WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз діяльності ЗАО ""Приват""" - Курсова робота

" Аналіз діяльності ЗАО ""Приват""" - Курсова робота

При цьому кредитор повинен вжити юридичних заходів по стягненню безнадійної заборгованості зі спадщини такої фізичної особи в межах і по процедурі, певної законодавством.

- Прострочена заборгованість по договорах, визнаним у судовому порядку повністю або частково недійсними з вини дебітора, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора у випадку, якщо дебітор не погашає заборгованість по зазначених договорах протягом 30 календарних днів від дня ухвалення рішення суду про визнання їх повністю або частково недійсними.

При цьому валовий дохід дебітора збільшується на суму такої заборгованості в податковий період, на який доводиться рішення суду щодо визнання договорів повністю або частково недійсними з вини дебітора.

- Прострочена заборгованість по договорах або їхніх частинах, визнаним у судовому порядку недійсними з вини кредитора або з вини обох сторін, погашається за рахунок повернення дебітором суми кредиторської заборгованості, а у випадку її неповернення протягом 30 календарних днів - із прибутку, що залишається в розпорядженні кредитора після оподатковування.

При цьому валовий дохід дебітора збільшується на суму такої заборгованості в податковий період, на який доводиться рішення суду про визнання договорів або їхніх частин недійсними з вини обох сторін.

У випадку якщо всі заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості не привели до позитивного результату, банки відносять на валові витрати таку заборгованість у частині, не відшкодованої за рахунок страхового резерву.

3.4 Управління витратами

3.4.1 Концептуальні основи керування витратами підприємства

Процес керування витратами підприємства носить комплексний характер і передбачає рішення наступних питань:

- значення того, де, коли й у яких обсягах витрачаються ресурси підприємства;

- прогноз того, де, для чого й у яких обсягах необхідні додаткові фінансові ресурси;

- уміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів.

Керування витратами - це вміння заощаджувати ресурси й максимізувати віддачу від них.

Одним з найефективніших методів рішення завдань фінансового аналізу з метою оперативного й стратегічного планування служить операційний аналіз, називані також аналізом "Витрати - Обсяг -Прибуток", що відслідковує залежність фінансових результатів бізнесу від витрат і обсягів наданих послуг.

Операційний аналіз є складовою частиною управлінського обліку. Його ключовими елементами є: операційний важіль, поріг рентабельності й запас фінансової міцності. Названі елементи можна доповнити маржинальным доходом.

Якщо аналіз беззбитковості дозволяє визначати й вивчати крапку беззбитковості (поріг рентабельності, критичний обсяг виробництва й продажів), запас фінансової міцності (індекс безпеки), то більше широке використання маржинального доходу в аналізі дозволяє також обсяг доступних послуг і тих що вже надані для одержання планованого прибутку.

Узагальнюючи вищевикладене, варто сказати, що крім оцінки операційного важеля, аналізу беззбитковості до операційного аналізу можна також віднести різні методи маржинально аналізу; метод граничних витрат.

Найважливішої тридцятилітньому операційного аналізу є поділ витрат на змінні й постійні.

Змінні витрати міняються в цілому прямо пропорційно змінам обсягу виробництва товарів (робіт, послуг). До них ставляться витрати основні матеріали, основну заробітну плату основних робітників і т.п.

До постійного ставляться витрати, загальна величина яких істотно не міняється при зменшенні або збільшенні обсягу випуску продукції(обсягу наданих послуг), у результаті чого змінюється їхня відносна величина на одиницю продукції(послуги). Це витрати на опалення й висвітлення приміщень, заробітна плата управлінського персоналу, амортизаційні відрахування й ін.

Критерієм вибору найбільш прибуткової й рентабельної продукції можуть служити наступні показники:

- валова маржа на одиницю продукції(послуги);

- частка валової маржі в ціні одиниці продукції(послуги);

- валова маржа на одиницю обмежуючого фактора.

3.4.2 Управлінський облік як інструмент керування витратами

Управлінський облік - це вид облікової діяльності, що характеризується збором, аналізом, підготовкою й надання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень в області планування, контролю, організації й регулювання діяльності підприємства в цілому і його окремих підрозділах. Управлінський облік використовує дані виробничого обліку, у якому акумулюється інформація про витрати собівартості продукції(послуги).

Як інформаційна база для фінансового менеджменту найбільший інтерес представляють дані про рівень, динамік і структуру собівартості; класифікації витрат; показниках рентабельності.

Залежно від повноти включення різних груп витрат у собівартість продукції виділяють два основних методи обліку витрат: облік по повній собівартості ("абзорпшен-костинг"), називаний також обліком поглинених витрат, і усіченій собівартості ("директ-костинг"). При обліку по повній собівартості в собівартість продукції включаються всі витрати підприємства незалежно від їхнього розподілу на прямі й непрямі. Достоїнства даного методу полягають у відповідністі сформованої в Україні традиціям і вимогам нормативних актів по фінансовому обліку й оподатковуванню.

Поряд з обліком по повній собівартості всі частіше застосовують облік по усіченій собівартості. Відповідно до цього методу на продукцію розподіляють не всі витрати підприємства, а тільки їхня частина - змінні витрати, тобто що змінюються пропорційно зміні обсягу випуску. А постійні витрати в собівартість продукції не включають, і відносять їх на фінансовий результат того періоду, коли вони виникли.

Переваги обліку по усіченій собівартості полягає в наступному:

- можливість порівняння собівартості різних періодів тільки в частині релевантних витрат; у результаті - зміна структури підприємства й пов'язані із цим не релевантні, непідконтрольні витрати не впливають на результат порівняння;

- увага до характеру поводження витрат залежно від обсягу.

Головна перевага обліку по системі "директ-костинг" полягає в поділі витрат на змінні й постійні. Це дозволить вирішувати такі найважливіші завдання керування витратами, як:

- порівняльний аналіз прибутковості різних видів продукції;

- визначення крапки беззбитковості й запасу фінансової міцності підприємства й ін.

Облік витрат по системі " директ-костинг" відіграє найважливішу роль у керуванні витратами. У той же час повністю відмовитися від обліку по системі "абзорпшен-костинг" не можна, оскільки він відповідає вимогам українського законодавства й подає важливу інформацію для прийняття ряду управлінських рішень.

Висновок

Виробнича практика проходила на ЗАО КБ " Приватбанк".

ЗАО КБ " Приватбанк" працює на українському ринку з 1992 року. За період роботи банк зумів завоювати широке коло постійних клієнтів, і успів себе зарекомендувати як надійний партнер у бізнесі. За роки роботи послуги банку успішно користувалися попитом, що показуються такими даними:

1. Більш ніж 40% клієнтів банків, які оформлюють кредит на покупку побутової техніки, користуються кредитними програмами Приватбанку.

2. Послугами Приват банку користуються 26% клієнтів, котрі роблять обмін валют.

3. 27,8% усіх клієнтів депозитних програм користуються послугами Приватбанку.

У компанії працює дружній колектив професіоналів, головний принцип котрих – клієнт завжди правий. Підприємство працює мобільно і швидко реагує на любі зміни ринку та потреб своїх клієнтів. У Приватбанку постійно ведеться покращення послуг, що надаються.

Приватбанк має генеральну ліцензію Національного банку України на проведення банківських операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта – головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда спеціалістів та персональні менеджери, які несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне та точне задоволення потреб клієнта. Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, Приватбанк вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Основною ціллю Приватбанку є збільшення кількості постійних та залучення нових клієнтів.


 
 

Цікаве

Загрузка...