосподарські угіддя за три досліджувані роки, проте простежується зменшення площі ріллі на 0,8% або на 36 га. Середньорічна вартість основних виробничих фондів має тенденцію до зменшення з 2003 до 2005 року, зменшення відбулося на 1570,85 тис.грн. або на 16,3%, треба відмітити вартість оборотних засобів навпаки збільшилась на 71,4%. В ТОВ "Агрофірма Україна" чисельність працюючих з 2003 року по 2005 зменшилась на 55 чоловік, що склало 20% зниження. Аналізуючи поголів'я худоби за досліджуваний період, можна сказати, що спостерігається збільшення кількості ВРХ на 8,3% і значне зниження поголів'я свиней - на 85,4% за умов важкого належного утримання худоби.

Результати господарської діяльності багато в чому залежать від рівня спеціалізації. Спеціалізація розвивається під впливом двох тенденцій: з одного боку, поглиблення суспільного розподілу праці сприяє більш вузькій спеціалізації, а з іншої - особливості сільськогосподарського виробництва викликають необхідність розвитку багатогалузевих господарств. Основними показниками, які характеризують спеціалізацію господарства є склад і структура товарної продукції, обсяг якої проаналізуємо в таблиці 1.3 за три останні роки в порівняльних цінах.

Оцінимо рівень спеціалізації господарства за величиною коефіцієнта, який розрахуємо за формулою: К сп = 100 / І(ПВ*(2п-1)), де ПВ - питома вага окремих галузей в загальному обсязі товарної продукції; п - порядковий номер окремих видів продукції за їх питомою вагою в ранжованому ряду.

Отже, К сп = 100 / 353,2 = 0,3, що означає низький рівень спеціалізації. В господарстві найбільш розвинута галузь рослинництва, а саме зернова та виробництво соняшника. В галузі тваринництва розвинено свинарство і трохи менший розвиток отримало виробництво молока. Але за даними 2005 року кількість поголів'я свиней набагато зменшилась (на 85,4%), що пов'язано з виникненням проблем при їх утриманні. Тому, на даний період ТОВ "Агрофірма Україна" має зерно-молочний напрямок спеціалізації.

Таблиця 1.3. –

Структура товарної продукції ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Види продукції

2003р.

2003р.

2005р.

Відхилення 2005р. Від 2003р.

п

2п -1

пв

*(2п-1)

Вируч ка.тис грн

Струк

тура, %

Вируч ка,тис. грн

Структ ура,%

Виручка ,тис.грн

Струк тура, %

Всього зернові,зерноб

1785

37,3

2047

43,4

1972,5

48,3

187,6

110,5

X

X

X

пшениця озима

1069

22,3

1616

34,3

1115,2

27,3

46,1

104,3

1

1

28,0

кукурудза на зерно

7,5

0,2

1,2

0,01

1,6

0,03

-5,9

21,3

10

19

1,4

соняшник

407,6

8,5

417,5

8,9

340,5

8,3

-67,1

83,5

3

5

42,8

картопля

15,6

0,3

3,6

0,1

4,9

0,1

-10,7

31,4

9

17

3,0

овочі

163,6

3,4

33,1

0,7

52,1

1,3

-111,5

31,8

7

13

23,4

ш.продукція рослини

511,9

10,7

247,1

5,2

292,7

7,2

-219,2

57,2

4

7

53,9

Разом по рослинництву

2884

60,2

2749

58,3

2664,3

65,2

-219,3

92,4

X

X

X

ВРХ на мясо

289,5

6,0

329,1

7,0

292,7

7,2

3,2

101,1

6

11

74,0

свині на мясо

492,6

10,3

660,7

14,0

763,1

18,7

270,5

154,9

2

43,0

молоко

348,2

7,3

337,6

7,2

301,2

7,4

-47

86,5

5

9

65,4

ш.продукція тварини

61,2

1,3

69,6

1,5

37,6

0,9

-23,6

61,4

8

15

18,4

Разом по тваринництву

1192

24,9

1397

29,6

1318,6

32,3

127,1

110,7

X

X

X

Всього по господарству

4787

100

4716

100

4085,9

100

-701

85,4

X

X

353,2


 
 

Цікаве

Загрузка...