WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” - Реферат

Надання кредитів фізичним особам на придбання автомобілів за програмою “Авто в кредит” - Реферат

У разі наявності у Позичальника несплачених базових платежів за кредитом, кредитний працівник діє згідно діючого Положення АППБ "Аваль" "Про моніторинг портфелю кредитів фізичних осіб АППБ "Аваль". Стягнення заборгованості за рахунок заставного майна (ТЗ) відбувається згідно чинного законодавства України, умов кредитного договору і договору застави.

ТЗ вивільняється з-під застави при умові повного погашення заборгованості за кредитним договором – повернення суми кредиту, сплати процентів, пені, інших штрафних санкцій (в разі їх наявності). Кредитним працівником ініціюється та контролюється виключення запису про заставу майна за кредитом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. На вимогу Позичальника кредитним працівником готується "Довідка про повне виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором" (Додаток 8) органам ДАІ, які здійснили реєстрацію ТЗ та видали свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

В день отримання від відділення копій документів кредитної справи (відповідно до п.5.3. даної Інструкції) відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції / філіалу передає разом з службовою запискою, яка реєструється у журналі вихідної кореспонденції, документи кредитної справи наступним підрозділам дирекції / філіалу:

Служба безпеки та правового захисту розглядає пакет документів:

 • не більше 2 робочих днів з моменту їх отримання (при купівлі нового ТЗ).

 • не більше 3 робочих днів з моменту їх отримання (при купівлі ТЗ, що був у користуванні)

У разі, якщо надання кредиту пов'язане із значним ризиком або є неофіційна негативна інформація, що потребує перевірки, спростування та/або підтвердження, термін розгляду справи може перевищувати вищезазначену кількість робочих днів, за умови письмового погодження строків із структурним підрозділом, що був ініціатором запиту. Отримавши пакет документів разом зі службовою запискою, начальник Служби безпеки та правового захисту призначає відповідального працівника та передає йому на опрацювання матеріали.

Відповідальний працівник Служби безпеки та правового захисту за підсумками перевірки Позичальника готує висновок щодо доцільності або недоцільності кредитування. Висновок підписується заступником директора/керуючого дирекцією/філіалом – начальником Служби безпеки та правового захисту Банку та реєструється в журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі у відділ забезпечення.

До відділу безпеки споживчого кредитування та внутрішньобанківської направляти пакети документів за забезпеченими заставою кредитами починаючи з 250,0 тис. грн. (або еквівалент в валюті) для ЦО/РД/ОД/ОФ. Не направляти матеріали справ для надання висновку служби безпеки щодо можливості кредитування фізичних осіб, які належать до наступних категорій потенційних позичальників:

  • співробітників правоохоронних органів, суду та прокуратури;

  • співробітників податкової міліції та інспекції;

  • військовослужбовців керівного складу армії, прикордонної та митної служби;

  • працівників АППБ "Аваль".

(останній абзац пункту 8.1.1. викладено в редакції постанови

Правління АППБ „Аваль" від 21.08.2006 № П-91/8)

Висновок юридичного підрозділу Служби безпеки та правового захисту (підрозділ розглядає пакет документів не більше 2 робочих днів) надається у випадках:

 • коли кредит надається за умови оформлення в забезпечення Банку іншого майна, ніж ТЗ, що купується, гарантії або поруки юридичної особи – з питань перевірки установчих документів, наявності повноважень керівників підприємств для укладання договорів забезпечення;

 • нестандартних умов надання кредиту, які потребують додаткового юридичного аналізу (наявність судових спорів щодо майна, яке пропонується в заставу, обтяження його орендою або іншими зобов'язаннями тощо);

Отримавши пакет документів, начальник юридичного підрозділу призначає відповідального працівника та передає йому на опрацювання матеріали.

Відповідальний працівник юридичного підрозділу за підсумками перевірки готує висновок щодо відповідності документів, наданих Позичальником (Поручителем) для отримання кредиту, чинному законодавству України, в тому числі, правовстановлюючих документів Позичальника (майнового поручителя) на майно, яке пропонується у забезпечення Банку.

Висновок підписується заступником директора/керуючого дирекцією/філіалом – начальником Служби безпеки та правового захисту Банку та реєструється у журналі вихідної кореспонденції для подальшої передачі у підрозділи споживчого кредитування.

Висновок підрозділу кредитного аналізу (підрозділ розглядає пакет документів не більше 2 робочих днів) готується у випадках, коли поручителем/гарантом Позичальника є юридична особа. Висновок має містити інформацію щодо фінансового стану підприємства.

Кредитний працівник (експерт Банку, незалежний експерт з оцінки майна) визначає ринкову та ліквідаційну вартість майна, що запропоноване у забезпечення Банку, згідно нормативних документів, що регламентують процедуру оцінки. При цьому, перевіряється наявність та відповідність стану майна наданим документам. За результатами перевірки робиться висновок щодо можливості прийняття зазначеного майна в якості забезпечення (термін оцінки майна встановлюється Рішенням правління дирекції/обласного філіалу, але не більше 4 робочих днів).Протягом 2-х годин з моменту отримання відповідних висновків відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу передає начальнику відділення копії висновків. Для відділень, які територіально розміщені не в одній будівлі, відповідальний працівник відділу забезпечення дирекції/філіалу надсилає на адресу начальника відділення відповідні висновки, якщо обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти (листи мають бути з повідомленням про отримання). Протягом 5 робочих днів працівники відділень отримують через начальника відділення копії висновків.

1 в рахунку-фактурі (специфікації) крім вартості ТЗ може бути передбачено і вартість додаткової комплектації ТЗ., яка не повинна перевищувати 50% вартості ТЗ.

2 В генеральній угоді з Продавцем може бути передбачено порядок реалізації заставлених автомобілів за участю Продавця (Автодилера) шляхом:

 • зворотнього викупу ПРОДАВЦЕМ (Автодилером) автомобіля у Банку;

 • комісійного продажу автомобіля;

 • інформування клієнтів автосалону про можливість купівлі заставленого автомобіля, в тому числі в кредит.

3 Підсумкова довідка клієнтаце основний документ для розгляду на Великих кредитних комітетах по споживчому кредитуванню дирекцій, форма якої затверджена постановою Правління "Райффайзен Банк Аваль" № П-51/5 від 31.05.2007 року".

4

5 При умові укладання всіх необхідних договорів в день прийняття позитивного рішення про кредитування Кредитним комітетом


 
 

Цікаве

Загрузка...