WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → " Аналіз діяльності ЗАО ""Приват""" - Курсова робота

" Аналіз діяльності ЗАО ""Приват""" - Курсова робота

До складу валових витрат включаються:

1. Суми яких-небудь витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати на придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень.

2. Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року в Державний бюджет України або бюджети місцевого самоврядування, неприбутковим організаціям, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків (до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, надаваних працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством)

3. Сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, на яких працює по основному місцю роботи не менш 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їхньої добродійної діяльності, але не більше 10 відсотків налогообложенной прибутку попереднього звітного періоду.

4. Суми коштів, внесені в страхові резерви в порядку, передбаченому статтею 12 справжнього Закону.

5. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподатковування", (крім прямо не певних у переліку податків, зборів (обов'язкових платежів), певних зазначеним Законом), включаючи акцизний збір і рентні платежі, а також збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на електричну й теплову енергію за винятком податків, зборів (обов'язкових платежів), і пені, штрафів, неустойок

Для платника податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

6. Суми витрат, не включені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку із втратою, знищенням або псуванням документів, установлених правилами податкового обліку, і підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.

7. Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок і виявлених у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання.

8. Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат у випадку коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не привели до позитивного результату. Для банків і інших небанківських фінансових установ норми справжнього пункту діють із урахуванням норм статті 12 справжнього Закону.

9. Суми витрат по операціях, передбаченим пунктом 5.9 справжньої статті й статтею 7 справжнього Закону.

10. Суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів у межах, установлених підпунктом 8.7.1 справжнього Закону, і суми перевищення балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів над вартістю їхнього продажу, певні в порядку, установленому статтею 8 справжнього Закону.

11. Суми засобів, спрямовані вповноваженими банками в додатковий спеціальний резерв страхування засобів пенсійного фонду банківського керування відповідно до Закону України "Про внесення змін у Закон України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Киевгорстрой";

12. Суми засобів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, утворення, культури, заповідникам, музеям- заповідникам, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваної податком прибутку попереднього звітного періоду.

13. Суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем керування якістю, систем керування навколишнім середовищем, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності".

14. Суми засобів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців і їхнього об'єднань, створеним відповідно до закону по цьому питанню, у вигляді вступних, членських і цільових внесків, але не більше 0,2 відсотки фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік.

3.3 Безнадійна заборгованість

Однією із особливостей банківської діяльності є безнадійна заборгованість.

1. Платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у поточному або попередньому звітному податковому періодах у випадку якщо покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без узгодження з таким платником податку оплату їхньої вартості (надання інших видів компенсацій їхньої вартості). Таке право на збільшення суми валових витрат виникає, якщо протягом такого звітного періоду відбувається кожне з наступних подій:

а) платник податку звертається в суд з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство або стягнення закладеного їм майна;

б) зазначена затримка в оплаті (наданні інших видів компенсацій) перевищує 90 календарних днів і платник податку - продавець одержує від покупця згода про визнання раніше спрямованої йому претензії в порядку досудебного врегулювання суперечки або не одержує відповіді на таку претензію протягом строків, певних законодавством;

в) по поданню продавця нотаріус робить виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягненні закладеного майна (крім податкового боргу).

2. Платник податку - продавець зобов'язаний збільшити валовий дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної їм до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву, у випадку коли протягом такого податкового періоду відбувається кожне з наступних подій:

а) суд не задовольняє позов (заява) продавця або задовольняє його частково або не приймає позов (заява) до виробництва (розгляду) або задовольняє позов (заява) покупця про визнання недійсними вимог про погашення цієї заборгованості або її частини;

б) сторони договору в досудебному порядку досягають згоди про продовження строків погашення заборгованості або списанні всієї суми заборгованості або її частин (крім випадків висновку світової угоди в межах процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, певних законом);

в) продавець, що не одержав відповіді на претензію протягом строків, певних законодавством, або одержав від покупця відповідь про визнання наданої претензії, але не одержує оплати (інших видів компенсацій у рахунок погашення заборгованості) протягом певних у такій претензії строків, і при цьому протягом наступних 90 днів не звертається в суд (господарський суд), із заявою про стягнення заборгованості або про порушення справи про його банкрутство або стягнення закладеного їм майна.

На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого в результаті такого збільшення, нараховується пінячи в розмірах, певних законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання, Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового періоду, що випливає за періодом, протягом якого відбулося збільшення валових витрат, до останнього дня податкового періоду, на який доводиться збільшення валового доходу, і сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується на заборгованість (її частина), списану або розстрочену в результаті висновку світової угоди відповідно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати висновку такої світової угоди.

Якщо в майбутньому (з урахуванням строку позовної давності) такий продавець звертається в суд, то він має право збільшити валові витрати на суму оскарженої заборгованості.

У випадку якщо платник податку оскаржить рішення суду в порядку, установленому законом, збільшення валового доходу, не відбувається до моменту ухвалення остаточного рішення відповідним судовим органом.

3. Повідомлення про збільшення валових витрат або валового доходу, платник податку - продавець надає податковому органу разом з декларацією за звітний період і інші первинні документи, що підтверджують наявність дебіторсько-кредиторської заборгованості.

4. Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної в порядку досудебного врегулювання суперечок або судом або по виконавчому написі нотаріуса, у податковому періоді, на якому доводиться перше з подій:


 
 

Цікаве

Загрузка...